Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Видавнича діяльність

Український нейрохірургічний журнал

Інститут нейрохірургії є співзасновником Ukrainian Neurosurgical Journal. У 2000-2018 рр. журнал виходив під назвою «Український нейрохірургічний журнал = Украинский нейрохирургический журнал = Ukrainian Neurosurgical Journal». У 2019 р. перереєстрований з єдиною назвою «Ukrainian Neurosurgical Journal». Ukrainian Neurosurgical Journal — науковий медичний журнал, що рецензується. Видання публікує матеріали, що стосуються фундаментальних і клінічних досліджень в нейрохірургії, […]

Стандартизація в нейрохірургії. Частина 6. Відновлювальна та функціональна нейрохірургія. За ред. академіка НАМН України, проф. Є.Г. Педаченка. Київ: ДУ “ІНХ НАМНУ”, 2020. 144 с.

Завантажити Зміст РОЗДІЛ 1. ЕПІЛЕПСІЯ …..9 1.1. Визначення, епідеміологія, класифікація. Шкали оцінки функціонального стану …..9 1.2. Протокол надання медичної допомоги хворим на епілепсію …..14 РОЗДІЛ 2. ХВОРОБА ПАРКІНСОНА …..23 2.1. Визначення, епідеміологія, класифікація. Шкали оцінки функціонального стану …..23 2.2. Протокол надання медичної допомоги хворим на хворобу Паркінсона …..36 3. ЕСЕНЦІАЛЬНИЙ ТРЕМОР …..44 3.1. Визначення, епідеміологія. […]

Стандартизація в нейрохірургії. Частина 5. Дитяча нейрохірургія. За ред. академіка НАМН України, проф. Є.Г. Педаченка. Київ: ДУ “ІНХ НАМНУ”, 2020. 352 с.

Завантажити Зміст РОЗДІЛ 1. ПУХЛИНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ …..12 1.1. Вроджені пухлини головного мозку …..34 1.2. Пухлини головного мозку у дітей молодшого віку …..38 1.3. Гліоми у дітей: сучасні концепції в діагностиці, біології та лікуванні …..47 1.4. Протоколи надання нейрохірургічної допомоги дітям з пухлинами головного мозку …..51 1.4.1. Протокол надання нейрохірургічної допомоги дітям […]

Стандартизація в нейрохірургії. Частина 4. Патологія хребта та спинного мозку. За ред. академіка НАМН України, проф. Є.Г. Педаченка. Київ: ДУ “ІНХ НАМНУ”, 2020. 144 с.

Завантажити Зміст РОЗДІЛ 1. ХРЕБЕТНО-СПИНОМОЗКОВА ТРАВМА …..8 1.1. Травматичні ушкодження краніовертебральної ділянки. Класифікація. Система оцінки шийної мієлопатії …..9 1.1.1. Протокол надання нейрохірургічної допомоги хворим з травматичними ушкодженнями краніовертебральної ділянки. …..12 1.2. Травматичні ушкодження шийного відділу хребта та спинного мозку. Класифікація, клінічні форми …..20 1.2.1. Протокол надання нейрохірургічної допомоги хворим із травмою шийного відділу хребта та […]

Стандартизація в нейрохірургії. Частина 3. Судинні захворювання. За ред. академіка НАМН України, проф. Є.Г. Педаченка. Київ: ДУ “ІНХ НАМНУ”, 2020. 96 с.

Завантажити Зміст РОЗДІЛ 1. СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ …..7 1.1. Шифри судинних захворювань головного мозку згідно міжнародної класифікації хвороб – 10 (МКХ – 10). Шкали оцінки функціонального стану хворих …..9 1.2. Ведення хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу …..13 1.2.1. Лікувально-діагностичні заходи при гострих порушеннях мозкового кровообігу на догоспітальному етапі …..13 1.2.2. Лікувально-діагностичні заходи при […]

Стандартизація в нейрохірургії. Частина 2. Нейроонкологія. За ред. академіка НАМН України, проф. Є.Г. Педаченка. Київ: ДУ “ІНХ НАМНУ”, 2019. 152 с.

Завантажити Зміст РОЗДІЛ 1. Пухлини головного мозку …..9 1.1. Класифікація пухлин ЦНС …..10 1.2. Діагностика пухлин ЦНС і підходи до лікування хворих …..25 1.3. Протоколи надання медичної допомоги хворим з пухлинами головного мозку …..30 1.3.1. Протокол надання допомоги хворим з внутрішньомозковими пухлинами лобової, скроневої, тім’яної, потиличної часток півкуль великого мозку …..31 1.3.2. Протокол надання медичної […]

Стандартизація в нейрохірургії. Частина 1. Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи. За ред. академіка НАМН України, проф. Є.Г. Педаченка. Київ: ДУ “ІНХ НАМНУ”, 2019. 152 с.

Завантажити Зміст РОЗДІЛ 1. ЧЕРЕПНО-МОЗКОВА ТРАВМА …..9 1.1. Класифікація. Шкали оцінки функціонального стану …..10 1.2. Протоколи надання медичної допомоги хворим з черепно-мозговою травмою …..23 1.2.1. Протокол надання медичної допомоги хворим із струсом головного мозку …..23 1.2.2. Протокол надання медичної допомоги хворим із забоєм головного мозку легкого ступеня тяжкості. …..25 1.2.3. Протокол надання медичної допомоги хворим […]

Тези доповідей науково-практичної конференції нейрохірургів України з міжнародною участю “Високі технології в підвищенні якості життя нейрохірургічних хворих” • Київ • 23-25 жовтня 2019 року

Завантажити Зміст Тези доповідей …4 Сучасний стан надання нейрохірургічної допомоги в Україні. Виклики та перспективи розвитку в нових умовах фінансування Педаченко Є.Г., Морозов А.М., Гук А.П., Пічкур Л.Д., Никифорова А.М. …4 Стандартизація і забезпечення якості нейрохірургічної допомоги Сучасні підходи до стандартизації і управління якістю медичної допомоги в нейрохірургії Гук А.П., Морозов А.М. …8 Травматичні ушкодження […]

Конференція нейрохірургів України “Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт”. Вінниця, 5-7 вересня 2018 року. Програма. Тези доповідей

Завантажити Зміст Про конференцію …4 Програма конференції …8 Тези доповідей …16 Актуальні аспекти організації нейрохірургічної допомоги при інсульті Сучасний стан надання нейрохірургічної допомоги при мозковому інсульті в Україні. Стандарти діагностики та лікування Педаченко Є.Г., Никифорова А.М. …16 Нейрохірургічні ресурси України у наданні спеціалізованої допомоги при мозковому інсульті Педаченко Є.Г., Гук А.П., Никифорова А.М., Йовенко Т.А. […]

В.Д. Розуменко, А.В. Розуменко. Мультимодальная нейронавигация в хирургии опухолей головного мозга. Киев: Интерсервис, 2017.

УДК 616.831-006-089.87-089.2-089.07 ББК 56.13 Р-65 Р-65 В.Д. Розуменко, А.В. Розуменко. Мультимодальна нейронавігація в хірургії пухлин головного мозку – К.: Интерсервіс, 2017. – 112с. ISBN 978-617-696-526-8 Українська На досвіді понад тисячі операцій розглянуті аспекти застосування систем нейронавігації в хірургії пухлин головного мозку. Окрему увагу приділено використанню мультимодальної нейровізуалізації для комп’ютерного 3D планування хірургічного втручання, методам інтраопераційного […]

Матеріали VI з’їзду нейрохірургів України. Харків, 14–16 червня 2017 року

Зміст Нейротравма …4 Спінальна нейрохірургія …20 Судинна нейрохірургія …50 Нейроонкологія …80 Хірургія основи черепа …104 Дитяча нейрохірургія …123 Відновлювальна нейрохірургія …144 Функціональна нейрохірургія …156 Нейрорадіологія …165 Нейроанестезіологія та інтенсивна терапія …170 Медицина болю …175 Нейрореабілітація і якість життя хворих …183 Фундаментальні нейронауки …188 Організація нейрохірургічної служби …196 Історія та етика в нейрохірургії …199 Перелік тез […]

IV науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії». Київ, 25-26 квітня 2017. Програма. Тези доповідей

Завантажити Зміст Програма конференції …5 Тези доповідей …12 Нейрохірургічна допомога при бойових ураженнях нервової системи Досвід лікування складних бойових вогнепальних поранень голови, обличчя та шиї в умовах КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Сірко А.Г., Березнюк В.В., Ковтуненко О.В., Тимчук С.М., Комок А.С., Комок О.А., Соколенко Я.Б., Григорук С.П., Плющєв І.Є. …12 Хирургическое […]

Спільна конференція нейрохірургів і оториноларингологів «Актуальні проблеми нейрохірургії і оториноларингології”. Київ, 5 жовтня 2016 року. Програма. Тези доповідей

Зміст: Назальна лікворея Назальна лікворея. Точка зору нейрохірурга Педаченко Є.Г., Ярмолюк Є.С. …8 Наш опыт использования назосептального лоскута при закрытии дефектов основания черепа у пациентов с назальной ликвореей Заболотная Д.Д., Паламар О.И., Исмагилов Э.Р. …10 Клінічні випадки малоінвазивного ендоскопічного хірургічного лікування ранньої травматичної та спонтанної періодичної назальної ліквореї Шевага В.М., Нетлюх А.М., Горак В.М., Крачковський […]

Микола Анатолійович Сапон. Нейрохірург, життєлюб, філософ

Содержание: Передмова Євгеній Педаченко …4 Сапон Николай Анатольевич Curriculum vitae …6 Микола Анатолійович Сапон — непересічна особистість в українській нейрохірургії Віталій Цимбалюк …8 Abiit, non obiit Микола Поліщук …20 О Николае Сапоне Николай Лисяный …22 Мой Сапон Леонид Лихтерман …26 Штрихи к портрету Владимир Пятикоп …29 Є біографія, а є доля Тетяна Малишева …32 Як […]

Конференція нейрохірургів України «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи», Кам’янець-Подільський, 15–16 вересня 2016 року. Програма. Тези доповідей

Зміст: Нейрохірургічна служба України – проблеми і перспективи розвитку Педаченко Є.Г., Поліщук М.Є., Гук А.П., Никифорова А.М… 16 Сучасний стан, перспектива розвитку дитячої нейрохірургії в Україні Духовський О.Е… 18 Епідеміологія і організація спеціалізованої допомоги хворим з травматичними ушкодженнями нервової системи / Epidemiology and organization of specialized care to patients with traumatic lesions of the nervous […]

III конференція «Інновації в нейрохірургії», Київ, 19 квітня 2016 року. Програма. Тези доповідей

Зміст: Відновлювальна нейрохірургія при бойових ураженнях нервової системи Сірко А.Г. Реконструктивна нейрохірургія в гострому періоді вогнепальних черепно-мозкових поранень………9 Сірко А.Г., Ботіков В.В. Відновлювальні операції при дефектах черепа та порушеннях ліквородинаміки в проміжному та відділеному періодах черепно-мозкових поранень………10 Сірко А.Г., Пилипенко Г.С. Спосіб лікування проникаючих вогнепальних поранень черепа та головного мозку………11 Кирпа І.Ю., Кирпа Ю.І., Сірко […]

Конференція «Нові тенденції в нейрохірургії», Київ, 30 вересня 2015 року. Програма. Тези доповідей

Зміст: Програма конференції…….4 Тези доповідей…….7 Ангіокаверноми головного мозку. Радіо- та мікрохірургічне лікування Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Шевельов М.М., Попов А.О., Костюк М.Р., Чебурахін В.В., Канайкін О.М., Дічко С.М. Лікувальна тактика симптоматичної епілепсії у хворих з каверномами головного мозку…….7 Спіженко Н.Ю., Шкіряк А.А., Бурик В.М., Чеботарьова Т.І., Перекопайко Ю.М. Стереотаксична роботизована радіохірургія на системі КіберНіж в […]

Конференція «Інновації в нейрохірургії». Київ, 16 квітня 2015 року. Програма. Тези доповідей

Зміст: Програма конференції…….5   Тези доповідей Відновлювальна нейрохірургія Єрошкін О.А. Чрезшкірна радіочастотна селективна різотомія Гассерова вузла як метод лікування невралгії трійчастого нерву…….6 Цимбалюк В.І., Лісяний М.І., Петрів Т.І. Оцінка регенерації сідничного нерва під впливом адгезивної фракції жирової тканини функціональним методом у експерименті…….7 Ерошкин А.А., Михайличенко В.Ю. Роль торакоскопической симпатэктомии в эстетической нейрохирургии…….8 Цимбалюк В.І., Кваша […]

Конференція «Інновації в нейрохірургії». Київ, 14–15 жовтня 2014 року. Програма. Тези доповідей

Зміст: Програма конференції…….4 Тези доповідей Нейромодуляційні технології Лузан Б.М., Кучерук О.Є. Хірургічне лікування невідновлених та застарілих ушкоджень променевого нерва…….9 Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Попов А.О., Шевельов М.М., Чебурахін В.В., Дічко С.М. Значення методу нейростимуляції у хірургічному лікуванні торсійної дистонії. Наш перший досвід…….10 Цымбалюк В.И., Третяк И.Б., Цзян Хао Нейрохирургическое лечение больных с синдромом грудного выхода […]

Конференція нейрохірургів України «Досягнення нейрохірургії останнього десятиріччя». Київ, 26–27 вересня 2012 року. Тези доповідей

Зміст: Прогресивні технології в хірургічному лікуванні пухлин головного мозку Прогрессивные технологии в хирургическом лечении опухолей головного мозга Алимов Д.Р., Алимов Р.А. Применение новых технологий при базальных менингиомах головного мозга ………………………5 Асадуллаев У.М., Кариев Г.М., Алтыбаев У.У., Якубов Ж.Б., Махкамов М.К., Заремба А.Е. Лечение опухолей головного мозга с окклюзией ликворных путей ………………………5 Бєльска Л.М., Лісяний М.І., […]

Матеріали IV з’їзду нейрохірургів України. Дніпропетровськ, 27–30 травня 2008 року

Зміст: Нейротравма…4 Спінальна нейрохірургія…31 Судинна нейрохірургія…73 Нейроонкологія…94 Нейрохіругія дитячого віку…125 Хірургія периферичної нервової системи та відновлювальна нейрохірургія…145 Функціональна нейрохірургія…160 Нейровізуалізація і нейроелектрофізіологія…166 Нейроанестезіологія та інтенсивна терапія…182 Нейрореабілітація і якість життя хворих…191 Фундаментальні нейронауки…204 Організація нейрохірургічної служби…217 Історія та етика в нейрохірургії…223 Перелік тез…226 Алфавітний показчик…243 Завантажити

Академік АМН СРСР Олександр Іванович Арутюнов: До 100-річчя від дня народження (російською мовою)

Зміст: Зозуля Ю.А., Цымбалюк В.И. Академик Арутюнов Александр Иванович (к 100-летию со дня рождения) Зозуля Ю.А. Время мчится неудержимо,  но память пусть ушедшее хранит… Коновалов А.Н. К 100-летию А.И. Арутюнова (1904–2004) Сергиенко Т.М. Родоначальник украинской нейрохирургии Лихтерман Л.Б. Александр Иванович Арутюнов Шамаев М.И. Александр Иванович Арутюнов — каким его помню Пацко Я.В. Мы росли у […]

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України. Історія та особистості

Зміст: Передмова >>> Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України Зозуля Ю.П., Цимбалюк В.І., Пацко Я.В. >>> Клінічні підрозділи Відділ нейрохірургії дитячого віку Орлов Ю.О. >>> Відділення ургентної нейрохірургії дитячого віку Кеворков Г.А.  >>> Відділ нейроонкології: творення, прогрес та перспективи XXI століття Зозуля Ю.П., Розуменко В.Д. >>> Історія відділу відновної нейрохірургії Цимбалюк В.І., Сапон М.А., Третяк І.Б. >>> Етапи розвитку […]

Матеріали III з’їзду нейрохірургів України. Алушта, 23–25 вересня 2003 року

Зміст: Фундаментальні аспекти нейронаук в нейрохірургії …….4 Черепно-мозкова травма …….32 Пухлини головного мозку …….91 Цереброваскулярна патологія …….154 Функціональна і відновлювальна нейрохірургія …….193 Нейрохірургічна патологія дитячого віку …….203 Спінальна нейрохірургія …….231 Патологія периферичної нервової системи та больові синдроми …….278 Організаційні питання розвитку нейрохірургічної служби …….305 Історичні аспекти, мистецтво та етика в нейрохірургії …….316 Алфавітний показчик …….322 […]

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko