Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

III конференція «Інновації в нейрохірургії», Київ, 19 квітня 2016 року. Програма. Тези доповідей

Зміст:

Відновлювальна нейрохірургія при бойових ураженнях нервової системи

Сірко А.Г.
Реконструктивна нейрохірургія в гострому періоді вогнепальних черепно-мозкових поранень………9

Сірко А.Г., Ботіков В.В.
Відновлювальні операції при дефектах черепа та порушеннях ліквородинаміки в проміжному та відділеному періодах черепно-мозкових поранень………10

Сірко А.Г., Пилипенко Г.С.
Спосіб лікування проникаючих вогнепальних поранень черепа та головного мозку………11

Кирпа І.Ю., Кирпа Ю.І., Сірко А.Г., Зорін М.О.
Віддалені результати хірургічного лікування вогнепальних ушкоджень периферичних нервів………12

Лисяный Н.И., Панченко Л.М., Харченко Т.О.
Имунные нарушения у раненых и пострадавших участников АТО………13

Сучасні підходи до періопераційного ведення нейрохірургічних хворих

Потапов О.О., Кмита О.П.
Зв’язок -675 4G/5G поліморфізму гена РАІ-1 із вмістом інгібітора активатора плазміногену 1 типу плазми крові залежно від маси тіла у хворих із тяжкою черепно-мозковою травмою………14

Никифорак З.М., Кваша М.С., Кондратюк В.В., Мумлєв А.О., Цзян Лун, Самбор В.К., Ключка В.М., Мосійчук С.С., Андрухів А.Я.
Аналіз хірургічних доступів при лікуванні пацієнтів з параселярними менінгіомами………15

Сучасні методи лікування в нейрохірургії і суміжних галузях

Третьякова А.І., Плавський П.М., Чеботарьова Л.Л., Іванович І.М., Гавриш Р.В.
Досвід використання інтраопераційного нейромоніторингу у хворих з фіксованним спинним мозком………16

Ольхов В.М., Чирка Ю.Л., Горбатюк К.І., Кириченко В.В.
Ендоскопічна декомпресія карпального каналу………17

Сірко А.Г., Пилипенко Г.С., Марченко О.А., Іонов Т.А.
Хірургічне лікування наскрізних вогнепальних черепно-мозкових поранень………18

Яворська В.А., Сіпітий В.І., Гаврюшин О.Ю., Зубков А.В., Колесник В.В., Бізюкін М.М., Курінний А.В.
Сучасні методи діагностики і хірургічного лікування ішемічних порушень мозкового кровообігу………19

Васильєва І.Г., Чопик Н.Г., Макарова Т.А., Дмитренко А.Б., Мінов С.В.
Прогностичне значення динаміки вмісту церулоплазміну та малонового диальдегіду у хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу за геморагічним типом………20

Цымбалюк В.И., Третяк И.Б., Цзян Хао
Нейрохирургическое лечение больных с синдромом добавочного шейного ребра с использованием методики хронической электростимуляции плечевого сплетения………21

Ткачук Н.П., Гриб В.А., Ткачук Ю.Л.
Іммобілізаційний тест в діагностиці синдрому неспокійних ніг у хворих з діабетичною поліневропатією………22

Сірко А.Г., Зорін М.О., Романуха Д.М.
Результати хірургічного лікування аденом гіпофізу на прикладі 232 послідовних спостережень………23

Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Чопик Н.Г., Галанта О.С., Цюбко О.І., Олексенко Н.П., Дмитренко А.Б., Макарова Т.А.
Вміст CD105+ мезенхімальних стовбурових клітин у венозній крові хворих на ішемічний інсульт корелює із наявністю поліморфізму C667T гену MTHFR………24

Мороз В.В., Ярмолюк Є.С., Тиш І.І., Новиков Р.Р., Сидорак А.Д.
Застосування екстра-інтракраніального мікросудинного анастомозу з метою корекції когнітивної дисфункції у пацієнтів із множинними оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій………25

Ольхов В.М., Горбатюк К.І.
Шийна мікродискектомія: час для інтерламінарного підходу………26

Ольхов В.М., Горбатюк К.И., Кириченко В.В., Лемешов А.С., Майструк Д.С.
Пункционная вертебро- и кифопластика: региональный опыт………27

Цзян Лун, Кваша М.С., Ивашенко В.И.
Особенности дислокационного синдрома у больных с внутричерепными кистозными менингиомами в зависимости от локализации, размеров и темта роста опухоли………28

Самбор В. К., Кваша М. С., Никифорак З. М., Цзян Лун
Особливості пластики кісток черепа і твердої мозкової оболонки при оперативних втручаннях з приводу менінгіом головного мозку супратенторіальної локалізації………29

Третяк І.Б., Цимбалюк Ю.В., Сапон М.А., Гацький О.О.
Використання хронічної електростимуляції з протибольовою метою при високих ушкодженнях сідничного нерва: від механізму до клініки………30

Білошицький В.В.
Інтратекальна нейромодуляція при болю та спастичності: українські реалії та перспективи………31

Романуха Д.М., Сірко А.Г.
Нові підходи до топографо-анатомічної класифікації аденом гіпофізу на основі 13-річного досвіду хірургічного лікування………32

Квасніцький М.В., Квасніцька О.М.
Результати лікування хворих з нижньопоперековим больовим синдромом методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів………33

Ганем Р.Б., Мороз В.В.
Особености эндоваскулярного лечения дуральных артериовенозных фистул………34

Цымбалюк В.И., Читаева Г.Е., Сапон Н.А., Никифорова А.Н., Гацкий А.А., Третяк И.Б.
Варианты развития посттравматического нейрогенного болевого синдрома………35

Кваша М.С., Молотковець В.Ю.
Ефективність застосування контактної хіміотерапії при комбінованому хірургічному лікуванні злоякісних гліом головного мозку………36

Тиш І.І., Мороз В.В., Скорохода І.І.
Особливості тактики ендоваскулярного лікування оклюзійно-стенотичних уражень сонних артерій у хворих із підвищеним кардіоваскулярним ризиком………37

Марущенко Л.Л., Проценко І.П., Вербова Л.М., Шаверський А.В.,Кеворков Г.А., Плавський П.М., Гавриш Р.В.
Пренатальна діагностика спінальних дизрафій як складова ефективності їх хірургічного лікування………38

Педаченко Є.Г., Васильєва І.Г., Хижняк М.В., Чопик Н.Г., Олексенко Н.П., Шуба І.М., Галанта О.С., Цюбко О.І.
Дослідження впливу збагаченої тромбоцитами плазми на експресію генів (хондрогенних маркерів) в клітинах пульпозного ядра in vitro………39

Главацький О.Я., Шуба І.М., Лещенко Ю.М., Пилипас О.Ю.
Досвід використання таргетної терапії в нейроонкології………40

Бондарчук О.Д.,Ольхов В.М., Кіщук В.В., Мельников О.Ф., Дмитренко І.В., Лобко К.А., Грицун Я.П., Барціховський А.І., Горбатюк К.І., Кириченко В.В.
Клініко-імунологічні аспекти стану хворих на фронто-базальну травму при імплантації композиційного матеріалу «Синтекістка» у віддаленому післяопераційному періоді………41

Білошицький В.В.
Можливості та ефективність інтервенційних методик у лікуванні хронічного головного болю………42

Федірко В.О., Гудков В.В., Оніщенко П.М., Лісяний О.М., Цюрупа Д.М., Набойченко А.Г., Яковенко М.Ю.
Пухлини краніобазальної локалізації. Сучасні методи лікування, функціональні результати………43

Мороз В.В., Новиков Р.Р., Цимбалюк Я.В.
Результати хірургічного лікування гігантських мішковидних аневризм церебральних артерій………44

Єгорова К.С., Задояний Л.В.
Фактори ризику розвитку вторинної атрофії зорових нервів у хворих з ідіопатичною внутрішньочерепною гіпертензією………45

Сирко А.Г., Пилипенко Г.С.
Современные подходы к диагностике и лечению апоплексии при аденомах гипофиза. Анализ литературы и собственных наблюдений………46

Пилипенко Г.С., Сирко А.Г.
Опыт применения мониторинга целостности нерва при невротизации лицевого нерва подъязычным………47

Годлевський Д.О., Морозов А.М.
Портативна модифікація апарату активної іммобілізації при травматичних ушкодженнях шийного відділу хребта………48

Вітковський А.М., Сташкевич А.Т., Улещенко Д.В.
Допоміжні методи діагностики переломів хребців на тлі остеопорозу………49

Сташкевич А.Т., Вітковський А.М., Улещенко Д.В.
Актуальність диференційної діагностики переломів хребців при остеопорозі………50

Сташкевич А.Т., Сапоненко А.І., Мартиненко В.Г., Шевчук А.В., Улещенко Д.В.
Наш досвід хірургічного лікування хвороби Шпренгеля………51

Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Улещенко Д.В., Сапоненко А.І.
Ризик переломів хребців на тлі епілепсії………52

Сипитый В.И., Чмут В.А., Куцын В.Н., Генкин А.В.
Исследование функциональных нарушений ствола мозга у больных с парастволовыми опухолями задней черепной ямки и их значение при оперативном лечении………53

Cирко А.Г., Пилипенко Г.С.
Первый опыт комбинированного лечения крупных инфра-экстраселлярных аденом гипофиза………54

Вербова Л.Н., Шаверский А.В., Малышева Т.А., Цюрупа Д.М.
Хирургическое лечение краниофарингиом и его результаты: возрастные аспекты………55

Шаверский А.В., Орлов Ю.А., Вербова Л.Н., Малышева Т.А., Плавский П.Н., Марущенко Л.Л., Агладзе А.И.
Особенности диагностики и лечения врожденных опухолей головного мозга………56

Педаченко Е.Г., Хижняк М.В., Горбатюк К.И., Педаченко Ю.Е., Танасейчук А.Ф., Красиленко Е.П.
Сравнительная оценка результатов лечения больных после поясничных микродискэктомий с применением трансплантации аутологических хондроцитов………57

Palamar O.I., Huk A.P., Aksyonov R.V., Okonskiy D.I.
Macro- and giant pituitary tumors with cavernous and sphenoid sinus extension………58

Palamar O.I., Huk A.P., Aksyonov R.V., Okonskiy D.I.
Prolactinomas. Can hormonal remission be surgically achieved?………59

Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.
Варіанти пластики передньої стінки турецького сідла………60

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko