Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Для фахівців

Безперервний професійний розвиток медичних працівників

Обмін практичним досвідом

Освітня діяльність

Вища освіта • ІІІ (освітньо-науковий) рівень • Аспірантура

Докторантура

Післядипломна освіта • Стажування

Для іноземних громадян

Спеціалізовані вчені ради PhD

Спеціалізована вчена рада

EANS/UEMS Європейський іспит з нейрохірургії

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection

Курс лекцій з нейрохірургії

Рада молодих вчених

Стипендія імені академіка О.І. Арутюнова

Нормативні документи

Статистичні дані

Наукова діяльність

Видавнича діяльність

Нейрохірургічні події

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko