Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Конференція «Нові тенденції в нейрохірургії», Київ, 30 вересня 2015 року. Програма. Тези доповідей

Зміст:

Програма конференції…….4

Тези доповідей…….7

Ангіокаверноми головного мозку. Радіо- та мікрохірургічне лікування

Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Шевельов М.М., Попов А.О., Костюк М.Р., Чебурахін В.В., Канайкін О.М., Дічко С.М.
Лікувальна тактика симптоматичної епілепсії у хворих з каверномами головного мозку…….7

Спіженко Н.Ю., Шкіряк А.А., Бурик В.М., Чеботарьова Т.І., Перекопайко Ю.М.
Стереотаксична роботизована радіохірургія на системі КіберНіж в лікуванні кавернозних ангіом головного мозку…….8

Пухлини гіпофіза. Мікрохірургічне, ендоскопічне і радіохірургічне лікування

Гук О.М., Гук М.О., Даневич О.О., Мумлєв А.О., Яцик В.А., Закордонець В.О., Плавський П.М., Михалюк В.С.
Сучасна транссфеноїдальна нейрохірургія. Міфи та реальність…….9

Черненко О.Г., Малишева Т.А., Іванова О.М., Васлович В.В., Гук М.О.
Інвазивні аденоми гіпофіза: морфологічне обгрунтування топографо-анатомічних особливостей…….10

Сучасні методи лікування в нейрохірургії і суміжних галузях

Педаченко Є.Г., Крамаренко В.А., Красиленко О.П., Педаченко Ю.Є., Хижняк М.В.
Больові синдроми у ранньому періоді після операцій мікродискектомій на поперековому відділі хребта…….11

Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Горбатюк К.І., Педаченко Ю.Є., Красиленко О.П., Шаблій В.А.
Перший досвід трансплантації аутологічних хондроцитів після поперекової мікродискектомії…….12

Васильєва І.Г., Олексенко Н.П., Чопик Н.Г., Галанта О.С., Цюбко О.І., Сніцар Н.Д.
Вплив нейроіндукторів на формування серотонінергічних нейронів в умовах культивування…….13

Главацький О.Я., Грязов А.Б., Чувашова О.Ю., Голубов Є.І., Земскова О.В., Пилипас О.Ю.
Рання візуалізація продовженого росту злоякісних гліом головного мозку…….14

Главацький О.Я., Зозуля Ю.П., Васильєва І.Г., Шуба І.М., Галанта О.С., Хмельницький Г.В., Лещенко Ю.М.
Хіміочутливість злоякісних гліом різного ступеня анаплазії до ломустину…….15

Главацький О.Я., Боднарук О.С, Шуба І.М., Пилипас О.Ю.
Антиангіогенна таргетна терапія в лікуванні рецидивуючих злоякісних гліом головного мозку…….16

Бутрім О.І., Главацький О.Я.
Роль хіміопроменевої терапії у лікуванні гліом головного мозку…….17

Лещенко Ю.М., Главацький О.Я., Грязов А.Б., Шуба І.М., Андрійченко О.Г., Пилипас О.Ю.
Паліативне лікування генералізованого нирковоклітинного раку з синхронним вторинним ураженням головного мозку з використанням радіохірургічних технологій…….18

Малишева Т.А.,Черненко О.Г., Орлов Ю.О., Вербова Л.М., Свист А.О., Лещенко Ю.М., Главацький О.Я.
Цитологічне дослідження ліквору при нейроектодермальних пухлинах головного мозку та його значення в індивідуалізації лікування й прогнозу…….19

Степаненко І.В., Попова І.Ю., Лихачова Т.А., Бондар Т.С.
Ефективність мексидолу в лікуванні хворих на ЦВЗ…….20

Попова І.Ю., Степаненко І.В., Бондар Т.С., Земскова І.П., Лихачова Т.А.
Методика лікування хворих з вертебро-базилярною недостатністю…….21

Попова І.Ю., Степаненко І.В., Бондар Т.С., Земскова І.П., Лихачова Т.А.
Комплексне лікування хворих з порушенням діяльності центральних зорових нейронів…….22

Федірко В.О., Мумлєв А.О., Набойченко А.Г.
Мікросудинна декомпресія при синдромах гіперактивної дисфункції у випадках складної анатомії…….23

Маковецький П.П.
Оцінка чинників ризику несприятливого перебігу інтракраніальних запальних ускладнень на летальність при черепно-мозковій травмі…….24

Годлевський Д.О., Морозов А.М.
Сучасна лікувальна тактика при травмах шийного відділу хребта з застосуванням апарату активної іммобілізації…….25

Вітковський А.М., Сташкевич А.Т.
Актуальність диференційної діагностики переломів хребців при остеопорозі…….26

Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Сапоненко А.І., Чех Д.С.
Фіксації транспедикулярних гвинтів кістковим цементом при остеопорозі хребта…….27

Сташкевич А.Т., Улещенко Д.В.
Хірургічне лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дорослих…….28

Цимбалюк В.І., Лісяний М.І., Петрів Т.І., Молотковець В.Ю., Станецька Д.М., Козакевич Р.Б., Камінський А.А.
Оптимізація методики проведення тесту Walking track для вивчення функціонального відновлення сідничного нерва у експерименті…….29

Лисяный Н.И., Ключникова А.И., Гнедкова И.А., Лисяный А.Н., Семенова В.М., Малышева Т.А., Станецкая Д.Н.
Опухоли головного мозга, вирусы и иммунитет…….30

Квасніцький М.В., Квасніцька О.М.
Ранні результати лікування нижньопоперекового больового синдрому методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів…….31

Спіженко Н.Ю., Шкіряк А.А., Бурик В.М., Чеботарьова Т.І., Перекопайко Ю.М.
Гіпофракційна радіохірургія на системі КіберНіж у лікуванні краніофарингіом…….32

Перелік тез доповідей…….33

Алфавітний показчик…….35

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko