Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Спільна конференція нейрохірургів і оториноларингологів «Актуальні проблеми нейрохірургії і оториноларингології”. Київ, 5 жовтня 2016 року. Програма. Тези доповідей

Зміст:

Назальна лікворея

Назальна лікворея. Точка зору нейрохірурга
Педаченко Є.Г., Ярмолюк Є.С. …8

Наш опыт использования назосептального лоскута при закрытии дефектов основания черепа у пациентов с назальной ликвореей
Заболотная Д.Д., Паламар О.И., Исмагилов Э.Р. …10

Клінічні випадки малоінвазивного ендоскопічного хірургічного лікування ранньої травматичної та спонтанної періодичної назальної ліквореї
Шевага В.М., Нетлюх А.М., Горак В.М., Крачковський М.К., Козловський А.Ю. …11

Наш досвід по лікуванню назальної ліквореї різного походження
Кіщук В.В., Ольхов В.М., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Барціховський А.І., Лобко К.А., Грицун Я.П. …12

Хирургическое лечение нетравматической назальной ликвореи. Анализ собственных результатов
Сирко А.Г., Пилипенко Г.С. …13

Опыт хирургического лечения ликвореи из основной пазухи
Пилипенко Г.С., Сирко А.Г. …14

Досвід використання аутологічного фібринового клею «Vivostat ®» в трансназальній ендоскопічній хірургії основи черепу
Гук М.О., Даневич О.О., Мумлєв А.О., Цюрупа Д.М. …15

Опыт лечения назальных ликворей клиники субтенториальной нейроонкологии
Федирко В.О., Гудков В.В., Онищенко П.М., Лисяный А.Н., Набойченко А.Г., Цюрупа Д.М., Яковенко М.Ю. …16

Ефективність консервативного лікування назальної ліквореї в гострому періоді черепно-мозкової травми
Дядечко А.О., Каджая М.В., Готін О.С., Скобська О.Є., Болюх А.С., Білошицький В.В. …17

Принципи лікування отоліквореї в гострому періоді черепно-мозкової травми у пацієнтів з переломами піраміди скроневої кістки
Скобська О.Є., Каджая М.В., Готін О.С., Дядечко А.О., Болюх А.С., Білошицький В.В. …18

Реконструктивна хірургія при переломах основи черепа, ускладнених назальною ліквореєю
Дядечко А.О., Каджая М.В., Готін О.С., Болюх А.С., Білошицький В.В. …19

Лікворошунтуючі операції у хворих з назальною ліквореєю
Дядечко А.О., Каджая М.В., Готін О.С., Болюх А.С., Білошицький В.В. …20

СКТ-цистернография в диагностики назальной ликвореи (особенности в зависимости от локализации ликворных фистул, типа ликвореи)
Пилипенко Г.С., Сирко А.Г. …21

Назальна лікворея. Тактика хірургічного лікування
Гук А.П., Паламар О.І., Оконський Д.І., Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В. …22

Назальна лікворея. Ризики ускладнень
Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С. …23

Неврологічні ускладнення після запальних захворювань ЛОР-органів

Лікування внутрішньомозкових абсцесів методом стереотаксичної аспірації
Костюк К.Р., Главацький О.Я., Медведєв Ю.М., Шевельов М.М., Попов А.О., Чебурахін В.В., Дічко С.М., Малишева Т.А., Черненко О.Г., Ткачик І.П., Василів Н.С. …24

Сучасні технології в нейрохірургії і оториноларингології

Особенности местной анестезии при эндоскопических эндоназальных доступах к основной пазухе и селярно-хиазмальной области
Цвірінько І.Р., Заболотна Д.Д., Сарнацький К.С. …25

Оптимізація оцінки ефективності радіохірургічного лікування у хворих на вестибулярні шваноми
Земскова О.В., Чувашова О.Ю., Грязов А.Б., Андрійченко О.Г., Малишева О.Ю. …26

Ранняя диагностика бульбарной формы миастении
Киселева И.Г., Третьякова А.И., Скобская О.Е., Малышева А.Ю. …27

Возможности метода компьютерной стабилографии в комплексе восстановительного лечения пациентов с вестибулярными шванномами
Малышева А.Ю., Скобская О.Е., Киселева И.Г. …28

Особливості радіохірургічного лікування акустичних шваном з використанням роботизованої системи КіберНіж (СyberKnife M6)
Бурик В.М., Скроманіс М., Межецкіс М., Саукуме Д. …29

Особливості застосування трансназального доступу до пухлин селярної локалізації у дітей
Гук М.О., Плавський П.М., Скобська О.Є., Даневич О.О. …30

Трансназальні ендоскопічні втручання при аденомах гіпофіза з поширенням в ІІІ шлуночок
Гук М.О., Даневич О.О., Мумлєв А.О., Цурупа Д.М. …31

Наш опыт лечения острой сенсоневральной тугоухости при черепно-мозговой травме
Журавльов А.С., Ященко М.І., Дьоміна Є.В., Крилова І.В., Світлична Ю.В. …32

Атипичное течение острого катарального среднего отита, осложненного гнойным менингитом
Журавльов А.С., Калашник М.В., Юревич Н.О., Дьоміна Є.В. …33

Поширення неврином слухового нерва в porus acousticus internus, ендоскопічні можливості видалення
Гук А.П., Паламар О.І., Оконський Д.І., Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В. …34

Макро та гігантські аденоми гіпофіза що поширюються на клиноподібну пазуху
Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С. …35

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko