Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

IV науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії». Київ, 25-26 квітня 2017. Програма. Тези доповідей

Завантажити

Зміст

Програма конференції …5

Тези доповідей …12

Нейрохірургічна допомога при бойових ураженнях нервової системи

Досвід лікування складних бойових вогнепальних поранень голови, обличчя та шиї в умовах КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова»
Сірко А.Г., Березнюк В.В., Ковтуненко О.В., Тимчук С.М., Комок А.С., Комок О.А., Соколенко Я.Б., Григорук С.П., Плющєв І.Є. …12

Хирургическое лечения боевых огнестрельных краниорбитальных ранений
Пилипенко Г.С., Сирко А.Г. …13

Нейрохірургічна допомога пацієнтам з вогнепальною травмою периферичних нервів
Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., Лузан Б.М., Цимбалюк Я.В. …14

Внутрішньочерепна гіпертензія

Сучасні підходи до діагностики та корекції внутрішньочерепної гіпертензії при тяжкій черепно-мозковій травмі
Сірко А.Г. …15

Діагностика та лікування доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії
Єгорова К.С., Дядечко А.А., Луговський А.Г., Каджая М.В., Готін А.А. …16

Діагностичне значення ультразвукового дослідження зорових нервів при ідіопатичній внутрішньочерепній гіпертензії
Задояний Л.В., Єгорова К.С., Марущенко Л.Л. …17

Нейроофтальмологическая диагностика окклюзионно-гидроцефального синдрома у нейрохирургических больных
Задоянный Л.В. …18

Интраоперационное навигационное сопровождение лазерной хирургии злокачественных глиом головного мозга в условиях внутричерепной гипертензии
Розуменко В.Д. …19

Лікування вторинної (післязастійної) атрофії зорових нервів у хворих на ідіопатичну внутрішньочерепну гіпертензію
Єгорова К.С., Задояний Л.В., Жданова В.М., Братусь Н.М. …20

Краніоорбітальні новоутворення

Хірургія новоутворень орбіти: сучасна стратегія та досвід одного нейрохірургічного центру
Сірко А.Г. …21

Особливості хірургічних доступів при краніо-орбітальних пухлинах
Кваша М.С., Молотковець В.Ю., Герасенко К.М., Мосійчук С.С., Кондратюк В.В., Никифорак З.М., Цзян Лун, Пантелейчук А.Б., Дащаковський А.В. …22

Аналіз результатів лікування менінгіом параселярної локалізації
Никифорак З.М., Кваша М.С., Кондратюк В.В., Мумлєв А.О., Цзян Лун, Молотковець В.Ю., Українець О.В. …23

Миниинвазивные подходы в реконструктивной окулопластике после удаления краниоорбитальных опухолей
Кваша М.С., Мосийчук С.С., Молотковец В.Ю., Никифорак З.М. …24

Хірургічне лікування краніофаціальних пухлин з інтраорбітальним поширенням
Кондратюк В.В., Українець О.В., Кваша М.С., Цзян Лун, Молотковець В.Ю., Никифорак З.М., Мосійчук С.С. …25

Аспекти реконструктивної окулопластики у хворих з краніоорбітальними пухлинами
Кваша М.С., Висоцький М.С., Мосійчук С.С., Молотковець В.Ю., Лун Цзян …26

Стереотаксична радіохірургія КіберНіж (CyberKnife M6) параорбітальних новоутворень та пухлин органу зору
Владислав Бурик, Маріс Межецкіс, Даце Саукума, Маріс Скроманіс …27

Зорові розлади при макроаденомах гіпофіза
Даневич О.О., Гук М.О., Цюрупа Д.М., Мумлєв А.О., Задояний Л.В. …28

Качество жизни больных, оперированных по поводу кистозных менингиом головного мозга как критерий эффективности проводимого лечения
Цзян Лун, Кваша М.С., Герасенко К.М. …29

Краніоорбітальна травма

Ультраструктурні ознаки розвитку відновних процесів зорового нерву при травматичному ушкодженні під впливом високих доз кортикостероїдів
Мойсеєнко Н.М. …30

Оптимизация хирургического лечения неогнестрельных краниорбитальных ранений
Пилипенко Г.С., Сирко А.Г. …31

Синдром Терсона в офтальмотравматологии
Красновид Т.А., Сидак-Петрецкая О.С., Тычина Н.П., Пономарчук А.В. …32

Пластика кісткових дефектів при краніо-орбітальної ЧМТ
Дядечко А.О., Каджая М.В., Готін А.С. …33

Экспресс 3D-прототипирование и создание индивидуальных титановых имплантов в остром периоде краниоорбитальных повреждений
Пилипенко Г.С., Сирко А.Г. …34

Лікування посттравматичних дефектів та деформацій орбіти з застосуванням комп’ютерного моделювання
Риков С.О., Петренко О.В., Копчак А.В., Чепурний Ю.В., Черногорський Д.М. …35

Синдром вершини орбіти травматичного генезу: клінічний випадок
Риков С.О., Жабоєдов Г.Д., Петренко О.В. …36

Патологія хіазмально-селярної локалізації

Пролактиноми. Чи можлива гормональна ремісія хірургічним шляхом?
Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С. …37

Лікування хворих з пошкодженням хіазми при важкій черепно-мозковій травмі
Єгорова К.С., Задояний Л.В., Жданова В.М., Братусь Н.М. …38

Оцінка ранніх очних симптомів у хворих з базальними процесами головного мозку
Задояний Л.В., Єгорова К.С., Братусь Н.М. …39

Стан зорового аналізатора при судинних ураженнях головного мозку

Досвід виконання кісткової декомпресії зорових нервів та передньої кліноїдектомії в хірургічному лікуванні менінгіом з поширенням в зоровий канал
Гук М.О., Мумлєв А.О., Даневич О.О., Цюрупа Д.М., Яцик В.А., Гук О.М., Никифорак З.М. …40

Нейроофтальмологічні аспекти клінічного перебігу каротидно-офтальмічних аневризм
Єгорова К.С., Задояний Л.В., Братусь Н.М., Васюта В.А., Склярова А.І. …41

Різні аспекти нейроофтальмології і нейрохірургії

Проблемы, достижения и перспективы развития нейроофтальмологии в Украине
Жабоедов Г.Д., Петренко О.В. …42

Нейроофтальмологічні прояви кисти кишені Ратке: клінічний випадок
Кужда І.М., Камінський Ю.М., Пітик О.М., Пітик М.І. …43

Застосування низькоенергетичного лазерного випромінювання у комплексному лікуванні нейротрофічного кератиту у хворих на новоутворення мосто-мозочкового кута
Вітовська О.П., Конах В.М., Васюта В.А. …44

Офтальмологические нарушения у больных с патологией субтенториальной локализации
Федирко В.О., Гудков В.В., Лисяный А.Н., Онищенко П.М., Задоянный Л.В., Цюрупа Д.М., Набойченко А.Г., Кубряк Д.В. …45

Лікування ураження рогової оболонки при лагофтальмі
Лаврик Н.С., Корнілов Л.В. …46

Застосування черезшкірної електростимуляціі в комплексному лікуванні хворих з атрофіями зорових нервів в ранній післяопераційний період
Васюта В.А., Жданова В.М., Задояний Л.В., Єгорова К.С., Братусь Н.М. …47

Оцінка надання медичної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів
Вітовська О.П., Васюта В.А. …48

Застосування в ранній післяопераційний період фізіотерапевтичних методів у хворих, оперованих з приводу ангіокаверном стовбуру головного мозку
Жданова В.М., Мороз В.В., Задояний Л.В., Єгорова К.С., Братусь Н.М. …49

Застосування низькоенергетичної лазерної стимуляції зорового нерву в лікуванні передної оптичної ішемічної нейропатії
Вітовська О.П., Саксонов С.Г., Тесленко О.С., Краснякова М. …50

Клінічний випадок нейроофтальмологічних порушень внаслідок використання топіромату
Білошицький В.В., Васюта В.А., Ратушняк В.В. …51

Мультипотентные стволовые клетки — производные нервного гребня в лечении индуцированной адреналиновым стрессом глаукомы
Рыков С.А., Петренко О.В., Яковец А.И., Клименко П.П., Зубов Д.А., Родниченко А.Е., Васильев Р.Г. …52

Эффективность проведения блефарорафии у больных с клиникой поражения лицевого и тройничного нервов в раннем послеоперационном периоде после нейрохирургических вмешательств
Сердюк В.Н., Волок С.И., Грига М.В. …53

Електростимуляція в комплексному відновному лікуванні хворих із окоруховими порушеннями, оперованих з приводу нейрохірургічної судинної патології
Жданова В.М., Задояний Л.В., Васюта В.А. …54

Труднощі діагностики меланоми ока: клінічний випадок хоріоідальної меланоми з метастазуванням у головний мозок
Чувашова О.Ю., Земскова О.В., Гетьман О.М., Бондаренко А.А., Пальоха О.М. …55

Асоціація поліморфізму гена CFH (rs800292) з розвитком вікової макулярної дегенерації
Риков С.О., Шаргородська І.В., Зябліцев С.В., Фролова С.С. …56

Вторинні атрофії зорових нервів. Особливості спостереження
Васюта В.А. …57

Нейроофтальмологічні прояви хвороби Девіка
Васюта В.А. …58

Порівняльна оцінка різних методів діагностики низхідної атрофії зорових нервів
Васюта В.А. …59

Відновне лікування порушень функції центральних зорових нейронів
Попова І.Ю., Степаненко І.В., Лихачова Т.А., Лукашевич П.В. …60

Хірургічне лікування метастатичних уражень головного мозку субтенторіальної локалізації
Федірко В.О., Лісяний О.М., Гудков В.В., Онищенко П.М., Цюрупа Д.М., Набойченко А.Г., Кубряк Д.В. …61

Комбіновані технології мікрохірургічної техніки при видаленні позамозкових пухлин краніо-базальної локалізації
Федірко В.О., Лісяний О.М., Гудков В.В., Оніщенко П.М., Цюрупа Д.М., Набойченко А.Г., Кубряк Д.В. …62

Малоинвазивные технологии при дифференцированном хирургическом лечении неосложненных травматических компрессионных переломов нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника
Хижняк М.В., Педаченко Ю.Е., Боднарчук Ю.А. …63

Ускладнення при ендоскопічних транскортикальних доступах до бічних та ІІІ шлуночку головного мозку
Паламар О.І., Розуменко В.Д., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В. …64

Ендоскопічна асистенція в хірургії пухлин задньої черепної ямки (при поширенні пухлини у внутрішній слуховий прохід)
Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В. …65

Результати лікування хворих з нижньопоперековим больовим синдромом методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів
Квасніцький М.В. …66

Застосування електростимуляційних методик при поєднаних ушкодженнях нервів верхньої кінцівки
Гацький О.О., Третьякова А.І., Дунаєвська Л.О., Коваленко І.В. …67

Вплив мезенхімальних стовбурових клітин та інтерлейкіну-10 на клінічний стан щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом
Акінола Самуєль Толувані …68

Оптимізація хірургічної тактики з приводу кавернозних мальформацій стовбурових відділів головного мозку, роль дифузійно-тензорної МРТ
Мороз В.В., Тиш І.І., Ярмолюк Є.С., Робак К.О., Шахін Н.А. …69

Досвід екстра-інтракраніальної мікросудинної реваскуляризації при оклюзійно-стенотичних ураженнях брахіоцефальних артерій
Мороз В.В., Ярмолюк Є.С., Тиш І.І. …70

Комбінована версія портативної модифікації торако-краніального дистракційно-фіксуючого апарату для лікування травм шийного відділу хребта
Годлевський Д.О., Морозов А.М., Морозов Т.А. …71

Интраорбитальные объёмные образования
Цзян Лун, Кваша М.С., Кондратюк В.В., Мосийчук C.C., Молотковец В.Ю., Никифорак З.М., Украинец А.В. …72

Особливості клінічного перебігу метастатичного ураження гіпофіза
Гук М.О., Тесленко Д.С. …73

Перелік тез доповідей …74

Алфавітний показчик …78

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko