Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

В.Д. Розуменко, А.В. Розуменко. Мультимодальная нейронавигация в хирургии опухолей головного мозга. Киев: Интерсервис, 2017.

УДК 616.831-006-089.87-089.2-089.07
ББК 56.13
Р-65
Р-65 В.Д. Розуменко, А.В. Розуменко. Мультимодальна нейронавігація в хірургії пухлин головного мозку – К.: Интерсервіс, 2017. – 112с.

ISBN 978-617-696-526-8

Українська

На досвіді понад тисячі операцій розглянуті аспекти застосування систем нейронавігації в хірургії пухлин головного мозку. Окрему увагу приділено використанню мультимодальної нейровізуалізації для комп’ютерного 3D планування хірургічного втручання, методам інтраопераційного навігаційного супроводу мікрохірургічних маніпуляцій та контролю при різних хірургічних ситуаціях, а також технології забезпечення достовірності даних нейронавігації впродовж інтервенції.

Русский

На опыте более чем тысячи операций рассмотрены аспекты применения систем нейронавигации в хирургии опухолей головного мозга. Особое внимание уделено использованию мультимодальной нейровизуализации для компьютерного предоперационного 3D планирования, методам интраоперационного навигационного контроля при различных хирургических ситуациях, а также технологии обеспечения точности и надежности данных нейронавигации в ходе хирургического вмешательства

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko