Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Науково-практична та освітня конференція нейрохірургів України “Невідкладна нейрохірургія”, присвячена 100-річному ювілею проф. Г.П. Педаченка. Київ, 31 травня – 1 червня 2023 року. Тези доповідей


Завантажити

Зміст

Нейротравма

 

Судово-медичне значення внутрішньочерепних крововиливів

Гуріна О.О., Мішалов В.Д……..4

 

Мінно-вибухова травма грудного та поперекового відділів хребта в поєднанні з поширеним шкірно-м´язовим ушкодженням

Зорін М.О., Овчаренко Д.В., Кирпа Ю.І., Зорін М.М., Сальков М.М., Черевко Д.В……..5

 

Зорові порушення внаслідок перенесеної черепно-мозкової травми

Дубровка А.М., Кондратюк В.В……..6

 

Хірургічне лікування сучасних бойових вогнепальних черепно-мозкових поранень (на 9-річному досвіді лікарні Мечникова)

Сірко А.Г., Риженко С.А., Толубаєв О.М., Іонов Т.А., Кирпа І.Ю., Пилипенко Г.С., Марченко О.А., Ботіков В.В., Пороннік С.В., Малий Р.Р., Гарус Д.В., Худік О.Л., Сірко Б.А., Запорожченко Є.А……..7

 

Вікові аспекти сучасних алгоритмів лікування хронічної субдуральної гематоми

Каджая М.В., Малишева Т.А., Васюта В.А., Боровик Л.Р., Готін О.С., Дядечко А.О……..8

 

Хірургічні аспекти лікування хворих з бойовою черепно-мозковою травмою у проміжному післяопераційному періоді

Каджая М.В., Готін О.С., Дядечко А.О., Гарматіна О.Ю., Глухенький М.Ю……..9

 

Творчий внесок професора Г.О. Педаченко у вирішенні проблеми черепно-мозкової травми в гострому періоді

Каджая М.В., Дядечко А.О., Болюх А.С……..10

 

Надання ургентної нейрохірургічної допомоги при ЧМТ мешканцям сільської місцевості Вінницької області. Частина 1

Ольхов В.М., Горбатюк К.І., Чирка Ю.Л., Венцківський І.Л., Долгополова Р.А., Столяренко О.О……..11

 

Надання ургентної нейрохірургічної допомоги при ЧМТ мешканцям сільської місцевості Вінницької області. Частина 2

Ольхов В.М., Горбатюк К.І., Чирка Ю.Л., Венцківський І.Л., Долгополова Р.А., Столяренко О.О……..12

 

Як уникнути реоперацій при травмі шийного відділу хребта? Клінічні випадки бойової травми шийного відділу хребта

Столяренко О.О……..13

 

Досвід впровадження сучасних підходів в лікуванні важкої черепно-мозкової травми у дітей в НДСЛ «Охматдит»

Плавський П.М., Гаркуша А.І., Волощук О.С., Корсак А.В., Стефанишин М.С., Іщенко Д.І., Голобородько А.Д……..14

 

Сучасні особливості легких черепно-мозкових травм, пов’язаних з бойовими діями

Посохов М.Ф., Супрун Е.В……..15

 

Удосконалення стандартів надання медичної допомоги хворим з черепно-мозковою травмою. У чому прогрес?

Гук А.П., Курікеру М.А……..16

 

Нейропсихологічні характеристики посткомоційного синдрому у віддаленому періоді легкої вибухової черепно-мозкової травми

Завалій Ю.В……..17

 

Нейрофізіологічні характеристики посткомоційного синдрому після легкої вибухової черепно-мозкової травми

Завалій Ю.В., Солонович О.С., Сулій Л.М., Третьякова А.І., Чеботарьова Л.Л., Білошицький В.В……..18

 

Спінальна нейрохірургія

 

Можливості паліативної радіохірургії при метастатичному ураженні хребта

Грязов А.Б., Андрійченко О.Г., Кручок І.В., Грязов А.А……..19

 

Метод ендоскопічної біпортальної декомпресії в лікуванні поперекового спінального стенозу

Меленко В.І., Кравчук Л.Д., Фіщенко Я.В., Сапоненко А.І., Щегольков Є.Е……..20

 

Метод біпортальної ендоскопічної мікродискектомії в лікуванні пацієнтів з грижами міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта

Фіщенко Я.В., Балан В.С., Меленко В.І……..21

 

Отоневрологічне оцінювання результатів хірургічного лікування сірінгомієлії, викликаної мальформацією Кіарі, в ранньому післяопераційному періоді

Слинько Є.І., Скобська О.Є., Левченюк С.В., Деркач Ю.В……..22

 

Принципи надання невідкладної нейрохірургічної допомоги при бойових вогнепальних пораненнях хребта та спинного мозку

Курілець І.І., Сірко А.Г……..23

 

Хірургічний досвід лікування бойової проникаючої травми хребта у центрі нейрохірургії хребта та спинного мозку

Зорін М.О., Овчаренко Д.В., Кирпа Ю.І., Зорін М.М., Сальков М.М., Черевко Д.В……..24

 

Нейрохірургічна техніка лікування аномалій розвитку аксиса

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Єрмольєв А.І……..25

 

Результати застосування міжтілового корпородезу після дискектомії гриж грудного відділу хребта

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Єрмольєв А.І., Чамата Р.В……..26

 

Порівняльні результати застосування поперекової мікроендоскопічної дискектомії і мікродискектомії

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Єрмольєв А.І……..27

 

Віддалені результати лікування посттравматичної сірінгомієлії

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Єрмольєв А.І., Чамата Р.В……..28

 

Результати декомпресії та фіксації травматичних пошкоджень краніо-вертебрального з’єднання

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Єрмольєв А.І., Чамата Р.В……..29

 

Діагностика та результати лікування судинних мієлопатій

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Єрмольєв А.І., Чамата Р.В……..30

 

Ендоскопічне видалення пухлин тіл хребців, що супроводжуються компресією нервових структур, з послідуючою ендоскопічною фіксацією хребта

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Єрмольєв А.І., Чамата Р.В……..31

 

Переваги застосування поліакриламідного гідрогелю при повторних поперекових мікродискектоміях

Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Земскова О.В., Педаченко Ю.Є., Танасійчук О.Ф., Крамаренко В.А., Фурман А.М., Макєєва Т.І……..32

 

Віддалені результати відкритих мікродискектомій шийного відділу хребта

Фурман А.М., Хижняк М.В., Педаченко Ю.Є., Танасійчук О.Ф., Крамаренко В.А……..33

 

Шийна мікродискектомія. Наш досвід застосування заднього інтерламінарного доступу

Столяренко О.О……..34

 

Результати ендоскопічної заочеревної резекції та фіксації пухлин поперекових хребців

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Чамата Р.В……..35

 

Вентральна трансоральна декомпресія медуллоцервікального переходу

Слинько Є.І, Деркач Ю.В., Чамата Р.В., Єрмольєв А.І., Пастушин А.І……..36

 

Особливості застосування транспедикулярної фіксації при пухлинах крижів

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Пастушин А.І……..37

 

Результати застосування міжтілового корпородезу після дискектомії гриж грудного відділу хребта

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Пастушин А.І……..38

 

Протезування міжхребцевих дисків. Віддалені клінічні результати

Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Пастушин А.І., Деркач В.М……..39

 

Судинна нейрохірургія

 

Розрив артеріальних аневризм вертебро-базилярного басейну на тлі оклюзійно-стенотичних уражень артерій головного мозку

Комарницький В.П., Орлов М.Ю……..40

 

Причини несприятливих результатів мікрохірургічного лікування розриву артеріальних аневризм головного мозку

Казанцева В.А., Зорін М.О……..41

 

Нейроінтервенції в лікуванні вогнепальних та мінно-вибухових ушкоджень судин голови та шиї. Досвід лікарні Мечникова за 1-річний період (24.02.2022 – 24.02.2023)

Сірко А.Г. , Чередниченко Ю.В., Перепелиця В.А. …….42

 

Хірургічна тактика при геморагічних інсультах. Частина 1

Ольхов В.М., Чирка Ю.Л., Майструк Д.С., Венцківський І.Л……..43

 

Хірургічна тактика при геморагічних інсультах. Частина 2

Ольхов В.М., Чирка Ю.Л., Майструк Д.С., Венцківський І.Л……..44

 

Ендоваскулярне виключення вертебро-вертебральної артеріовенозної фістули з використанням стент-графту

Костюк М.Р., Костюк Д.М., Мельничук О.О……..45

 

Дискусійні питання хірургічного лікування гіпертензивних внутрішньомозкових крововиливів

Поліщук М.Є., Камінський А.А……..46

 

Нейроонкологія

 

Осередковий коефіцієнт як ознака відповіді за даними магнітно-резонансної томографії після радіохірургічного лікування гліобластом за допомогою радіосенсибілізаторів

Грязов А.Б., Грязов А.А……..47

 

Стереотасична радіохірургія при лікуванні рецидивуючої гліобластоми

Грязов А.Б., Розуменко В.Д., Главацький О.Я., Яцик В.А., Кондратюк В.В., Болюх А.С., Андрійченко О.Г., Земскова О.В., Денисенко М.М., Кручок І.В., Грязов А.А., Спасиченко І.П……..48

 

Радіохірургія величезних метастазів у головной мозок за дві секції

Грязов А.Б., Андрійченко О.Г., Земскова О.В., Денисенко М.М., Кручок І.В., Грязов А.А……..49

 

Study of selectivity of incorporation of photosensitizer chlorine E6 into glioblastoma cells in vitro

Rozumenko V.D., Liubich L.D., Staino L.P., Vaslovych V.V., Egorova D.M., Malysheva T.A……..50

 

Найближчі результати хірургічного лікування парасагітальних менінгіом

Сірко А.Г. , Перепелиця В.А. …….51

 

Динаміка неврологічного стану хворих при хірургічному лікуванні парасагітальних менінгіом

Перепелиця В.А. , Сірко А.Г. …….52

 

Інноваційні лазерні технології високоефективного хірургічного лікування пухлин головного мозку

Розуменко В.Д., Холін В.В., Комарова О.С……..53

 

Невідкладні стани в нейрохірургії патології задньої черепної ями

Федірко В.О., Цюрупа Д.М., Онищенко П.М., Єгоров М.В., Шуст В.В., Мумлєв А.О……..54

 

Післяопераційні внутрішньочерепні гематоми в хворих з пухлинами головного мозку супратенторіальної локалізації

Кваша М.С., Дмитрієва Н.Ю., Герасенко К.М., Молотковець В.Ю., Ведмеденко С.О……..55

 

Хірургія основи черепу

 

Вплив розміру макроаденом гіпофіза на ступінь зорових розладів та динаміку післяопераційного відновлення

Єгорова К.С., Гук М.О., Задояний Л.В., Українець О.В……..56

 

Ендоназальне хірургічне лікування менінгіом пагорбка турецького сідла

Гук М.О., Мумлєв А.О., Даневич О.О., Єгорова К.С., Чуков А.А., Українець О.В., Мусулевська В.В……..57

 

Дитяча нейрохірургія

 

Поширеність гідроцефалій у дітей та ризики дисфункції лікворо-шунтуючої системи

Волощук С.Я., Шведський В.В., Волощук В.Я., Неймановський Є.В., Якименко О.Г……..58

 

Прогностичні фактори постнатального розвитку у дітей із вродженою гідроцефалією

Марущенко Л.Л., Вербова Л.М., Проценко І.П., Шаверський А.В……..59

 

Епідеміологічні особливості пухлин головного мозку у дітей молодшого віку

Вербова Л.М., Шаверський А.В., Орлов Ю.О., Проценко І.П., Свист А.О., Марущенко Л.Л., Плавський М.В., Молодецький О.М., Малишева Т.А……..60

 

Прогноз хірургічного лікування постгеморагічної гідроцефалії

Проценко І.П., Марущенко Л.Л., Вербова Л.М……..61

 

Відновлювальна нейрохірургія

 

Результати відновлення функції нервів верхньої кінцівки після проведення нейрорафії

Ольхов В.М., Чирка Ю.Л., Лемешов О.С……..62

 

Нейрорадіологія

 

Повторна стереотаксична радіохірургія продовженого росту мультиформної гліобластоми

Грязов А.А……..63

 

Диференціальна діагностика пухлинного рецидиву і постпроменевого некрозу у пацієнтів з гліомою високого ступеня злоякісності за даними МРТ перфузії і BOLD

Грязов А.Б., Грязов А.А……..64

 

Медицина болю

 

Оцінка результатів лікування дискогенного больового синдрому поперекового відділу хребта методом внутрішньодискового введення збагаченої тромбоцитами плазми високої щільності

Черватюк М.С., Фіщенко Я.В……..65

 

Нейрореабілітація і якість життя хворих

 

Шляхи впровадження прискореного відновлення після операцій на шийному відділі хребта (ERAS)

Столяренко О.О……..66

 

Міждисциплінарний підхід в діагностиці функціональних та органічних змін головного мозку у пацієнтів зі стрес-індукованими розладами внаслідок військового досвіду з метою створення персоніфікованих програм реабілітації, психотерапії, психофармакотерапії

Майданник О.Ф., Кулик О.В……..67

 

Фундаментальні нейронауки

 

Stem/progenitor cells neuroregenerative effects: advantages of focus on secretome

Liubich L.D., Staino L.P., Egorova D.M., Pedachenko E.G……..68

 

Морфологічні аспекти змін головного мозку при ГПМК на тлі COVID-19

Черненко О.Г., Любич Л.Д., Пастухова В.А., Шмельова Г.А., Васлович В.В., Мочан Г.О., Малишева Т.А……..69

 

Поліморфізм Sp1-зв’язуючого сайту гену COL1A1 асоціюється із ризиком утворення грижі міжхребцевих дисків у чоловіків

Педаченко Є.Г., Васильєва І.Г., Хижняк М.В., Чопик Н.Г., Галанта О.С., Цюбко О.І., Дмитренко А.Б., Макарова Т.А……..70

 

Прогностичне значення параметрів ериптозу спиномозкової рідини для діагностики церебрального вазоспазму та відтермінованої ішемії мозку

П’ятикоп В.О., Калюжка В.Ю., Бабалян Ю.О., Маркевич М.М……..71

 

Питання підготовки кадрів

 

Підготовка докторів філософії з нейрохірургії в науковій установі: перші підсумки та виклики сьогодення

Руденко В.А., Чопик Н.Г……..72

 

Післядипломна підготовка нейрохірургів. Від п`ятимісячної спеціалізації до шестирічної резидентури. Минуле. Сьогодення. Майбутнє

Поліщук М.Є., Педаченко Ю.Є., Гончарук О.М., Муравський А.В., Короткоручко А.О., Деркач В.М……..73

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko