Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Конференція нейрохірургів України “Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт”. Вінниця, 5-7 вересня 2018 року. Програма. Тези доповідей


Завантажити

Зміст

Про конференцію …4

Програма конференції …8

Тези доповідей …16

Актуальні аспекти організації нейрохірургічної допомоги при інсульті

Сучасний стан надання нейрохірургічної допомоги при мозковому інсульті в Україні. Стандарти діагностики та лікування
Педаченко Є.Г., Никифорова А.М. …16

Нейрохірургічні ресурси України у наданні спеціалізованої допомоги при мозковому інсульті
Педаченко Є.Г., Гук А.П., Никифорова А.М., Йовенко Т.А. …17

60 років Вінницькому обласному нейрохірургічному відділенню. Минуле, сьогодення, майбутнє
Ольхов В.М. …18

Геморагічний інсульт

Delayed Cerebral Ischemia and Outcome After Clipping in Patients with Cerebral Aneurysm Rapture
Shcheglov D.V., Gudym M.S. …19

Досвід застосування ендоваскулярних методик при лікуванні хворих з артеріовенозними мальформаціями головного мозку
Щеглов Д.В., Свиридюк О.Є., Кравчик О.І. …20

Екстрасакулярне ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм головного мозку
Щеглов Д.В., Загородній В.М., Свиридюк О.Є., Конотопчик С.В., Коваленко О.П. …21

Застосування мікроанастомозу у хірургічному лікуванні складних церебральних артеріальних аневризм
Мороз В.В., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б., Маляр У.І., Чуков А.А., Аффуорі К., Комарницький В.П. …22

К вопросу об относительных противопоказаниях к оперативным вмешательствам при геморрагическом инсульте
Усатов С.А., Рашиди Б.Р., Богуславский Ю.В. …23

Концепція ендоваскулярного лікування хворих при поєднанні артеріовенозних мальформацій та аневризм судин головного мозку
Щеглов Д.В., Бортнік І.М., Свиридюк О.Є., Кравчик О.І. …24

Мікрохірургічна тактика при операціях виключення артеріальних аневризм головного мозку
Литвак С.О., Яковенко Л.М., Доготарь А.І., Єлєйник М.В. …25

Наш досвід лікування церебральних кавернозних мальформацій стовбуру головного мозку
Федірко В.О., Набойченко А.Г., Гудков В.В., Оніщенко П.М., Лісяний О.М. …26

Особенности микрохирургического лечения рвавшихся артериальных аневризм (АА) головного мозга
Зорин Н.А., Григорук С.П., Плющев И.Е., Орешников К.П., Казанцева В.А. …27

Результати хірургічного лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку з геморагічним перебігом захворювання у вагітних
Мороз В.В., Шахін Н.А., Новіков Р.Р. . …28

Топографічна анатомія та оперативна хірургія артеріальних аневризм навколоселярної локалізації
Литвак С.О., Яковенко Л.М., Доготарь А.І., Єлєйник М.В. …29

Ускладнений аневризматичний інтракраніальний крововилив: сучасний стан проблеми
Яковенко Л.М., Полковніков О.Ю. …30

Хирургическая тактика при гипертензивных внутримозговых гематомах
Зорин Н.А., Плющев И.Е. , Григорук С.П., Куць А.И., Орешников К.П. …31

Хірургічне лікування пацієнтів з розривами кавернозних мальформацій стовбурових відділів головного мозку а основі даних дифузійно-тензорної МРТ
Мороз В.В., Тиш І.І., Шахін Н.А., Робак К.О. …32

Церебральні судинні мальформації у функціонально важливих ділянках мозку: радіологічні критерії вибору нейрохірургічної тактики
Нетлюх А.М., Комнацька І.М., Кобилецький О.Я., Токарський А.Ю., Сало В.М., Цицик Г.Я., Федорко О.І., Діжак Л.Я. …33

Эндоваскулярное лечение церебральных аневризм со сложной анатомией и в сложном анатомическом окружении в остром периоде разрыва
Чередниченко Ю.В., Зорин Н.А., Мирошниченко А.Ю. …34

Особенности послеоперационных ишемических осложнений у оперированных больных по поводу разрыва артериальной аневризмы головного мозга на фоне атеросклероза
Доготарь А.И., Литвак С.О., Елейник М.В., Яковенко Л.Н. …35

Аналіз результатів лікування хворих на геморанічний інсульт
Левицький В.М., Кримський В.С., Калиновський С.В. …36

Диференційна діагностика артеріальних аневризм головного мозку при плануванні хірургічного лікування
Литвак С.О., Гук М.О., Доготарь А.І., Яковенко Л.М., Єлєйник М.В. …37

Застосування об’ємної інфузійної терапії у пацієнтів з церебральним вазоспазмом на тлі розриву артеріальної аневризми головного мозку
Глоба М.В., Литвак С.О., Яковенко Л.М., Доготарь А.І., Єлєйник М.В. …38

Інтраопераційні ускладнення в хірургічному лікуванні хворих з розривом артеріальних аневризм головного мозку та формуванням субарахноїдально-паренхиматозно-вентрикулярного крововиливу
Биндю А.В., Орлов М.Ю., Єлєйник М.В. …39

Некоторые показатели врожденного иммунитета у больных с острым нарушением мозгового кровообращения
Каменская О.И., Руденко В.А. …40

Особенности церебрального вазоспазма вследствие разрыва аневризм головного мозга у больных с сопутствующим атеросклеротическим поражением
Доготарь А.И., Литвак С.О., Елейник М.В., Яковенко Л.Н. …41

Показники ультразвукового дослідження загальних сонних артерій, ліпідограми та добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом
Ткачишин О.В. …42

Про результати лікування хворих із розривами мішкоподібдних аневризм судин головного мозку
Ольхов В.М., Венцківський І.Л., Чирка Ю.Л., Горбатюк К.І. …43

Результаты эндоваскулярного лечения различных типов кавернозно-каротидных соустий
Пишанов Р.Т., Этибарлы С.А., Новрузов Э.Г., Гусейнзаде Э.В. …44

Судомний напад в дебюті субарахноїдального крововиливу як ізольований негативний прогностичний фактор
Цьома Є.І., Смоланка В.І., Студеняк Т.О. …45

Результати лікування хворих з субарахноїдальними крововиливами
Левицький В.М., Кримський В.С., Калиновський С.В., Калиновський В.В. …46

Нейроаутоімунні реакції показників запально-деструктивних процесів при гострих порушеннях мозкового кровообігу
Лісяний М.І., Глоба М.В., Степаненко І.В., Лісяний А.О., Бельська Л.М. …47

Дослідження рівня середніх молекул в периферійній крові при геморагічних інсультах
Лісяний М.І., Глоба М.В., Степаненко І.В., Лісяний А.О., Бельська Л.М. …48

Ішемічний інсульт

Декомпрессивная краниэктомия в лечении первичных и вторичных инфарктов головного мозга
Шанько Ю.Г., Ермоленко Н., Танин А.Л., Любищев И.С. …49

Екстра-інтракраніальний мікроанастомоз у хірургічному лікуванні оклюзійно-стенотичних уражень церебральних артерій
Мороз В.В., Тиш І.І., Ганем Р.Б., Гарматіна О.Ю. …50

Лечение инфарктов мозга с использованием мезенхимальных стволовых клеток
Шанько Ю.Г., Пашкевич С.Г., Смеянович А.Ф., Зафранская М.М., Кривенко С.И., Новицкая В.В., Стукач Ю.П., Пархач Л.П., Денисов А.А., Танин А.Л., Черныш Е.Ю., Дедюля Н.И., Бузук Е.С., Замаро А.С., Нижегородова Д.Б., Игнатович Т.В., Марченко С.В., Шабалина Ю.С., Нехай М.А., Кульчицкий В.А. …51

Модифицированная якорная методика Szabo technique при стентировании устьевых стенозов магистральных артерий головы
Чередниченко Ю.В., Мирошниченко А.Ю., Зорин Н.А. …52

Мониторинг гемоперфузии головного мозга и контроль отсутствия эмболических ишемических очагов по данным КТ-перфузиографии и МРТ при эндоваскулярном лечении пациентов с мультифокальными окклюзионно-стенотическими поражениями магистральных артерий головы
Чередниченко Ю.В., Зорин Н.А., Мирошниченко А.Ю., Дзяк Л.А., Чередниченко Н.О. …53

Принципи організації невідкладної допомоги при ішемічному інсульті. Переваги ендоваскулярних реперфузійних операцій
Щеглов Д.В., Конотопчик С.В., Свиридюк О.Є. …54

Раннє ендоваскулярне лікування пацієнтів з гострим ішемічним інсультом та практичні аспекти застосування механічної реканалізації
Нетлюх А.М., Шевага В.М., Паєнок А.В., Сало В.М., Кобилецький О.Я., Пришляк Г.М. …55

Реканализация инфаркт ассоциированной церебральной артерии у пациентов с ишемическим инсультом в зависимости от топической локализации острой окклюзии
Цогоев Ю.Ю. …56

Соматосенсорні викликані потенціали як ранній предиктор ішемічного ураження головного мозку під час хірургічного втручання
Герасименко О.С., Смоланка В.І., Сечко О.С., Смоланка А.В., Смоланка В.В. …57

Хірургічне лікування поєднаної патології атеросклеротичних уражень церебральних та коронарних артерій
Григорук С.П., Плющєв І.Є., Чередніченко Ю.В., Мірошниченко А.Ю., Грабов С.А., Куць О.І., Дудукіна С.О., Михайлова О.П., Юрченко Т.Д., Романуха Д.М. …58

Эндоваскулярное лечение при ишемическом инсульте в острейшем периоде
Зорин Н.А., Чередниченко Ю.В., Мирошниченко А.Ю., Дзяк Л.А., Григорук С.П., Медведик А.Я., Юрченко Т.Д. …59

Аналіз результатів каротидної ендартеректомії та стентування сонних артерій
Ольхов В.М., Чирка Ю.Л., Венцківський І.Л. …60

Атеротромботические поражения вертебробазилярного бассейна. Патоморфологическое сравнение
Ібрагімова О.Л. …61

Венозний інсульт у породіллі (клінічний випадок)
Боженко Н.Л. …62

Досвід одноетапного стентування множинних стенотичних уражень церебральних артерій
Скорохода І.І., Мороз В.В., Орлов М.Ю., Луговський А.Г., Яроцький Ю.Р. …63

Лікування ішемічного інсульту в гострий період, профілактика нестрокогнітивних розладів
Григорова І.А. . …64

Оценка результатов эндоваскулярного лечения при стенозах каротидных и вертебральных артерий
Пишанов Р.Т., Новрузов Э.Г., Халил-заде Р.С., Этибарлы С.С., Левент Арас. …65

Патогенетичні та лікувальні аспекти ішемічного інсульту
Григорова І.А., Григоров С.М., Тесленко О.О., Григорова А.О., Григоров М.М., Тихонова Л.В. . …66

Церебральна гемодинаміка у хворих на ішемічний інсульт з аномаліями судин головного мозку
Мельник Т.М. …67

Судинна реваскуляризація у профілактиці інсультів у пацієнтів зі стено-оклюзивною патологією брахіоцефальних артерій
Гарматіна О.Ю., Робак О.П., Мороз В.В. …68

Інтенсивна терапія при мозковому інсульті

Комбінована фармакологічна корекція гемодинаміки у хворих з розривами мішковидних аневризм (МА) з метою запобігання повторних геморагій в передопераційному періоді
Гончаров С.А., Мінов С.В., Журахівський О.Ю., Пархоменко О.В. …69

Особливості анестезіологічного ведення хворих при ендоваскулярному втручанні
Лебедь В.В., Мінов С.В., Пархоменко О.В., Журахівський О.Ю. …70

Особливості виникнення гіпернатіємічного синдрому у хворих з субарахноїдальнми крововиливами головного мозку та його корекція
Пархоменко О.В., Мінов С.В., Мироненко О.В. …71

Периопераційне ведення хворих з гострими порушенням мозкового кровообігу та геморагічними ускладненнями при розривах мішковидних аневризм і артеріовенозних мальформацій
Мінов С.В. …72

Реабілітація хворих після мозкового інсульту

Використання тренажера з біологічним зворотнім зв’язком в руховій реабілітації постінсультних хворих
Степаненко І.В., Попова І.Ю., Лихачова Т.А., Лукашевич П.В., Сутковий М.Д. …73

Гіпербарична оксигенація в реабілітації хворих з мозковим інсультом
Степаненко І.В., Попова І.Ю., Лихачова Т.А., Лукашевич П.В., Воронов І.В. …74

До реабілітації хворих з когнітивними порушеннями після ішемічного інсульту
Міщенко Т.С., Здесенко І.В. …75

Корекція вегетативної дисфункції у хворих з наслідками мозкового інсульту
Попова І.Ю., Степаненко І.В., Лихачова Т.А. …76

Стабілометрія і балансотерапія в реабілітації хворих з наслідками інсульту
Степаненко І.В., Скобська О.Є., Попова І.Ю., Малишева О.Ю., Лихачова Т.А. …77

Актуальні питання дитячої нейрохірургії

Вентрикулосубгалеальное шунтирование у новорожденных при внутрижелудочковых кровоизлияниях
Ющак И.А., Жмуренко В.В., Гаврилюк Е.А. …78

Декомпрессивная трепанация черепа у детей при нейрохирургической патологии
Спахи О.В., Маловичко И.А. …79

Досвід ендоскопічного лікування дітей з внутрішньошлуночковими крововиливами та гідроцефаліями у Волинській області
Ловга М.І., Чомоляк Ю.Ю. …80

Досвід лікування внутрішньошлуночкових крововиливів і постгеморагічної гідроцефалії у дітей з низькою масою тіла
Гаркуша А.І., Стефанішин М.С., Костюкова Д.М. …81

Лечение интракраниальных осложнений у грудных детей с геморрагическим синдромом
Пызин А.В. …82

Лікування постгеморагічної гідроцефалії у дітей
Проценко І.П., Вербова Л.М., Марущенко Л.Л., Михалюк В.С., Свист А.О., Гавриш Р.В. …83

Можливості інтраопераційної ультразвукової навігації у дітей з нейрохірургічною патологією
Марущенко Л.Л., Проценко І.П., Вербова Л.М., Плавський П.М., Михалюк В.С., Свист А.О., Гавриш Р.В., Плавський М.В., Скобський Є.І. …84

Можливості нейрохірургії в лікуванні туберозного склерозу
Вербова Л.М. …85

Мультидисциплінарний підхід до хірургічного лікування епілепсії у дітей
Чомоляк Ю.Ю., Студеняк Т.О., Сечко О.С., Герасименко О.С., Смоланка В.І. …86

Надання нейрохірургічної допомоги дітям у Вінницькій області
Волощук С.Я., Шведський В.В., Волощук В.Я. …87

Нейроэндоскопия в практике нейрохирургии детского возраста
Михалюк В.С. …88

Организация нейрохирургической помощи детям при ЧМТ в зоне ООС
Бадран А.И., Жебин А.А., Мытюшин И.И. …89

Стан надання нейрохірургічної допомоги дітям Хмельницької області
Бойко І.М. …90

Стан нейрохірургічної допомоги дітям в Україні у 2017 році
Вербова Л.М., Никифорова А.М. …91

Структура черепно-мозкової травми у дітей
Гончарук О.Б. …92

Особливості морфологічної діагностики злоякісних пухлин головного мозку у дітей
Малишева Т.А., Черненко О.Г., Шмельова Г.А., Свист А.О., Шаверський А.В. …93

Пухлини судинних сплетень головного мозку: своєрідність діагностики і лікування у дітей
Свист А.О., Малишева Т.А., Шаверський А.В. …94

Антибактеріальна терапія пневмонії у дітей з нейрохірургічною патологією
Гавриш Р.В., Вербова Л.М., Вишневська Л.А., Радзієвська Є.А., Бондаренко В.В., Марущенко Л.Л., Проценко І.П., Плавський П.М., Чорний М.С. …95

Досвід застосування транексамової кислоти при нейрохірургічних операціях у дітей, які супроводжуються значною крововтратою
Гавриш Р.В., Вишневська Л.А., Бондаренко В.В., Радзієвська Є.А., Марущенко Л.Л., Проценко І.П., Плавський П.М., Чорний М.С. …96

Клінічний випадок рецидивуючого ехінококозу хребта
Микитин Т.І., Біганич К.Л., Гоменюк І.І., Савка О.М., Семенюк О.О., Колівошка Ю.В. …97

Лікування еозинофільної гранульоми кісток черепа у дітей
Волощук С.Я., Калінчук О.О., Шведский В.В., Волощук В.Я., Шмерчук Д.С. …98

О результатах хирургического лечения постгеморрагической гидроцефалии методом вентрикуло-перитонеального шунтирования
Новрузов Э.Г., Этибарлы С.А., Наби-заде Р.З. …99

Опыт хирургического лечения внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных новорожденных
Агафонов В.Н., Зорин Н.А., Сурков Д.Н., Щиров В.Н., Лисивец В.И. …100

Особливості хірургічного лікування геморагічного інсульту (ГІ) у дітей
Гудак П.С. …101

Ендоскопічні втручання у пацієнтів з дисфункцією ЛШС
Плавський П.М., Волощук О.С., Плавський М.В., Михалюк В.С. . …102

Несиндромальні краніостенози
Плавський П.М., Волощук О.С., Плавський М.В., Марущенко Л.Л., Гавриш Р.В. . …103

Комбіноване хірургічне лікування пухлин середньої лінії головного мозку у дітей
Смоланка А.В., Лешак В.І. …104

Інші аспекти нейрохірургії

Correlation of the pain intensity and the sagittal profile of cervical spine in patients after anterior subaxial interbody fusion
Slynko Ie.I., Nekhlopochin A.S. …105

The state of operated segment kyphosis after anterior subaxial cervical interbody fusion
Slynko Ie.I., Nekhlopochin A.S. …106

Внутренняя электростимуляция при травме периферических нервов
Леонтьев А.Ю., Назаренко О.С. …107

Диференційоване хірургічне лікування хворих з множинними грижами шийного відділу хребта
Хижняк М.В., Педаченко Ю.Є., Танасійчук О.Ф., Фурман А.М. …108

Епідеміологічний стан та клінічні протоколи лікування хворих на тяжку черепно-мозкову травму
Мельник Т.М. …109

Застосування перфузійної офект у діагностиці церебральних змін у пацієнтів з постконтузійним синдромом внаслідок бойових дій
Новікова Т.Г., Макеєв С.С., Каджая М.В., Ніколов М.О., Коваль С.С., Мартиш Є.В. …110

Катамнестичний аналіз показників фізичної, афективної та когнітивної складових постконтузійного синдрому у ветеранів АТО
Стеблюк В.В., Каджая М.В., Гук А.П., Проноза-Стеблюк К.В. …111

Кореляційний зв’язок циркулюючих мезенхімальних стовбурових клітин з рівнем гомоцистеїну плазми u1082 крові хворих на гострі порушення мозкового кровообігу
Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Костюк М.Р., Чопик Н.Г., Галанта О.С., Цюбко О.І., Олексенко Н.П., Дмитренко А.Б., Макарова Т.А., Шуба І.М. …112

Лечение фармакорезистентных прозопалгий у больных с ганглионитами шейных симпатических узлов
Посохов Н.Ф., Цымбалюк В.И., Кутовой И.А., Дагер Н.И., Леви М.В., Лемонджава З.М., Галий А.В. …113

Миниинвазивный подход при травматических переломах позвоночника
Искендеров Д.Н., Новрузов Э.Г., Гараев И.Д. …114

Особливості неврологічної симптоматики у проміжному та віддаленому періодах мінно-вибухової легкої черепно-мозкової травми
Готін О.С., Каджая М.В., Проноза-Стеблюк К.В. …115

Оцінка вестибулярних порушень при бойовій вибуховій легкій черепно-мозковій травмі
Кваша О.М., Скобська О.Є., Каджая М.В., Малишева О.Ю., Бублій Л.В. …116

Оцінка когнітивних викликаних потенціалів при мінно-вибуховій травмі у військового контингенту
Чеботарьова Л.Л., Каджая М.В., Третьякова А.І., Солонович О.С. …117

Перебіг симптоматичної епілепсії у пацієнтів із супратенторіальними менінгіомами головного мозку
Студеняк Т.О. …118

Перспективы улучшения качества жизни у нейрохирургических пациентов с нарушениями статокинетической функции
Малышева А.Ю., Скобская О.Е., Кваша Е.М., Бублий Л.В. …119

Перший досвід застосування збагаченої тромбоцитами аутоплазми при відкритих оперативних втручаннях на хребті
Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Педаченко Ю.Є., Танасійчук О.Ф., Крамаренко В.А., Красиленко О.П., Фурман А.М. …120

Радіохірургічне лікування рецидивів гліобластом із застосуванням комбінації антиангіогенного та цитостатичного засобів
Главацький О.Я., Земскова О.В., Грязов А.А., Грязов А.Б., Васильєва І.Г., Шуба І.М. …121

Радіочастотна денервація у лікуванні больових синдромів
Леонтьєв О.Ю., Назаренко О.С. …122

Ранній досвід малоінвазивного хірургічного лікування спондилолістезів поперекового відділу хребта
Стогній А.В., П’ятикоп В.О., Бабалян Ю.О. …123

Рівень нейротрансміттерів у хворих на фармакорезистентні лицьові симпаталгії в передопераційному періоді
Посохов М.Ф., Цимбалюк В.І., Лекомцева Є.В., Байда Р.М., Дагер Н.І. …124

Сравнительная характеристика противоопухолевых препаратов пролонгированного действия при глиомах головного мозга в экспериментах на крысах
Морозов А.Н., Гридина Н.Я., Бычковский П.М., Юркштович Т.Л., Хохлов А.Г., Оленица Н.А., Драгунцова Н.Г., Белоусова А.Д. …125

Сучасний стан проблеми пластики ТМО
Каджая М.В., Пантелейчук А.Б. . …126

Трансартикулярная фиксация при переломах шейного отдела позвоночника
Леонтьев А.Ю., Назаренко О.С. …127

Трансплантация фибриновой матрицы с нейроиндуцированными мезенхимальными стволовыми клетками (нМСК) костного мозга при восстановлении седалищного нерва (СН) у крыс
Пятикоп В.А., Калюжка В., Щегельская Е.А., Омельченко Е.А. …128

Эндоскопическая эндоназально-транссфеноидальная хирургия аденомы гипофиза
Ахмедов Н.П., Мамедов Д.Д., Аллахвердиев А.С., Мустафаев Т.С. …129

Перелік тез доповідей …130

Алфавітний показчик …137

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko