Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Український нейрохірургічний журнал

Інститут нейрохірургії є співзасновником Українського нейрохірургічного журналу.
Український нейрохірургічний журнал — науковий медичний журнал, що рецензується. Видання публікує матеріали, що стосуються фундаментальних і клінічних досліджень в нейрохірургії, а також нейрорадіології, отоневрології, нейроофтальмології, клінічній нейрофізіології, органічній неврології, нейроімунології, нейробіхіміі, нейропатоморфології та інших суміжних областях; висвітлює організаційні питання охорони здоров’я в галузі нейрохірургії; друкує інформацію про діяльність Української Асоціації Нейрохірургів.

Український нейрохірургічний журнал в інтернеті:
Власний сайт >>>
Наукова періодика України >>>
Гугл Академія >>>
Російський індекс наукового цитування >>>
Index Copernicus International Journal Master List >>>
Вікіпедія >>>

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova