Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Ukrainian Neurosurgical Journal

Ukrainian Neurosurgical Journal — науковий медичний журнал, що рецензується. Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту.

Видається з 1995 року.

Попередні назви:
Бюлетень Української Асоцiацiї Нейрохiрургiв = Бюллетень Украинской Ассоциации Нейрохирургов = Bulletin of the Ukrainian Association of Neurosurgeons (1995-1999)
Український нейрохірургічний журнал = Украинский нейрохирургический журнал = Ukrainian Neurosurgical Journal (2000-2018) • ISSN (Print): 1810-3154, ISSN (Online): 2412-8791

У 2019 році перереєстрований з єдиною назвою Ukrainian Neurosurgical Journal• ISSN (Print): 2663-9084, ISSN (Online): 2663-9092.

Проблематика
Журнал публікує матеріали, що стосуються фундаментальних і клінічних досліджень в нейрохірургії, а також нейрорадіології, отоневрології, клінічній нейрофізіології, органічній неврології, нейроімунології, нейробіхіміі, нейропатоморфології та інших суміжних областях; висвітлює організаційні питання охорони здоров’я в галузі нейрохірургії.

Засновники
Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України
Українська Асоціація Нейрохірургів
Національна академія медичних наук України

Видавець: Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України

Мова видання: українська, англійська

Періодичність: щоквартальний

Реєстрація в Міністерстві освіти і науки України: Ukrainian Neurosurgical Journal входить до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301).

Сайт журналу: https://theunj.org/

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko