Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України. Історія та особистості

Зміст:

Передмова >>>

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України
Зозуля Ю.П., Цимбалюк В.І., Пацко Я.В. >>>


Клінічні підрозділи

Відділ нейрохірургії дитячого віку
Орлов Ю.О. >>>

Відділення ургентної нейрохірургії дитячого віку
Кеворков Г.А.  >>>

Відділ нейроонкології: творення, прогрес та перспективи XXI століття
Зозуля Ю.П., Розуменко В.Д. >>>

Історія відділу відновної нейрохірургії
Цимбалюк В.І., Сапон М.А., Третяк І.Б. >>>

Етапи розвитку функціональної нейрохірургії в Україні
Лапоногов О.О. >>>

Етапи розвитку клініки судинної нейрохірургії
Цімейко О.А., Гончаров О.І., Кириченко В.М. >>>

Історія розвитку клініки спінальної патології
Поліщук М.Є., Слинько Є.І., Косінов А.Є., Пастушин А.І., Цимбал М.О. >>>

Відділення ендоскопічної та лазерної спінальної нейрохірургії
Педаченко Є.Г., Хижняк М.В. >>>

Відділення черепно-мозкової травми
Педаченко Г.О., Педаченко Є.Г., Білошицький В.В. >>>

Відділення післяопераційної реабілітації
Степаненко І.В., Попова І.Ю., Лихачова Т.А., Бондар Т.С. >>>

Історія служби анестезіологіїта інтенсивної терапії
Спасіченко П.В., Яроцький Р.Ю., Гавриш Р.В. >>>

Становлення та розвиток фізіотерапевтичної служби Інституту
Жданова В.М., Хорошун А.П., Грабарчук О.Ю., Богомаз Г.І. >>>

Поліклінічне відділення
Глущенко Ю.М. >>>

Історія розвитку хірургічної роботи в Інституті нейрохірургії
Костюк М.Р. >>>

Клініко-діагностичні підрозділи та наукові лабораторії

Нарис історії відділу нейрорадіології
Робак О.П. >>>

Відділ нейровізуалізуючих досліджень з кабінетом МРТ
Чувашова О.Ю. >>>

Відділ функціональної діагностики
Чеботарьова Л.Л., Яркіна Т.Г., Земскова І.П. >>>

До історії нейроофтальмологічної служби
Задояний Л.В., Братусь Н.М.  >>>

Історія розвитку отоневрологічного підрозділу
Мостова Т.С., Кисельова І.Г., Скобська О.Є., Зубкова О.В., Бублій Л.В. >>>

Лабораторія радіонуклідної діагностики
Макеєв С.С. >>>

Історія відділу нейромунології
Лісяний М.І. >>>

Лабораторія експериментальної нейрохірургії
Сергієнко Т.М., Черченко А.П. >>>

Лабораторія молекулярної біохімії
Васильєва І.Г. >>>

Лабораторія клінічної біохімії з групою водно-електролітного обміну
Яхненко Г.М. >>>

Лабораторія біохімії енергетичного обміну
Сутковий Д.А. >>>

Бактеріологічна  лабораторія
Ткачик І.П. >>>

Історія відділу нейропатоморфології
Шамаєв М.І., Малишева Т.А. >>>

Історія лабораторії культивування тканин
Верхоглядова Т.П., Семенова В.М. >>>

Організаційно-інформаційні підрозділи

Науково-організаційний відділ
Пацко Я.В., Сапон М.А., Никифорова А.М. >>>

Становлення та діяльність наукової бібліотеки і відділу наукової медичної інформації
Кричун С.Б., Третяк І.Б. >>>

Відділ патентно-ліцензійної та винахідницької роботи
Рязанова Л.І. 
      Перелік винаходів співробітників Інституту нейрохірургії >>>

Допоміжні підрозділи та служби

Історія відділу обчислювально-математичного забезпечення
Поліщук О.В., Зотов В.В. >>>

Кафедри нейрохірургії

Історія кафедри нейрохірургії Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця
Цимбалюк В.І., Бойченко І.Н. >>>

Кафедрі нейрохірургії Київської медичної академії післядипломної освіти — 60 років
Поліщук М.Є. >>>

Лікарі та наукові співробітники
   * у документі реалізований пошук за алфавітом (див. Bookmark) >>>

Дисертаційні роботи, виконані в Інституті нейрохірургії і захищені на вченій раді Інституту:
   – на здобуття ступеня доктора медичних наук
   – на здобуття ступеня кандидата медичних наук >>>

Монографії наукових співробітників >>>

Бібліографії, створені за участю співробітників Інституту >>>

Збірники наукових праць співробітників Інституту >>>

Матеріали конгресів, з’їздів, конференцій, симпозіумів та сесій,
які організовував та брав у них участь Інститут нейрохірургії >>>

Методичні рекомендації, підготовлені співробітниками Інституту >>>

Алфавітний показчик >>>

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko