Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Конференція «Інновації в нейрохірургії». Київ, 14–15 жовтня 2014 року. Програма. Тези доповідей

Зміст:

Програма конференції…….4

Тези доповідей

Нейромодуляційні технології

Лузан Б.М., Кучерук О.Є.
Хірургічне лікування невідновлених та застарілих ушкоджень променевого нерва…….9

Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Попов А.О., Шевельов М.М., Чебурахін В.В., Дічко С.М.
Значення методу нейростимуляції у хірургічному лікуванні торсійної дистонії. Наш перший досвід…….10

Цымбалюк В.И., Третяк И.Б., Цзян Хао
Нейрохирургическое лечение больных с синдромом грудного выхода с использованием методики хронической электростимуляции плечевого сплетения…….11

Tsymbaliyk V.I., Tretyak I.B., Sapon N.A., Jiang Hao, Gatskiy A.A.
Chronic invasive electrical stimulation of brachial plexus: features and pitfalls…….12

Tsymbaliyk V.I., Tretyak I.B., Sapon N.A., Jiang Hao, Gatskiy A.A.
SCS reduces chronic pain syndrome at avulsion of lower (C8-Th1) trunk of brachial plexus: 15 cases analysis…….13

Cичинава В.Г., Короткоручко А.О.
Радиочастотная деструкция Гассерова узла при тригеминальной невралгии…….14

Цымбалюк В.И., Сапон Н.А., Третяк И.Б., Цымбалюк Ю.В., Гацкий А.А.
Нейромодуляция в комплексном лечении повреждений периферических нервов и сплетений…….15

Попов А.О., Костюк К.Р., Шевельов М.М., Дічко С.М.
Ефект глибинної мозкової стимуляції субталамічного ядра та надсубталамічної ділянки у пацієнтки із хворобою Паркінсона з леводопа-індукованими дискінезіями…….16

Ендоскопічні методи в нейрохірургії

Слинько Є.І., Гук А.П.
Результати поперекової мікроендоскопічної дискектомії в порівнянні з мікродискектомією…….17

Слинько Є.І., Гук А.П.
Видалення паравертебральних пухлин з використанням трансторакальної ендоскопічної техніки…….18

Сипитый В.И., Сторчак О.А., Чмут В.А., Куцын В.Н., Кутовой И.А., Генкин А.В.
Интраоперационная видеоэндоскопия в хирургическом лечении парастволовых неврином…….19

Ерошкин А.А., Михайличенко В.Ю.
Роль грудной торакоскопической симпатэктомии при облитерирующих заболеваниях артерий верхней конечности…….20

Гук М.О., Гук О.М., Даневич О.О., Закордонець В.О., Мумлєв А.О., Тесленко Д.С.
Сучасна ендоскопія та мікрохірургія пухлин селярної локалізації. Співіснування та доповнення методик…….21

Слинько Є.І., Гук А.П., Золотоверх О.М.
Застосування торакоскопічної технології в хірургічному лікуванні захворювань грудного відділу хребта…….22

Вербова Л.Н., Цюрупа Д.М.
Эндоскопическая техника в нейрохирургии…….23

Радіонейрохірургія

Грязов А.Б., Андрийченко Е.Г., Земскова О.В., Кручок И.В., Денисенко М.М., Спасиченко И.П., Колесник С.П.
Ранний ответ на радиохиохирургию с применением метронидазола при метастазах головного мозга по данным МРТ…….24

Чувашова О.Ю., Земскова О.В., Кручок І.В.
Стереотаксична радіохірургія як метод лікування хворих на позамозкові краніобазальні пухлини…….25

Чувашова О.Ю.
Стереотаксична радіохірургія як метод лікування хворих на тригемінальну невралгію…….26

Земскова О.В., Чувашова О.Ю., Вербова Л.М., Андрійченко О.Г.
Застосування стереотаксичної радіохірургії як післяопераційного етапу комбінованого лікування вестибулярних шваном…….27

Кручок І.В., Чувашова О.Ю., Вербова Л.М.
LINAC стереотаксична радіохірургія з підведенням низьких доз опроміненння менінгіом задньої черепної ямки…….28

Спіженко Н.Ю., Бурик В.М., Чеботарьова Т.І., Шараєвський О.А.
Стереотаксична радіохірургія (SRS) та радіотерапія (SBRT) з модульованою інтенсивністю (РТМІ) в лікуванні спінальної онкопатології…….29

Нейронавігація

Розуменко В.Д., Розуменко А.В.
Віртуальне планування операції та інтраопераційна навігаційна орієнтація при хірургії пухлин головного мозку…….30

Новітні технології в нейрореабілітації

Руденко В.А.
Цитотоксическая функция нейтрофилов при проведении генно- и цитокинотерапии в лечении экспериментального аллергического энцефаломиелита у крыс…….31

Фищенко Я.В., Перепечай О.А., Кудрин А.П.
Наш опыт применения эпидурального адгезиолиза при послеоперационном эпидуральном фиброзе…….32

Леонтьєв О.Ю., Борблик Є.В.
Впровадження та найближчі результати застосування методики радіочастотної денервації при лікуванні вертеброгенних больових синдромів у Херсонській області…….33

Попова І.Ю., Степаненко І.В., Бондар Т.С., Земскова І.П., Лихачова Т.А.
Метод підвищення ефективності реабілітації хворих з діабетичною полінейропатією…….34

Попова І.Ю., Степаненко І.В., Бондар Т.С., Земскова І.П., Лихачова Т.А.
Методика зниження спастичності м’язів паретичних кінцівок у хворих з церебральними руховими дефектами в процесі реабілітації…….35

Степаненко І.В., Попова І.Ю., Бондар Т.С., Лихачова Т.А.
Комплексне лікування хворих після нейрохірургічних операцій на різних етапах реабілітації…….36

Нові технології в хірургії хребта

Сташкевич А.Т., Улещенко Д.В., Шевчук А.В.
Хірургічне лікування компресійних переломів тіл хребців на тлі остеопорозу з використанням кісткового цементу та систем транспедикулярної фіксації…….37

Шевчук А.В., Сташкевич А.Т., Улещенко Д.В., Мартиненко В.Г.
Роль епідуральних блокад в діагностиці та лікування нестабільності поперекового відділу хребта…….38

Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Єрьомік М.Є., Вовк М.М.
Можливість застосування транскутанної нуклеотомії в лікуванні гриж та протрузій міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта…….39

Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Мартиненко В.Г., Улещенко Д.В.
Можливості застосування хірургічної корекції деформацій хребта при анкілозуючому спондиліті …….40

Улещенко Д.В., Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Сапоненко А.І.
Результати пункційної вертебропластики в поєднанні із адекватною протиостеопорозною терапією…….41

Тяглый С.В., Евченко Т.И., Полковников А.Ю., Савченко Е.И., Ксензов А.Ю., Зайцев Ю.В.
Опыт межтеловой стабилизации после передней дискэктомии на шейном уровне…….42

Тяглый С.В., Евченко Т.И., Полковников А.Ю., Савченко Е.И., Ксензов А.Ю., Зайцев Ю.В.
Задний спондилодез поясничными кейджами при дискогенной патологии поясничного отдела позвоночника…….43

Хижняк М.В., Горбатюк К.І., Педаченко Ю.Є., Шуба І.М., Шаблій В.А.
Нові методичні підходи отримання матеріалу аутологічних хондроцитів з метою подальшого проведення клінічних досліджень…….44

Інноваційні технології в діагностиці та лікуванні невролого-нейрохірургічної патології

Вовк М.М., Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Вітковський А.М.
Магнітно-резонансна томографія в діагностиці нестабільності поперекового відділу хребта…….45

Пятикоп В.А., Старенький В.П., Кутовой И.А., Аль-Травнех М.А.
Метастатические опухоли головного мозга как актуальная проблема современной нейрохирургической практики…….46

Васильєва І.Г., Чопик Н.Г., Макарова Т.А., Дмитренко А.Б., Сніцар Н.Д.
Визначення рівня ауто-антитіл до антигенів різної органної специфічності при тяжкій черепно-мозковій травмі…….47

Главацький О.Я., Макаренко О.М., Васильєва І.Г., Шуба І.М.
Вивчення протипухлинної дії екстрактів вищих грибів в короткострокових клітинних культурах гліальних клітин…….48

Перелік тез доповідей…….49

Алфавітний показчик…….52

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko