Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділення інституту

Адміністрація
В.о. директора Розуменко Володимир Давидович 044 483-95-73
В.о. заступника директора з наукової роботи Гук Микола Олександрович 044 483-14-28
Заступник директора з загальних питань Кононенко Геннадій Якович 044 483-36-75
Заступник директора з економічних питань Богатова Наталія Сергіївна 044 484-18-75
Медичний директор Комаров Михайло Петрович 044 483-94-13
Заступник директора медичного з медичної частини Скобський Євген Іванович 044 483-82-59
Заступник директора медичного з хірургічної допомоги Яцик Віктор Анатолійович 044 486-03-10
Заступник директора медичного з медсестринства Чорнобай Світлана Олександрівна 044 483-81-93
Заступник директора медичного з організаційно-господарських питань Красавець Олена Володимирівна 044 483-36-75
Учений секретар Руденко Валентина Андріївна 044 483-36-84
Головний бухгалтер Погорєла Лідія Олександрівна 044 483-36-82
Начальник відділу кадрів Колихан Олена Володимирівна 044 483-36-89
Головний інженер Куськал Олександр Олексійович 044 483-56-14
Провідний юрисконсульт Петренко Наталія Олександрівна 044 483-36-75
Провідний юрисконсульт Ухова Алла Яківна 044 484-18-75
Клінічні відділення
Відділення нейрохірургії дитячого віку Вербова Людмила Миколаївна 044 483-96-14
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології дитячого віку Радзієвська Євгенія Андріївна 044 483-96-14
Відділення ендоназальної нейрохірургії основи черепа Гук Олександр Миколайович 044 483-96-95
Відділення субтенторіальної нейроонкології Федірко Володимир Олегович 044 483-31-93
Відділення позамозкових пухлин Кваша Михайло Сергійович 044 483-96-95
Відділення інноваційних нейрохірургічних технологій Лісяний Олександр Миколайович 044 483-92-19
Відділення відновлювальної нейрохірургії з рентгеноопераційною Третяк Ігор Богданович 044 483-12-53
Відділення функціональної нейрохірургії та нейромодуляції з рентгенопераційною Костюк Костянтин Романович 044 483-81-83
Відділення невідкладної судинної нейрохірургії з рентгеноопераційною Мороз Володимир Васильович 067 440-31-09
Відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентгеноопераційною Орлов Михайло Юрійович 099 408-08-07
Відділення патології спинного мозку Слинько Євген Ігоревич 044 592-19-09
Відділення малоінвазивної і лазерної спінальної нейрохірургії з рентгеноопераційною Хижняк Михайло Віталійович 044 489-31-88
Відділення нейротравми Каджая Микола Володимирович 044 486-46-08
Відділення ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії з групою ад’ювантних методів лікування Гук Андрій Петрович 044 384-07-01
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології №1 Мироненко Олена Володимирівна 044 483-95-32
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології №2 Пилипенко Максим Миколайович 044 483-95-32
Відділення радіонейрохірургії Грязов Андрій Борисович 044 483-70-99
Відділення реабілітації та фізичної терапії нейрохірургічних хворих Мусієнко Анастасія Тимофіївна 044 483-82-19
Операційне відділення Кеворков Георгій Андрійович 044 483-12-48
Відділення гіпербаричної оксигенації Воронов Ігор Васильович 044 483-18-77
Консультативне поліклінічне відділення Болюх Андрій Сергійович 044 484-18-73
Приймальне відділення Оніщенко Петро Михайлович 044 483-36-58
Діагностичні підрозділи
Відділення нейрорентгенології Робак Олег Петрович 044 483-06-68
Відділення радіонуклідної діагностики Макеєв Сергій Сергійович 044 483-82-07
Відділення функціональної діагностики Солонович Олександр Сергійович 044 483-95-35
Група нейроофтальмології Задояний Леонід Володимирович 044 483-82-69
Група отоневрології Скобська Оксана Євгеніївна 044 484-18-73
Клініко-діагностична лабораторія Кот Лариса Анатоліївна 044 483-94-19
Лабораторія клінічної імунології В.о. Ключникова Антоніна Іванівна 044 483-81-93
Бактеріологічна лабораторія Ткачик Ірина Петрівна 044 486-97-79
Патологоанатомічна лабораторія (прозекторська) Черненко Оксана Григорівна 044 483-92-08
Наукові підрозділи
Відділ нейроонкології та нейрохірургії дитячого віку Розуменко Володимир Давидович 044 483-92-19
Відділ ад’ювантних методів лікування при пухлинах центральної нервової системи Главацький Олександр Якович 067 466-34-73
Відділ судинної нейрохірургії Яковенко Леонід Миколайович 044 483-07-25
Відділ спінальної нейрохірургії Педаченко Євгеній Георгійович  
Відділ нейрофізіології Чеботарьова Лідія Львівна 044 483-92-35
Відділ нейрорадіології та радіонейрохірургії Чувашова Ольга Юріївна 044 483-70-89
Підрозділи лабораторно-експериментальних досліджень
Відділ нейроімунології В.о. Ключникова Антоніна Іванівна 044 483-81-93
Відділ нейробіохімії Васильєва Ірина Георгіївна 044 483-92-43
Відділ нейропатоморфології Малишева Тетяна Андріївна 044 483-92-08
Лабораторія культивування тканин Любич Лариса Дмитрівна 044 486-46-20
Лабораторія експериментальної нейрохірургії Гридіна Ніна Яківна 044 483-94-07
Клініка експериментальних тварин Воробйов Володимир Романович 067 442-17-37
Науково-організаційні підрозділи
Науково-організаційний відділ Васюта Віра Анатоліївна 044 483-91-98
Відділ медичної статистики Йовенко Тетяна Анатоліївна
Відділ патентно-ліцензійного пошуку та міжнародних відносин Нахаба Олександр Олександрович 044 483-94-19
   Підрозділ міжнародних відносин Малишева Олександра Юріївна 093 147-81-05
Наукова бібліотека Кричун Світлана Борисівна 044 483-82-63
Відділ інформаційного забезпечення Кліщевська Алла Вікторівна 044 483-12-49

Оновлено 14.06.2024

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko