Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділення функціональної діагностики


Тел. 044 483-95-35, 068 302-67-22 (нейрофізіологія), 068 302-67-23 (ультразвукова діагностика), 095 487-21-31 (ЕЕГ, КЕЕГ)

e-mail: enmg@ukr.net, llche@ukr.net

YouTube iconПро відділення функціональної діагностики

Як знайти: Інститут нейрохірургії, 6 корпус, 2 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).


Чеботарьова Лідія Львівна

Начальник відділу нейрофізіології,

лікар невролог вищої категорії,
доктор мед. наук, профеcор,
Заслужений діяч науки і техніки України

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7881-8564

Солонович Олександр Сергійович

Завідувач відділення

лікар-невролог, лікар функціональної діагностики,
науковий співробітник,
кандидат мед.наук

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2824-7422

Земскова Ірина Пилипівна

лікар невролог вищої категорії,
науковий співробітник,
кандидат медичних наук

Глоба Марина Василівна

лікар ультразвукової діагностики вищої категорії,
невролог, анестезіолог,
старший науковий співробітник,
доктор. мед. наук

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5112-5143

Міхаль Ганна Володимирівна

лікар функціональної діагностики вищої категорії,
науковий співробітник,
кандидат мед. наук

Марущенко Леонід Леонідович

лікар ультразвукової діагностики вищої категорії,
лікар нейрохірург,
науковий співробітник,
кандидат мед. наук

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9020-5402

Канайкін Олексій Михайлович

лікар функціональної діагностики вищої категорії,
науковий співробітник

Дунаєвська Олександра Володимирівна

лікар ультразвукової діагностики,
науковий співробітник відділу відновлювальної та функціональної нейрохірургії

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9666-8472

Мицак Оксана Ігорівна

лікар функціональної діагностики,
лікар невролог

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3821-005X

Історія відділення функціональної діагностики
Лабораторію електрофізіології засновано у 1950 р. Керівниками в різний час були: професор М. В. Семенов (1950 – 1954), старший науковий співробітник, кандидат медичних наук О. П. Харченко (1954 – 1992), доктор медичних наук Д. С. Лященко (1992 –1995), з 1995 р. – провідний науковий співробітник, доктор медичних наук, професор Л. Л. Чеботарьова. Лабораторія електрофізіології почала працювати у 1949 р. в Інституті неврології і психіатрії (в приміщенні по вул. Воровського) у складі двох співробітників: завідуючого М. В. Семенова та М. Л. Горбача, до них приєдналася Т.Г. Яркіна. Працювали на позиченому 2-канальному електроенцефалографі. Вже після переїзду Інституту у новий будинок придбали 4-канальний катодний електроенцефалограф, який використовували для уточнення локалізації патологічного вогнища у хворих з пухлинами головного мозку.

Директори Інституту академік О. І. Арутюнов, академік А. П. Ромоданов, академік Ю. П. Зозуля завжди приділяли надзвичайно велику увагу і всіляко сприяли розвитку і удосконаленню діагностичної служби інституту, оснащенню лабораторії сучасною апаратурою, всіляко допомагали науковому становленню підрозділу та його співробітників. Штат ВФД збільшився до 16 співробітників, працюють: 3 доктори медичних наук, професор, 7 кандидатів медичних наук.

На сьогоднішній день у відділенні здійснюються практично всі сучасні методи електрофізіологічної та ультразвукової діагностики захворювань нервової системи. За рік кількість діагностичних процедур досягає 9-10 тисяч.

Співробітниками ВФД лише за останніх 10 років опубліковано близько понад 200 наукових праць. Відділення є основною базою підготовки спеціалістів з функціональної діагностики захворювань нервової системи в Україні, за 10 років на курсах інформації та стажування підготовлено більше 200 лікарів.

Інформація для пацієнтів

У відділенні функціональної діагностики обстежуються стаціонарні пацієнти ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ», а також амбулаторні пацієнти, які мають направлення на обстеження лікарями-консультантами поліклініки Інституту нейрохірургії.

Відділення функціональної діагностики надає амбулаторні діагностичні послуги пацієнтам інших лікувальних закладів (за попереднім записом).

Основні нейрофізіологічні методики:

1. Цифрова електроенцефалографія (ЕЕГ) / комп’ютерна електроенцефалографія (КЕЕГ)
Цифрова ЕЕГ (КЕЕГ) – метод реєстрації біоелектричної активності мозку для виявлення патологічних ритмів, епілептиформної активності, вогнищевих порушень та судомної готовності мозку.
Метод безпечний, не потребує особливої підготовки. В день обстеження необхідна чисто вимита голова без засобів для догляду за волоссям. Відміна прийому протиепілептичних препаратів в день обстеження – тільки за вказівкою лікаря пацієнта.
Покази до обстеження: втрата та розлади свідомості, судомні напади, епілепсія, вогнищеві симптоми, травма голови (ЗЧМТ), порушення в психо-емоційній сфері, синдром гіперактивності у дітей, порушення мови у дітей.
Кабінети: 241, 242, 243, 244. Телефон для запису пацієнтів: 095 487-21-31.

2. Викликані потенціали мозку (ВП)- когнітивні, зорові, слухові, стовбурові, сомато-сенсорні
Методика когнітивних викликаних потенціалів (КВП Р300) внесена в рекомендовані методи обстеження Міжнародною та Американською асоціаціями клінічних нейрофізіологів. Дозволяє за допомогою реєстрації локальних електричних потенціалів кори головного мозку в процесі виконання психологічних тестів оцінити різні стадії обробки інформації у мозку. Базується на подачі у випадковій послідовності “оdd-ball paradigma” серії з двох слухових стимулів, серед яких є значимі та незначимі. КВП Р300 об’єктивно оцінює певні когнітивні функції, діагностує ранні прояви когнітивних розладів, насамперед увагу, об’єм оперативної та короткочасної пам’яті, деменції різного типу. Співробітниками відділення розроблений та впроваджений оптимальний комплекс на основі нейропсихологічного та нейрофізіологічного тестування, який дозволяє індивідуалізувати курс лікування пацієнтів та об’єктивізувати оцінку його ефективності в динаміці.
Покази до обстеження: порушення пам’яті, уваги, інтелекту при розумових навантаженнях, стресах, астенії, у хворих з цереброваскулярною патологією, черепно-мозковою травмою, психічних розладах.
Соматосенсорні викликані потенціали дозволяють оцінити стан кожної ланки провідних шляхів чутливості від периферичних нервів і спинного мозку до кори головного мозку.
Слухові викликані потенціали дозволяють визначити рівень ураженя слухового шляху: слуховий нерв, стовбур головного мозку, кора головного мозку.
Кабінети: 241, 242, 245.

3. Нейропсихологічне тестування
Нейропсихологічне тестування проводять за допомогою уніфікованих оціночних шкал (тестів), при яких визначають наявність та вираженість когнітивних порушень; емоційно-депресивних розладів, проявів астенії, ознак професійної дезадаптації.
Нейропсихологічне тестування дозволяє об’єктивно підтвердити та визначити ступінь порушення за блоками: оптико-просторова діяльність, назви предметів, увага, мовлення, математичні навички, семантична активність, абстрактне мислення, короткочасна пам’ять, орієнтування в часі, просторі.
Покази до обстеження: порушення пам’яті, уваги, інтелекту, мовлення, наявність депресії, тривоги, астенії, психічних розладів, професійної та соціальної дезадаптації.
Кабінети: 241, 242.

4. Комп’ютерна електронейроміографія (ЕНМГ)
Методи електронейроміографії (ЕНМГ), голкової ЕМГ використовують для діагностики функціонального стану периферичної нервової системи, сегментарного апарату спинного мозку.
1. Стимуляційна ЕНМГ – визначення показників швидкостей проведення збудження моторними та сенсорними волокнами нервів, сили скорочення скелетних м’язів.
Покази для обстеження: невропатії нервів, в тому числі посттравматичні, тунельні синдроми, полімононевропатії, поліневропатії, радікулопатії, полірадікулопатії, плексити.
2. Голкова ЕМГ використовується при хворобах мотонейронів (боковий аміотрофічний склероз, спінальна аміотрофія), травматичних ушкодженнях сплетень, тунельних синдромах, хворобах м’язів (міопатії, поліміозити), хворобах, пов’язаних з порушенням збудливості мембран (міотонія, міотонічні синдроми), нервово-м’язової передачі (діагностика міастенії та міастенічних синдромів).
При обстеження використовуються стерильні одноразові голки для ЕМГ.
Кабінет: 241, 245.

5. Транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС) діагностична та терапевтична
Транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС) – метод нейростимуляціі і нейромодуляціі, біофізичною основою якого є електромагнітна індукція електричного поля в заданій ділянці головного мозку. Під впливом магнітного поля у тканині головного мозку відбувається індукція слабких електричних струмів, які стимулюють нервові клітини.
Перевагою методу ТМС над поширеними електрофізіологічними методами є можливість об’єктивно (кількісно) оцінити стан кортико-спінального тракту (так званих «пірамідних шляхів»).
Метод безболісний, практично не викликає побічних ефектів.
Використовується в клінічній практиці в якості не тільки діагностичного, а й лікувального методу.
ТМС застосовується при багатьох захворюваннях нервової системи, таких як, бічний аміотрофічний склероз, мієлопатія, розсіяний склероз, редікулопатіі, травми спинного мозку, оцінка пластичності і відновлення нервової системи після нейрохірургічних операцій з приводу новоутворень головного мозку і т.д.
Терапевтична ТМС ефективна в лікуванні депресії, реабілітації після інсульту (змінює збудливість окремих зон кори і функціональне взаємовідношення цих зон): моторних проявах (геміпарез), афазія, неглект-синдрому (просторове ігнорування), хвороби Паркінсона, дистоній, нейропатичних болях, комплексному больовому синдромі I типу, фіроміалгії, мігрені, тінніті (шум у вусі), спінальній спастичності (розсіяний склероз, спінальна травма, мієлопатія), фармакорезистентній епілепсії.
Підготовка до процедури. Не рекомендований прийом транквілізаторів і судинних препаратів, які можуть вплинути на достовірність результатів дослідження.
Перед процедурою необхідно прибрати із зони дії приладу мобільні телефони та інші цифрові пристрої, а також зняти електронний годинник і металеві предмети.
Тривалість процедури – не більше 30-40 хвилин.
Побічна дія. Іноді може виникнути відчуття дискомфорту або незначний головний біль в зонах контакту котушки. При проведенні процедури, електромагнітна котушка виробляє досить гучний звук, у зв’язку з цим, рекомендовано застосовувати засоби захисту, що запобігають впливу на барабанну перетинку.
Протипокази: онкологічні захворювання мозку; наявність штучного водія ритму серця; наявність імплантів та металоконструкцій з магнітних матеріалів в зоні передбачуваної стимуляції, аневризма судин головного мозку, вагітність, епілепсія.
Кабінет: 245.

Обстеження проводяться на сучасній зарубіжній та вітчизняній апаратурі фірм DX-системи Brain-Test 24k, “Нейрософт” Нейро-МС/Д.

Телефон для запису пацієнтів на нейрофізіологічні дослідження: 068 302-67-22.

Основні ультразвукові методики:

1.Ультразвукове обстеження судин (дуплексне сканування магістральних судин голови та шиї, транскраніальне дуплексне сканування, транскраніальна допплерографія, інтраопераційна допплерографія)
Дуплексне (триплексне) сканування – метод УЗ діагностики прохідності магістральних судин шиї, стану судинної стінки, виявлення внутрішньопросвітних утворень (тромбів, атеросклеротичних бляшок), змін геометрії судин (звивистості, петлі), наявність звуження судин (стенози, оклюзії, тромбози), ураження судинної стінки (дисекції, аневризми) в поєднання з вимірюванням швидкісних показників кровотоку . Обстеження безболісне, безпечне для пацієнтів. Виконується в положенні лежачи на спині над проекцією судин шиї за допомогою датчика імпульсного режиму з частотою коливань 7МГц.
Транскраніальне дуплексне сканування (ТКДС) проводиться за допомогою імпульсного датчика з частотою 2 МГц, використовуваючи два ”ультразвукові вікна”: транстемпоральне – для проксимальних відділів середньої, передньої, задньої мозкових артерій, вени Розенталя; трансокципітальні – для інтракраніальних відділів хребтових артерій та базилярної артерії.
Для характеристики кровоплину в судинах використовують якісну та кількісну оцінки спектрограм, а також, безпосередню візуалізацію судин з використанням кольорового допплерівського картування. Якісний аналіз базується на аналізі форми допплерограми. Для кількісного аналізу використовуються швидкістні показники кровоплину та індекси периферичного опору судин.
Функціональні тести: використовуються тести на цереброваскулярну реактивність судин головного мозку та ротаційні тести на хребтових артеріях в режимі триплексного сканування.
Покази до обстеження: головний біль, головокружіння, інсульти, транзиторно-ішемічні атаки, атеросклероз судин, стенози, тромбози, порушення пам’яті, вертебро-базилярна недостатність, травматичні пошкодження шиї, вроджені вади розвитку судин, порушення венозного відтоку, стан після стентування судин шиї та в передопераційні підготовці при операціях на серці.
Кабінети: 256, 256а, 258.

2. Нейросонографія новонароджених (НСГ)
НСГ- ультразвуковий метод, який дозволяє виявити та оцінити вроджені вади розвитку головного мозку у немовлят, стан шлуночкової системи та структур мозку, наявність гідроцефалії, внутрішньошлуночкових кровотеч, кістозних утворень, гематом (спонтанних та внаслідок черепно-мозкової травми). В поєднанні з допплерографією в режимі кольорового допплерівського картування дозволяє оцінити індекси периферичного опору судин головного мозку, що може свідчити про наявність внутрішньочерепної гіпертензії.
Кабінети: 257, 258.

3. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, щитоподібної залози, органів малого тазу, судин нижніх кінцівок.
Кабінети: 257, 258.

Обстеження проводяться на сучасній зарубіжній апаратурі Toshiba Aplio 400, Toshiba Aplio MX, Siemens «Sonoline G50», Siemens Syprus Acuson, Lodgic Book, Ангіодин ПК.

Телефон для запису пацієнтів на ультразвукові дослідження: 068 302-67-23.

Інформація для лікарів

На базі відділення функціональної діагностики проводяться курси інформації і стажування для лікарів функціональної діагностики, неврологів, нейрохірургів, лікарів сімейної медицини, терапевтів, лікарів-інтернів.

Курси проводяться фахівцями відділення, що мають великий досвід роботи в області діагностики захворювань центральної та периферичної нервової системи.

Курс навчання включає засвоєння теоретичних основ ЕМГ, ВП, ТМС та придбання практичних навиків (відпрацювання практичних навичок, проведення обстежень хворих під контролем досвідченого фахівця, розбір клінічних випадків).

Тривалість курсів 4 тижні (2 тижні).

Після закінчення видається сертифікат про проходження курсів стажування і інформації на робочому місці до диплома державного зразка.

З запитаннями щодо курсів стажування див. Курси інформації та стажування.

За участі співробітників відділення створено ГО “Товариство клінічних нейрофізіологів”, де можна ознайомитись з останніми подіями, методичними матеріалами, проведеними вебінарами та запланованими курсами http://www.knf.org.ua/

Професійна закрита група для лікарів “Клінічна нейрофізіологія” https://www.facebook.com/groups/uacln

Оновлено 27.10.2023

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko