Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Консультативне поліклінічне відділення


Тел. 044 484-18-73, 067 127-86-86

e-mail: neurokarantin@ukr.net

Як знайти: Інститут нейрохірургії, 9 корпус, (див. Карта проїзду і план Інституту)


Завiдуючий вiддiленням – к.м.н. Болюх Андрій Сергійович (з 2017 р.).

Полiклiнiчне вiддiлення iнституту створено в 1950 р. Його керiвниками були: Т. Т. Лук’янов (1950-1967), П. О. Сугерей (1967-1970), В. А. Мельниченко (1970-1973), Г. В. Жирнова (1973-1984), Ю. М. Глущенко (1984-2017).

Основнi напрями роботи полiклiнiки – надання спецiалiзованої консультативної допомоги хворим нейрохiрургiчного профiлю.

При обстеженнi хворих використовуються сучаснi методи дiагностики, в тому числi РЕГ, рентгенокомп’ютерна та магнiтно-резонансна томографiї, ЕхоЕГ, iзотопнi методи дiагностики, ЕМГ, дослiдження викликаних потенцiалiв, проводяться вiброакустичнi дослiдження.

Диспансерний кабiнет здiйснює динамiчне спостереження за оперованими нейрохiрургiчними хворими для виявлення продовженого росту пухлин ЦНС, корекцiї вiдновлювального лiкування та оцiнки даних катамнезу.

Порядок звернення на прийом до лікарів консультативної поліклініки ДУ “Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України”

Для отримання консультативної допомоги потрібно звернутися до реєстратури консультативної поліклініки

При собі Вам необхідно мати:

Дорослим пацієнтам:

1. Направлення від лікаря первинної або вторинної ланки з позначенням мети консультації (уточнення діагнозу та лікування)

2. Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого з позначенням (попереднього) діагнозу та результатів обстеження (за наявності)

3. Паспорт

Якщо пацієнт – дитина:

1.Паспорт одного з батьків;

2. Свідоцтво про народження

Реєстратура працює згідно плану за 5-денним графіком (прийом з 8:00 до 15:00)

У реєстратурі оформлюється амбулаторна медична карта і пацієнт направляється на консультацію до спеціалістів

На підставі поставленого діагнозу призначається лікування або приймається рішення про госпіталізацію.

Оновлено 23.12.2023

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko