Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Консультативне поліклінічне відділення

Болюх Андрій Сергійович 044 484-18-73


Завiдуючий вiддiленням – к.м.н. Болюх Андрій Сергійович (з 2017 р.).

Полiклiнiчне вiддiлення iнституту створено в 1950 р. Його керiвниками були: Т. Т. Лук’янов (1950-1967), П. О. Сугерей (1967-1970), В. А. Мельниченко (1970-1973), Г. В. Жирнова (1973-1984), Юрiй Миколайович Глущенко (1984-2017).

Основнi напрями роботи полiклiнiки – надання спецiалiзованої консультативної допомоги хворим нейрохiрургiчного профiлю.

При обстеженнi хворих використовуються сучаснi методи дiагностики, в тому числi РЕГ, рентгенокомп’ютерна та магнiтно-резонансна томографiї, ЕхоЕГ, iзотопнi методи дiагностики, ЕМГ, дослiдження викликаних потенцiалiв, проводяться вiброакустичнi дослiдження.

Диспансерний кабiнет здiйснює динамiчне спостереження за оперованими нейрохiрургiчними хворими для виявлення продовженого росту пухлин ЦНС, корекцiї вiдновлювального лiкування та оцiнки даних катамнезу.

тел. 044 484-18-73

Розташування поліклініки (див. план Інституту нейрохірургії).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko