Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Група нейроофтальмології


Тел. 044 483-82-69
E-mail: zadojanny@ukr.net
Як знайти: Інститут нейрохірургії, 6 корпус, 2 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).


Задояний Леонiд Володимирович, керівник підрозділу (очолив нейроофтальмологічну службу у 1990 р.), кандидат медичних наук, лікар вищої категорії.

З 1976 р. працює в ДУ «Інститут нейрохрургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України». Провідний науковий співробітник (1991-1997).

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Нейроофтальмологічна симптоматика і стан зорового поглиблення, recessus opticus, внаслідок оклюзуючих процесів у задній черепній ямі».

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6720-6850

Братусь Наталія Миколаївна, лікар вищої категорії.

З 1985 року і до теперішнього часу працює лікарем-нейроофтальмологом в Інституті нейрохірургії.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9271-5131

Васюта Віра Анатоліївна, доктор медичних наук, лікар вищої категорії.

З 2007 року по теперішній час працює лікарем-нейроофтальмологом в Інституті нейрохірургії.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під дією «Трофіну» при метаноловій інтоксикації».

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему «Медико-соціальне обґрунтування системи медичної допомоги хворим з атрофією зорових нервів».

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8490-6704

Єгорова Катерина Сергіївна, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії.

З 2006 року по теперішній час працює лікарем-нейроофтальмологом в Інституті нейрохірургії.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Нейроофтальмологічні аспекти клінічного перебігу ідіопатичної внутрішньочерепної гіпертензії».

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2801-3658

Основні напрями практичної і наукової діяльності нейроофтальмологічної групи
Клінічна діагностика нейроофтальмологічної патології, зокрема, оптичних нейропатій запального, судинного, токсичного генезу, компресійної оптичної нейропатії, окорухових порушень при травматичних, судинних і пухлинних ураженнях головного мозку. А також диференційна діагностика між очною патологією та захворюванням ЦНС.
Перспективними напрямками роботи підрозділу є удосконалення методів ранньої діагностики ураження зорового аналізатора при об’ємних та судинних процесах головного мозку, пошук і розробка нових ефективних методів відновного лікування хворих з первинними та вторинними атрофіями зорових нервів різного генезу. Впровадження автоматичної статичної периметрії в рутинний огляд є перспективним напрямом наукової та практичної діяльності відділення.

Інформація для пацієнтів

У нейроофтальмологічному підрозділі обстежуються хворі стаціонарних відділень ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ», а також амбулаторні пацієнти, направлені на обстеження лікарями-консультантами поліклініки Інституту нейрохірургії. Надаються амбулаторні діагностичні послуги пацієнтам інших лікувальних закладів.
Перелік основних діагностичних та лікувальних заходів
1. Діагностика захворювань зорового аналізатора в зв’язку з об’ємними, судинними, травматичними, запальними процесами головного мозку.
2. Диференційна діагностика ураження органу зору при очних, ендокринних, неврологічних та нейрохірургічних захворюваннях.
3. Консервативне лікування захворювань зорового нерва (травматична, ішемічна оптична нейропатія; неврит зорового нерва, ретробульбарний неврит, атрофія зорового нерва)
4. Діагностика: комп’ютерна периметрія, візометрія, офтальмоскопія, біомікроскопія, офтальмометрія, екзофтальмометрія, електрофізіологічні методи.

Інформація для лікарів

На базі нейроофтальмологічного підрозділу проводяться курси інформації і стажування для лікарів офтальмологів, дитячих офтальмологів, нейрохірургів, неврологів, дитячих неврологів, лікарів функціональної діагностики, реабілітологів, в тому числі клінічних ординаторів, інтернів, наукових співробітників.
Курси проводяться кращими фахівцями нейроофтальмологічного підрозділу Інституту нейрохірургії, що мають великий досвід роботи в області діагностики захворювань зорового аналізатора при нейрохірургічній і неврологічній патології. У лекційну програму включені питання анатомії та фізіології зорового аналізатора, офтальмологічна симптоматика в топічній діагностиці ураження ЦНС. Ці клінічні завдання поєднуються і забезпечуються детальним ознайомленням з принципами та сучасними методами обстеження зорового аналізатора, клініки ушкоджень і диференційної діагностики захворювань зорового шляху, принципами відновлювального лікування. Практична частина циклу проводиться у відділеннях та функціональних підрозділах Інституту нейрохірургії.
Увагу лікарів звертаємо на виявлення ранніх ознак захворювання ЦНС, методику нейроофтальмологічного обстеження хворих, постановку заключного діагнозу, тактику лікування з урахуванням даних нейровізуалізуючих методів. Термін навчання на циклі 4 тижня (122 години). Після закінчення видається сертифікат про проходження курсів стажування і інформації на робочому місці до диплома державного зразка.
З запитаннями щодо курсів стажування див. Курси інформації та стажуваня.

Оновлено 04.01.2021

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko