Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Науково-організаційний відділ


Тел. 044 483-91-98

E-mail vasyuta.v@ukr.net

Як знайти: Інститут нейрохірургії, 1 корпус, 3 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту)


Васюта Віра Анатоліївна

начальник відділу

лікар-нейроофтальмолог,
доктор мед. наук

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8490-6704

Йовенко Тетяна Анатоліївна

науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6560-1171

Вербовська Світлана Анатоліївна

науковий співробітник,

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5683-6283

Никифорова Анна Миколаївна

науковий співробітник,
статистик відділу медичної статистики

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9927-3521

Губенко Людмила Василівна

лаборант, діловод

Кузьменко Валентин Олександрович

лаборант

Науково-організаційний вiддiл створений у 1950 роцi. У рiзнi роки його керiвниками були:
1950-1953 Ромоданов Андрій Петрович, к. мед. н.
1954-1957 Квітницький-Рижов Юрій Миколайович, к. мед. н.
1957-1959 Файнзільбер Яків Ісаакович, к. мед. н.
1960-1976 Бротман Марк Карлович, к. мед. н.
1977-1985 Пронзелєв Павло Олексійович, д. мед. н.
1986-1988 Гук Микола Петрович, к. мед. н., ст. науковий співробітник
1989-2000 Пацко Ярослав Володимирович, д. мед. н., професор
2001-2016 Сапон Микола Анатолійович, д. мед. н., ст. науковий співробітник
2016-2022 Пічкур Леонід Дмитрович, д. мед. н., професор
Головні напрямки роботи науково-організаційного відділу
1. Проведення наукових досліджень з питань організаційної роботи в нейрохірургії, галузевих програм з питань поширеності та прогнозування розвитку нейрохірургічних захворювань, розробки новітніх інформаційних медичних технологій або співучасть в наукових дослідженнях, які здійснюються в інших відділах Інституту та інших закладах НАМН та МОЗ України.
2. Надання консультативної допомоги фахівцям клінічних відділів Інституту та профільних закладів охорони здоров’я усіх рівнів з питань епідеміології та прогнозування нейрохірургічних захворювань.
3. Організація рецензування, затвердження на Вченій Раді Інституту інформаційно-методичних матеріалів по впровадженню нововведень (методичних рекомендацій, рекомендації по використанню медичних технологій, інформаційних листів, рекламних проспектів та ін.), а також їх видання.
4. Укладання з органами та установами охорони здоров’я, громадськими та комерційними організаціями договорів та контрактів про співпрацю з питань організації спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим, які цього потребують в умовах Інституту, та впровадження наукових розробок з наданням організаційно-методичної допомоги.
5. Підготовка пропозицій, узгодження з профільними управліннями МОЗ, НАМН України і реалізація щорічного плану спільної науково-організаційної роботи.
6. Організація роботи курсів інформації та стажування лікарів на базі Інституту.
7. Організація науково-практичних конференцій, семінарів, нарад тощо. Співпраця з організаційними комітетами виставок досягнень медичної науки, відбір та підготовка експонатів, рекламних матеріалів та ін.
8. Підготовка щорічних звітів про впровадження наукових пропозицій Інституту (в клініках Інституту та інших медичних установах), їх затвердження на Вченій Раді та направлення в лікувально-організаційне управління НАМН України.
9. Організація розгляду, рецензування та затвердження методичних документів профільних медичних установ, підпорядкованих Інституту як головній установі в Україні.
10. Організація збору і обробка медико-статистичних даних нейрохірургічних відділень. Забезпечення достовірності відомостей у обліковій та звітній медичній документації. Проведення медико-статистичного аналізу інформації про стан здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я. Представлення у вищих органах управління охорони здоров’я статистичних звітів. Забезпечення керівництва інформацією з питань медичної статистики.
11. Співпраця з засобами масової інформації (газети, журнали, телебачення та ін.) з питань інформування населення про нові медичні технології та теоретичні розробки в галузі нейронаук.
12. Підтримка сайту Інституту, наповнення його текстовою, графічною та іншими видами інформації про основні напрямки діяльності установи (можливості діагностики та лікування пацієнтів, результати науково-дослідної та організаційно-методичної роботи, питання підготовки кадрів, про видавничу діяльність).
13. Видавнича діяльність (підготовка до друку та видання матеріалів конференцій, методичних рекомендацій і т. ін.).

Оновлено 14.05.2024

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko