Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділення інтенсивної терапії та анестезіології №2


Тел. 044 483-18-77
Як знайти: Інститут нейрохірургії, 3 корпус, 4 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).Мінов Сергій Вікторович
лікар-анестезіолог,
канд. мед. наук,
завідувач відділенням
Вiддiлення було органiзовано у 1988 роцi у зв’язку з уведенням в дiю нового клiнiчного корпусу та збiльшенням кiлькостi нейрохiрургiчних лiжок. Очолював відділення з часу його заснування до 2017 р. к.м.н. Яроцький Р.Ю.

Головні напрямки лікувальної роботи
– розробка проблем iнтенсивної терапiї при набряку мозку у нейрохiрургiчних хворих з використанням методiв екстракорпоральної детоксикацiї;
– розробка методiв iнтенсивної терапiї у нейрохiрургiчних хворих при гнiйно-запальних ускладненнях.

Головні напрямки наукових досліджень
– проблема прогнозування наслiдкiв анестезiї та iнтенсивної терапiї у нейроонкологiчних хворих в до- та пiсляоперацiйний перiод з використанням ультрафiльтрацiї кровi, гемосорбцiї, ультрафiолетового опромiнення кровi.

Оновлено 29.06.2018.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko