Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Лабораторія культивування тканин


Тел. 044 483-92-08
E-mail: lyubichld@gmail.com
Як знайти: Інститут нейрохірургії, 1 корпус, 5 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).


Керiвник – Любич Дариса Дмитрівна, доктор біологічних наук зі спеціальності 03.00.09 – імунологія. ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6382-3643

Лабораторія створена у 1962 роцi. Лабораторiєю керували д.м.н., проф. Верхоглядова Тетяна Петрівна (1962-1991), д.м.н., проф. Семенова Вiра Михайлiвна (1992-2018).

Головнi напрямки наукових дослiджень
– дослiдження в культурi тканин гiстобiологiчних властивостей пухлин головного мозку рiзного гiстогенезу та вивчення особливостей їх метаболiзму (нуклеїнового, вуглеводного, лiпiдного) та ензиматичного профiлю;
– дослiдження потенцiалу пухлин головного мозку залежно вiд їх гiстогенезу та ступеня злоякiсностi iз застосуванням кiлькiсних методiв цитоспектрофотометрiї та гiстоавторадiографiї;
– дослiдження чутливостi культивованих глiом до антибластичних препаратiв;
– дослiдження реакцiї клiтин нервової тканини на вплив малих доз iонiзуючої радiацiї;
– дослiдження реакцiї культивованих пухлин мозку та клiтин нервової тканини на вплив лазерного опромiнення з використанням рiзних фотосенсибiлiзаторiв;
– участь у розробцi проблеми патогенетичних механiзмiв епiлепсiї та нейротрансплантацiї.

Оновлено 09.01.2019.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko