Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділ патентно-ліцензійного пошуку та міжнародних відносин


Тел. 044 483-94-19 (з питань патентів), 093 147-81-05 (з питань міжнародних відносин)

E-mail: nakhaba91@ukr.net , Malysheva.neuro@gmail.com

Як знайти: Інститут нейрохірургії, 1 корпус, 7 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).


Нахаба Олександр Олександрович

начальник відділу,
кандидат мед. наук за спеціальністю “Нейрохірургія”,
лікар-нейрохірург вищої кваліфікаційної категорії,
спеціаліст з Організації і управління охороною здоров’я вищої категорії,
магістр інтелектуальної власності

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3892-9179

Малишева Олександра Юріївна

доктор філософії, старший науковий співробітник,
відповідальна за роботу підрозділу міжнародних відносин

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5737-7883

Ваховська О.О.

лаборант, має вищу освіту,
стаж у патентному відділі – 16 років,
проводить компьютерний набір документації відділу та при листуванні із установами УкрНОІВІ та УкрІНТЕІ

Ворошилова Ю.І.

технік, має вищу технічну освіту,
стаж роботи в Інституті нейрохірургії – 27 років,
надає консультації з питань наукової бібліографії

Відділ патентно-ліцензійної роботи як самостійний підрозділ iнституту існує з 1980 року. До організації відділу винахідницькою та раціоналізаторською роботою керували проф. Б. А. Пельц (до 1975 р.), головний інженер-патентознавець, заслужений винахідник України А. Г. Савенко (1980-1989) та інженер-патентознавець Людмила Іванівна Рязанова (1989-2008).

Відділ патентно-ліцензійної роботи та міжнародних відносин є самостійним структурним науковим підрозділом інституту, який підпорядковується безпосередньо директору ДУ “Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України”.

Основні напрямки діяльності відділу

Діяльність Відділу за напрямком патентно-ліцензійної роботи та інноваційної діяльності спрямована на організацію патентно-ліцензійної роботи та інноваційної діяльності в інституті, на взаємодію з питань патентно-ліцензійної роботи та інноваційної діяльності із Національною академією медичних наук України, із Міністерством освіти і науки України та її підрозділами і установами (Державною науковою установою «Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ)»), із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та її підрозділами і установами (Державним підприємством «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УкрНОІВІ)», підрозділами Державної служби статистики України), а також на організацію щорічної інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності і підготовки відповідних звітів на рівні інституту і для науково-координаційного управління НАМН України згідно чинних вимог НАМН України і наказів Міністерства фінансів України.

У відділі створено галузевий патентний фонд, що налічує понад 250 тис. описів до авторських свідоцтв і патентів країн ближнього зарубіжжя, близько 200 тис. одиниць реферативної інформації по провiдних країнах світу. Цей фонд включає описи винаходів до авторських свідоцтв та патентів SU з 1976 по 1993 рр. за розділом А61, реферативну інформацію по закордонним винаходам по медицині з 1976 по 1993 рр., реферативну інформацію по патентам України на винаходи та корисні моделі в галузі нейрохірургії.

Патентний відділ бере участь у НДР інституту при плануванні і завершенні, бере участь у підготовці тематик НДР з метою виявлення інформації для патентно-ліцензійної роботи, проводить роботу по пошуку міжнародних патентів через Internet мережу.

Відділ здійснює науково-медичне керівництво та бере участь у проведенні патентно-інформаційних досліджень на всіх етапах виконання НДР, виявляє охороноздібні технічні рішення, забезпечує їх правовий захист.

Керівник відділу – Нахаба О.О. – кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.05 – «Нейрохірургія», магістр інтелектуальної власності, має вищу медичну освіту та вищу освіту за спеціальністю «Інтелектуальна власність». Пройшов 7 спеціалізацій: «Нейрохірургія», «Дитяча нейрохірургія», «Дитяча ортопедія і травматологія», «Організація і управління охороною здоров’я», «Дитяча хірургія», «Ультразвукова діагностика» та «Педіатрія». Загальний досвід роботи у галузі патентоведення – 21 рік. У 2017 р. пройшов офіційний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.05 – «Нейрохірургія» за темою «Відстрочена краніопластика післяопераційних дефектів черепа (експериментальні дослідження)». У 2019 році пройшов атестації у НАМН України на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Нейрохірургія» та «Дитяча нейрохірургія». У липні 2019 р. завершив пошукову НДР за темою: «Розробка нових методів, технологій, технічних засобів та організаційних заходів для підвищення якості надання медичної допомоги при невідкладній нейрохірургічній патології».У 2020 році пройшов атестацію у НАМН України на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

Станом на початок 2000х років було одержано 308 авторських свідоцтв, патентів Росії, США, Австралії, Аргентини. За час роботи відділу під керівництвом Нахаби О.О. отримано 451 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності ОПІВ (патентів України на корисні моделі та патентів України на винаходи), робота по створенню нових ОПІВ продовжується.

У 2020 р. до складу відділу було включено підрозділ міжнародних відносин, завданням якого є реалізація міжнародної діяльності Інституту нейрохірургії. Робота підрозділу зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків.

Основними завданнями підрозділу міжнародних відносин є:

• Організація, адміністрування та здійснення заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань освіти та науки

• Організація й адміністрування міжнародної співпраці в межах договорів про партнерство із зарубіжними університетами, установами, клініками

• Аналітична діяльність у сфері вдосконалення управління міжнародними зв’язками

• Здійснення консультативної підтримки працівникам Інституту щодо можливостей участі у проходженні закордонних стажувань

• Інформаційна підтримка та контроль процесу стажування іноземних фахівців за спеціальністю «нейронауки і нейрохірургія», навчання за різними напрямками нейрохірургії та суміжними спеціальностями у Інституті

• Надання відповідей на запити і консультації щодо умов прийому на навчання, безпосередніх умов навчання, напрямів підготовки за спеціальністю «нейрохірургія», щодо нострифікації дипломів іноземних громадян в МОН України

• Забезпечення проведення рекламно-інформаційної роботи з метою розповсюдження інформації про наукову і освітню діяльність Інституту

• Організації та координація роботи з інформування кандидатів щодо участі у міжнародних заходах, що проводяться у сфері освіти та науки

Оновлено 21.06.2024

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko