Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Аспірантура

Для вступників

Оголошений конкурс на вступ до аспірантури ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”
Правила прийому до аспірантури ДУ “ІНХ НАМН”
Програма вступного випробування з нейрохірургії

Регламентуючі документи

Ліцензія
Положення про аспірантуру
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУ «ІНХ НАМН» на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти
Положення про академічну доброчесність наукових працівників та здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук ДУ “ІНХ НАМН”
Інструменти перевірки текстів на плагіат
Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти ДУ «ІНХ НАМН»
Організація освітнього процесу в ДУ «ІНХ НАМН»
Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії (Ph.D) в ДУ «ІНХ НАМН»
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Положення про попередження і боротьбу з дискримінацією та сексуальними домаганнями
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ДУ “ІНХ НАМН”

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» за спеціальністю 222 – медицина (нейрохірургія) – 2020р.
Навчальний план підготовки докторів філософії в аспірантурі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» за спеціальністю 222 Медицина – 2020р.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» за спеціальністю 222 – медицина (нейрохірургія) – 2023р.
Навчальний план підготовки докторів філософії в аспірантурі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» за спеціальністю 222 Медицина – 2023р.
План-графік навчального процесу підготовки докторів філософії

Про введення в дію ОНП, навчального плану

Акредитація освітньо-наукової програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми
Рішення про акредитацію
Експертний висновок ГЕР
Звіт експертної групи
Сертифікат про акредитацію

Забезпечення освітньої діяльності

Зведена інформація про викладачів, які забезпечують викладання дисциплін
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності ДУ “ІНХ НАМН”.

Публічне обговорення

Рецензії та відгуки роботодавців
АНКЕТА для опитування здобувачів PhD в ДУ «ІНХ НАМН» щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукової програми
Скринька довіри

Посилання на відеолекції

Назва доповіді
Доповідач
Посилання
1
Інноваційні технології в хірургії пухлин головного мозку
Д-р мед. наук, професор Розуменко В.Д.
2
Пухлини головного мозку у дітей
Д-р мед. наук, професор Вербова Л.М.
3
Стереотаксична радіохірургія доброякісних та злоякісних пухлин: найсучасніші тенденції та 10-річний досвід
Д-р мед. наук, старш. наук. співр. Чувашова О.Ю.
4
Ендоскопія в нейрохірургічній практиці. Сучасний стан та перспективи розвитку
Канд. мед. наук Гук А.П.
5
Пластичні операції при поширених екстра-інтракраніальних пухлинах
Д-р мед. наук Кваша М.С.
6
Сучасні технології в нейрохірургії субтенторіального простору
Д-р мед. наук, професор Федірко В.О.
7
Сучасний стан функціональної нейрохірургії в Україні
Д-р мед. наук, старш. досл. Костюк К.Р.
8
FAILED BACK SURGERY SYNDROME (FBSS). Діагностика і лікування
Д-р мед. наук, старш. досл. Білошицький В.В.
9
Сучасний стан і можливості малоінвазивної спінальної нейрохірургії
Д-р мед. наук, професор Хижняк М.В.
10
Сучасні тенденції в хірургії плечового сплетення
Д-р мед. наук, старш. досл. Третяк І.Б.
11
Прикладне й фундаментальне значення нейропатоморфологіі: історія і перспективи- стратегічне бачення А.П. Ромоданова
Д-р мед. наук, старш. наук. співр. Малишева Т.А.
12
Культивування тканин – експериментальна база для досліджень в галузі нейроонкології
Д-р біол. наук Любич Л.Д.
13
Реалізація творчого спадку академіка А.П.Ромоданова – розвиток напрямку функціональної діагностики в інституті нейрохірургії з позицій сучасної клінічної нейрофізіології та міжнародних стандартів
Д-р мед. наук, професор Чеботарьова Л.Л.
14
Впровадження методів функціональної діагностики в нейрохірургічну практику
Д-р мед. наук, старш. досл. Третьякова А.І.
15
Тунельні нейропатії. Складність діагностики, принципи лікування.
Д-р мед. наук, старш. досл. Третьякова А.І.
16
Перспективи фармакотерапії черепно-мозкової травми. Результати дослідження CAPTAIN II
Д-р мед. наук, старш. досл. Білошицький В.В.
17
Інновації і нові концепції в нейротравматології
Д-р мед. наук Каджая М.В.
18
Травма хребта і спинного мозку. Надання спеціалізованої допомоги відповідно до принципів доказової медицини
Д-р мед. наук, професор Слинько Є.І.
19
Судинна нейрохірургія в Україні – від “рятунку” до якості життя
Д-р мед. наук, професор Яковенко Л.М.
20
Хірургічне лікування складних артеріальних аневризм головного мозку з застосуванням техніки мікроанастомозу
Канд. мед. наук Мороз В.В.
© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko