Государственное учреждение
Институт нейрохирургии
им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины

Аспирантура [на украинском]

Оголошений конкурс на вступ до аспірантури ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”
Ліцензія
Положення про аспірантуру
Правила прийому до аспірантури ДУ «ІНХ НАМН»
Програма вступного випробування з нейрохірургії
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУ «ІНХ НАМН» на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти
Положення про академічну доброчесність наукових працівників та здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук ДУ «ІНХ НАМН»
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії
Відомості про самооцінювання освітньої програми
Навчальний план підготовки докторів філософії в аспірантурі ДУ «ІНХ НАМН»
Організація освітнього процесу в ДУ «ІНХ НАМН»
Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії (Ph.D) в ДУ «ІНХ НАМН»
Рецензії та відгуки роботодавців

Навчальні дисципліни аспірантури

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

● ОНД.01 Іноземна мова у науково-медичному спілкуванні
● ОНД.02 Філософія науки та іновацій
● ОНД.03 Нейрохірургія. Комплексний іспит зі спеціалізації

2. Дисципліни вибору відділу наукової установи

● ДВВНУ/2.1.0.1 Діагностика та лікування різних видів патології центральної та периферичної нервової системи
● ДВВНУ/2.1.0.2 Методологія організації наукової роботи в медичних науках

3. Дисципліни вільного вибору аспіранта

● ДВА 3.01.02 Організація нейрохірургічної/нейросудинної допомоги. Медична етика і деонтологія.
● ДВА 3.01.03 Оперативна нейрохірургія при пухлинній та судинній патології хребта та спинного мозку
● ДВА 3.01.04 Особливості черепно-мозкової травми в умовах бойових дій
● ДВА 3.01.05 Бойова травма периферичної нервової системи
● ДВА 3.01.06 Організація екстренної медичної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях
● ДВА 3.01.07 Наукові дослідження та трансфер технології
● ДВА 3.01.08 Принципи організації науково-дослідних робіт
● ДВА 3.01.09 Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження
● ДВА 3.01.11 Принципи дії та застосування лазерних, нейронавігаційних технологій в нейрохірургічній практиці
● ДВА 3.01.12 Принципи та застосування ендоскопічних технологій в нейрохірургії
● ДВА 3.02.01 Принципи та методи нейрореабілітації у нейрохірургічних хворих
● ДВА 3.02.02 Нейрофізіологічна та нейропсихологічна оцінка когнітивних функцій у хворих з цереброваскулярними захворюваннями на етапах нейрохірургічного лікування
● ДВА 3.02.03 Функціональна діагностика в до-, пері- та післяопераційному періодах при хірургічному лікуванні судинної патології головного мозку
● ДВА 3.02.04 Нейроімунологічні аспекти патології центральної нервової системи.
● ДВА 3.02.05 Нанотехнології в нейрохірургії. Генна терапія, застосування мезенхімальних стовбурових клітин при захворюваннях центральної нервової системи
● ДВА 3.02.06 Принципи радіохірургії та ад’ювантних методів лікування нейроонкологічних хворих
● ДВА 3.02.07 Нейрофармакологія. Формулярна система забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я України. Державний формуляр лікарських засобів .

Забезпечення освітньої діяльності

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності ДУ «ІНХ НАМН».

Посилання на відеолекції

Назва доповіді
Доповідач
Посилання
1
Інноваційні технології в хірургії пухлин головного мозку
Д-р мед. наук, професор Розуменко В.Д.
2
Пухлини головного мозку у дітей
Д-р мед. наук, професор Вербова Л.М.
3
Стереотаксична радіохірургія доброякісних та злоякісних пухлин: найсучасніші тенденції та 10-річний досвід
Д-р мед. наук, старш. наук. співр. Чувашова О.Ю.
4
Ендоскопія в нейрохірургічній практиці. Сучасний стан та перспективи розвитку
Канд. мед. наук Гук А.П.
5
Пластичні операції при поширених екстра-інтракраніальних пухлинах
Д-р мед. наук Кваша М.С.
6
Сучасні технології в нейрохірургії субтенторіального простору
Д-р мед. наук, професор Федірко В.О.
7
Сучасний стан функціональної нейрохірургії в Україні
Д-р мед. наук, старш. досл. Костюк К.Р.
8
FAILED BACK SURGERY SYNDROME (FBSS). Діагностика і лікування
Д-р мед. наук, старш. досл. Білошицький В.В.
9
Сучасний стан і можливості малоінвазивної спінальної нейрохірургії
Д-р мед. наук, професор Хижняк М.В.
10
Сучасні тенденції в хірургії плечового сплетення
Д-р мед. наук, старш. досл. Третяк І.Б.
11
Прикладне й фундаментальне значення нейропатоморфологіі: історія і перспективи- стратегічне бачення А.П. Ромоданова
Д-р мед. наук, старш. наук. співр. Малишева Т.А.
12
Культивування тканин — експериментальна база для досліджень в галузі нейроонкології
Д-р біол. наук Любич Л.Д.
13
Реалізація творчого спадку академіка А.П.Ромоданова – розвиток напрямку функціональної діагностики в інституті нейрохірургії з позицій сучасної клінічної нейрофізіології та міжнародних стандартів
Д-р мед. наук, професор Чеботарьова Л.Л.
14
Впровадження методів функціональної діагностики в нейрохірургічну практику
Д-р мед. наук, старш. досл. Третьякова А.І.
15
Тунельні нейропатії. Складність діагностики, принципи лікування.
Д-р мед. наук, старш. досл. Третьякова А.І.
16
Перспективи фармакотерапії черепно-мозкової травми. Результати дослідження CAPTAIN II
Д-р мед. наук, старш. досл. Білошицький В.В.
17
Інновації і нові концепції в нейротравматології
Д-р мед. наук Каджая М.В.
18
Травма хребта і спинного мозку. Надання спеціалізованої допомоги відповідно до принципів доказової медицини
Д-р мед. наук, професор Слинько Є.І.
19
Судинна нейрохірургія в Україні — від «рятунку» до якості життя
Д-р мед. наук, професор Яковенко Л.М.
20
Хірургічне лікування складних артеріальних аневризм головного мозку з застосуванням техніки мікроанастомозу
Канд. мед. наук Мороз В.В.
© Институт нейрохирургии им. Ромоданова Разработка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko