Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Лабораторія експериментальної нейрохірургії

Гридіна Ніна Яківна 044 483-94-07


В.О.Керiвника – к.м.н. Грідіна Ніна Яківна ( з 2006 р.).

Створена у 1950 роцi. Лабораторiєю керували: д.м.н. І. Д. Вiрозуб (1950-1956), д.м.н., професор Т. М. Сергiєнко (1956-1986), д.м.н. О. В. Копйов (1987-1990), к.м.н. О. О. Радзiєвський (1992-1993), к.м.н. А.П.Черченко (1993-2006).

Головнi напрямки наукової дiяльностi:

  • дослiдження патогенезу внутрiшньочерепної гiпертензiї, набряку та набухання мозку, експериментальне моделювання повiльно наростаючої гiпертензiї, розробка роздiльної iмпедансометрiї структур головного мозку;
  • дослiдження патогенезу черепно-мозкової травми та її вiддалених наслiдкiв;
  • дослiдження патогенетичних механiзмiв епiлепсiї, розробка та удосконалення експериментальних епiлептичних моделей – пiслятравматичної, медiаторної, кiндлiнгової, глiальної;
  • дослiдження фундаментальних та прикладних проблем трансплантацiї ембрiональної та культивованої тканин головного мозку;
  • моделювання пухлин головного мозку на експериментальних тваринах та дослiдження впливу хiмiо- та лазеротерапiї на рiст експериментальних глiом;
  • дослiдження впливу малих доз зовнiшнього та внутрiшнього опромiнення на ЦНС.

 

тел. 044 483-94-07

Лабораторія розташована у 1-му (адміністративно-лабораторному) корпусі (див. план Інституту нейрохірургії).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko