Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Черченко Ада (Аріада) Павлівна


Черченко Ада (Аріада) Павлівна (29.10.1938—19.09.2006) – науковець-нейроелектрофізіолог вищої кваліфікації, кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії експериментальної нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України.

Закінчила Київський медичний інститут (1962).

Працювала лікарем-терапевтом у Ново-Петрівській дільничній лікарні Києво-Святошинського району (1962-1963), старшим лаборантом відділу неврології та нейрофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР (1964-1966). У 1967 р. зарахована до очної аспірантури при кафедрі фізіології людини та тварин Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. З 1971 р. почала працювати у Київському НДІ нейрохірургії МОЗ УРСР, спочатку лікарем, а з 1973 р. – у лабораторії експериментальної нейрохірургії: 1973-1987 — молодшим науковим співробітником, 1988-1991 – старшим науковим співробітником, 1991-2006 — провідним науковим співробітником, 1993-2006 – завідуюча лабораторією.

У 1983 р. А.П. Черченко захистила кандидатську дисертацію “Роль медіаторних систем базо-латеральної зони мигдалевидного комплексу та середнього гіпоталамуса у формуванні скроневого епілептичного вогнища”.

Основні напрямки наукової діяльності: експериментальне моделювання епілепсії, вивчення питань епілептогенезу, вплив іонізуючої радіації на ЦНС, визначення можливостей застосування гліальнозбагачених фракцій різних структур мозку та ембріональних нейрональних клітин-прекурсорів як імплантаційного матеріалу у реконструктивній нейрохірургії.

Нагороджена Дипломом президії АМН України (1999).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko