Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділення функціональної діагностики

Чеботарьова Лідія Львівна 044 483-95-35


Чеботарьова Лідія Львівна
доктор медичних наук, професор

Чеботарьова Лідія Львівна – начальник відділу нейрофізіології, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Народилася 25.11.1945р. у місті Києві. Після закінчення середньої школи вступила до Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця, який закінчила з відзнакою у 1969 р. Ще в студентські роки майбутній лікарь і науковець Л.Л. Чеботарьова вирішила пов’язати своє життя з неврологією. З 1971р. по 1984р. Л.Л. Чеботарьова працювала в головному центрі нейрофізіологічної науки країни – Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР. Потім вже в умовах неврологічних клінік Л.Л. Чеботарьова, працювала старшим науковим співробітником Інституту проблем онкології ім. Р.Є. Кавецького (1984 – 1987 рр.), Харківського НДІ неврології і психіатрії (1989 -1991 рр.).

З 1991 р.(по теперішній час) працює провідним науковим співробітником ДУ“ Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ”, з 2015р. – начальник відділу нейрофізіології.

Л.Л.Чеботарьова є автором понад 180 наукових друкованих праць. Під її керівництвом захищені 4 кандидатські дисертації, вона є науковим консультантом 2 докторських дисертацій. Л.Л.Чеботарьова – член Вченої ради Інституту нейрохірургії, член Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 із захисту дисертацій за спеціальністю «нейрохірургія».

За роки роботи в Інституті разом із співробітниками відділення функціональної діагностики впровадила цілу низку електрофізіологічних та ультразвукових методик. На сьогоднішній день у відділенні виконуються практично усі сучасні методи електрофізіологічної та ультразвукової діагностики захворювань нервової системи.

За рік кількість діагностичних процедур у відділенні функціональної діагностики досягає 9-10 тис. Працюють: два доктори медичних наук, професор, 5 кандидати медичних наук, виконуються 2 кандидатські дисертації. Співробітниками лише за останні 10 років опубліковано більше 200 наукових праць. Відділення є основною базою підготовки спеціалістів з функціональної діагностики захворювань нервової системи в Україні, за 10 років навчання пройшли більше 100 лікарів.

 

Третьякова Альбіна Ігорівна
доктор медичних наук

Третьякова Альбіна Ігорівна – завідувач відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ», доктор медичних наук.

Закінчила лікувальний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця у 1997 р. З 1997 р. працює лікарем відділення функціональної діагностики Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ, 3 2015р. – завідувачем відділення функціональної діагностики. У 1997 р. пройшла інтернатуру з неврології, спеціалізацію з функціональної діагностики, спеціалізацію і ПАЦ з функціональної діагностики та ультразвукової діагностики (в НМАПО ім. П.Л. Шупика). У 2008 р. їй присвоєна вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю “Функціональна діагностика”, у 2013р. – друга категорія за спеціальністю «Ультразвукова діагностика». Протягом усього часу роботи в Інституті нейрохірургії А.І.Третьякова поєднувала лікувально-діагностичну роботу з науковою діяльністю, впроваджувала наукові розробки в практичну роботу відділень функціональної діагностики, відновної нейрохірургії, нейрореабілітації. Брала участь у виконанні 14 НДР Інституту. У 2004 р. захистила дисертацію “Клініко-нейроміографічна діагностика та контроль лікування уражень лицевого нерва” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю: 14.01.15 – нервові хвороби. У 2014 р. захистила дисертацію “Клініко-нейрофізіологічні аспекти вертеброгенної шийної мієлопатії ” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю: 14.01.15 – нервові хвороби.

Третьякова А.І. є автором більше 70 наукових друкованих праць, співавтором навчально-методичного посібника для лікарів, методичних рекомендацій, 4 патентів України на винахід, активним учасником вітчизняних та міжнародних наукових конференцій та з’їздів.

 

Штатні лікарі та наукові співробітники відділення функціональної діагностики

Земскова Ірина Пилипівна,
лікар невролог,
науковий співробітник,
кандидат медичних наук
Глоба Марина Василівна,
старший науковий співробітник,
доктор медичних наук,
лікар ультразвукової діагностики, невролог
Ващенко Вікторія Володимирівна,
лікар функціональної діагностики, ультразвукової діагностики, невролог,
науковий співробітник,
кандидат медичних наук
Міхаль Ганна Володимирівна,
лікар функціональної діагностики,
кандидат медичних наук
Марущенко Леонід Леонідович,
лікар ультразвукової діагностики, лікар нейрохірург,
кандидат медичних наук
Канайкін Олексій Михайлович,
лікар функціональної діагностики,
науковий співробітник
Сулій Людмила Миколаївна,
лікар функціональної діагностики, ультразвукової діагностики, невролог,
науковий співробітник
Солонович Олександр Сергійович,
лікар-невролог, лікар функціональної діагностики,
науковий співробітник

Діагностичні послуги відділення функціональної діагностики

У відділенні функціональної діагностики обстежуються стаціонарні пацієнти ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ», а також амбулаторні пацієнти, які мають направлення на обстеження лікарями-консультантами поліклініки Інституту нейрохірургії.

Відділення функціональної діагностики надає амбулаторні діагностичні послуги пацієнтам інших лікувальних закладів (за попереднім записом).

Інформація для пацієнтів

Основні нейрофізіологічні методики:

1. Цифрова електроенцефалографія (ЕЕГ) / комп’ютерна електроенцефалографія (КЕЕГ)

Кабінети: 241, 242, 243, 244. Телефон для запису пацієнтів: +380 95 487-21-31.

2. Викликані потенціали мозку (ВП)- когнітивні, зорові, слухові, стовбурові, сомато-сенсорні

Кабінети: 241, 242, 245.

3. Нейропсихологічне тестування

Кабінети: 241, 242.

4. Комп’ютерна електронейроміографія (ЕНМГ)

Кабінет: 241, 245.

5. Транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС) діагностична та терапевтична

Кабінет: 245.

Обстеження проводяться на сучасній зарубіжній та вітчизняній апаратурі фірм DX-системи Brain-Test 24k, “Нейрософт” Нейро-МС/Д.

Телефон для запису пацієнтів: +38 (068)-302-67-22.

 

Основні ультразвукові методики:

1.Ультразвукове обстеження судин (дуплексне сканування магістральних судин голови та шиї, транскраніальне дуплексне сканування, транскраніальна допплерографія, інтраопераційна допплерографія)

Кабінети: 256, 256а, 258.

2. Нейросонографія новонароджених (НСГ)

Кабінети: 257, 258.

3. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, щитоподібної залози, органів малого тазу, судин нижніх кінцівок.

Кабінети: 257, 258.

Обстеження проводяться на сучасній зарубіжній апаратурі Toshiba Aplio 400, Toshiba Aplio MX, Siemens «Sonoline G50», Siemens Syprus Acuson, Lodgic Book, Ангіодин ПК.

Телефон для запису пацієнтів: +38 (068)-302-67-23.

 

Інформація для лікарів

На базі відділення функціональної діагностики проводяться курси інформації і стажування для лікарів функціональної діагностики, фахівців ультразвукової діагностики, неврологів, нейрохірургів, психологів, психоневрологів, психіатрів, ортопедів, дитячих неврологів, лікарів сімейної медицини, терапевтів, лікарів інтернів.

Цикли:
«Функціональна діагностика хвороб нервової системи»
«Комп’ютерна електронейроміографія»
«Комп’ютерна електроенцефалографія»
«Комп’ютерна електроміографія, викликані потенціали, транскраніальна магнітна стимуляція»
«Викликані потенціали головного мозку»
«Ультразвукова діагностика цереброваскулярних захворювань»
«Нейросонографія новонароджених»

Курси проводять провідні фахівці відділення функціональної діагностики та відділу нейрофізіології Інституту нейрохірургії.

Працює сайт ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів».
Інформація про курси з електронейроміографії: http://www.knf.org.ua/navchaln-kursi/
Подати заявку на проходження курсів з електроміографії http://www.knf.org.ua/navchaln-kursi/

За інформацією щодо інших циклів уточнюйте, будь ласка, у вересні за телефонами: 068-302-67-23, 068-302-67-22.

Відповідальна за проведення курсів професор Чеботарьова Лідія Львівна, e-mail: llche@ukr.net

 

Режим роботи відділення: понеділок-п’ятниця 8.45-16.30 (субота, неділя – вихідні).

Адреса: 04050 м. Київ-050, вул. Платона Майбороди, 32 (корпус 5), 2 поверх.

Контакти:
(044) 483-95-35, +38 (068)-302-67-22 (нейрофізіологія), +38(068)-302-67-23 (ультразвукова діагностика)
e-mail: enmg@ukr.net, llche@ukr.net

28.02.2020

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko