The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Institute of Neurosurgery named after academician AP Romodanov of the Academy of Medical Science of Ukraine. History and personality [in Ukrainian]

Contents:

Передмова >>>

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України
Зозуля Ю.П., Цимбалюк В.І., Пацко Я.В. >>>


Клінічні підрозділи

Відділ нейрохірургії дитячого віку
Орлов Ю.О. >>>

Відділення ургентної нейрохірургії дитячого віку
Кеворков Г.А.  >>>

Відділ нейроонкології: творення, прогрес та перспективи XXI століття
Зозуля Ю.П., Розуменко В.Д. >>>

Історія відділу відновної нейрохірургії
Цимбалюк В.І., Сапон М.А., Третяк І.Б. >>>

Етапи розвитку функціональної нейрохірургії в Україні
Лапоногов О.О. >>>

Етапи розвитку клініки судинної нейрохірургії
Цімейко О.А., Гончаров О.І., Кириченко В.М. >>>

Історія розвитку клініки спінальної патології
Поліщук М.Є., Слинько Є.І., Косінов А.Є., Пастушин А.І., Цимбал М.О. >>>

Відділення ендоскопічної та лазерної спінальної нейрохірургії
Педаченко Є.Г., Хижняк М.В. >>>

Відділення черепно-мозкової травми
Педаченко Г.О., Педаченко Є.Г., Білошицький В.В. >>>

Відділення післяопераційної реабілітації
Степаненко І.В., Попова І.Ю., Лихачова Т.А., Бондар Т.С. >>>

Історія служби анестезіологіїта інтенсивної терапії
Спасіченко П.В., Яроцький Р.Ю., Гавриш Р.В. >>>

Становлення та розвиток фізіотерапевтичної служби Інституту
Жданова В.М., Хорошун А.П., Грабарчук О.Ю., Богомаз Г.І. >>>

Поліклінічне відділення
Глущенко Ю.М. >>>

Історія розвитку хірургічної роботи в Інституті нейрохірургії
Костюк М.Р. >>>

Клініко-діагностичні підрозділи та наукові лабораторії

Нарис історії відділу нейрорадіології
Робак О.П. >>>

Відділ нейровізуалізуючих досліджень з кабінетом МРТ
Чувашова О.Ю. >>>

Відділ функціональної діагностики
Чеботарьова Л.Л., Яркіна Т.Г., Земскова І.П. >>>

До історії нейроофтальмологічної служби
Задояний Л.В., Братусь Н.М.  >>>

Історія розвитку отоневрологічного підрозділу
Мостова Т.С., Кисельова І.Г., Скобська О.Є., Зубкова О.В., Бублій Л.В. >>>

Лабораторія радіонуклідної діагностики
Макеєв С.С. >>>

Історія відділу нейромунології
Лісяний М.І. >>>

Лабораторія експериментальної нейрохірургії
Сергієнко Т.М., Черченко А.П. >>>

Лабораторія молекулярної біохімії
Васильєва І.Г. >>>

Лабораторія клінічної біохімії з групою водно-електролітного обміну
Яхненко Г.М. >>>

Лабораторія біохімії енергетичного обміну
Сутковий Д.А. >>>

Бактеріологічна  лабораторія
Ткачик І.П. >>>

Історія відділу нейропатоморфології
Шамаєв М.І., Малишева Т.А. >>>

Історія лабораторії культивування тканин
Верхоглядова Т.П., Семенова В.М. >>>

Організаційно-інформаційні підрозділи

Науково-організаційний відділ
Пацко Я.В., Сапон М.А., Никифорова А.М. >>>

Становлення та діяльність наукової бібліотеки і відділу наукової медичної інформації
Кричун С.Б., Третяк І.Б. >>>

Відділ патентно-ліцензійної та винахідницької роботи
Рязанова Л.І. 
      Перелік винаходів співробітників Інституту нейрохірургії >>>

Допоміжні підрозділи та служби

Історія відділу обчислювально-математичного забезпечення
Поліщук О.В., Зотов В.В. >>>

Кафедри нейрохірургії

Історія кафедри нейрохірургії Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця
Цимбалюк В.І., Бойченко І.Н. >>>

Кафедрі нейрохірургії Київської медичної академії післядипломної освіти — 60 років
Поліщук М.Є. >>>

Лікарі та наукові співробітники
   * у документі реалізований пошук за алфавітом (див. Bookmark) >>>

Дисертаційні роботи, виконані в Інституті нейрохірургії і захищені на вченій раді Інституту:
   – на здобуття ступеня доктора медичних наук
   – на здобуття ступеня кандидата медичних наук >>>

Монографії наукових співробітників >>>

Бібліографії, створені за участю співробітників Інституту >>>

Збірники наукових праць співробітників Інституту >>>

Матеріали конгресів, з’їздів, конференцій, симпозіумів та сесій,
які організовував та брав у них участь Інститут нейрохірургії >>>

Методичні рекомендації, підготовлені співробітниками Інституту >>>

Алфавітний показчик >>>

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko