Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділ нейропатоморфології

До Відділу нейропатоморфології входять:

– лабораторія патологоанатомічна

– лабораторія електронної мікроскопії

– лабораторія культивування тканини

Лабораторія патологоанатомічна

Тел. 044&483-92-08

E-mail: morpho.neuro@gmail.com

Як знайти: Інститут нейрохірургії, 1 корпус, 4 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).

Фахівці:

Малишева Тетяна Андріївна

Начальник відділу нейропатоморфології,

доктор медичних наук, старший науковий співробітник,

магістр державного управління (НАДУ),

лікар-патологоанатом вищої категорії

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4071-8327

Черненко Оксана Григорівна

Завідувачка патологоанатомічної лабораторії з прозекторською,

кандидат медичних наук,

лікар-патологоанатом вищої категорії,

старший науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6292-8339

Шмельова Ганна Анатоліївна

Науковий співробітник,

кандидат біологічних наук,

лікар-патологоанатом вищої категорії

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2642-3314

Лабораторія електронної мікроскопії

Тел. 044 483-82-35

E-mail: elmicroscopy@gmail.com

Як знайти: Інститут нейрохірургії, 1 корпус, 1 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).

Фахівці:

Васлович Вікторія Вікторівна

Науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7503-4745

Булавка Анатолій Васильович

кандидат біологічних наук,

інженер

Громак Олена Олександрівна

Старший лаборант,

лаборант вищої категорії

Лабораторія культивування тканини

Тел. 044 486-46-20

E-mail: lyubichld@gmail.com

Як знайти: Інститут нейрохірургії, 1 корпус, 5 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).

Фахівці:

Любич Лариса Дмитрівна

Завідувачка лабораторії,

доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6382-3643

Стайно Лариса Петрівна

науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6836-7851

Єгорова Діана Михайлівна

молодший науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4109-5280

Головні напрямки наукових досліджень

 • Вивчення гістобіологічних властивостей пухлин нервової системи (центральної та периферичної).
 • Дослідження структурних змін центральної нервової системи при різних патологічних станах: структурні особливості клітин нервової системи (в т.ч. – оболонок мозку, судин, пухлин різного гістогенезу). Морфометрія площі, діаметру різних клітин (нейронів, субтипів глії, строми, мезенхіми, ендотеліоцитів). Співвідношення кількості і будови різних клітин при патологічних станах нервової і судинної системи із відповідною статистичною обробкою.
 • Вивчення морфогенезу порушень мозкового кровообігу. Дослідження структурних особливостей та топографії і мікрохірургічної анатомії артеріальних аневризм та артеріо – венозних мальформацій головного та спинного мозку. Дослідження шляхів колатерального кровообігу головного мозку при аневризмах та стенотично–оклюзійних ураженнях його судин.
 • Вивчення морфологічних змін ЦНС при черепно – та спино – мозковій травмі (в експерименті).
 • Встановлення структурних змін ЦНС при хронічному впливові малих доз іонізуючого опромінення.
 • З’ясування морфологічних змін головного та спинного мозку при вроджених вадах розвитку ЦНС.
 • Дослідження морфологічних змін головного та спинного мозку при інфекційних процесах ЦНС ( бактеріальних, вірусних, поєднаних, специфічних).

На базі відділу створено умови для опанування і вдосконалення методу діагностики пухлинних та судинних уражень ЦНС. Є тренажер для відпрацювання мікронейрохіругічних втручань (мікрохірургічна анатомія ЦНС) з видачею сертифікату науково-організаційним відділом установи.

Інформація для науковців

Якщо ваші наукові інтереси стосуються і включають вивчення морфологічних, молекулярних, імуногенетичних основ патології ЦНС, перебігу та формування патологічних процесів різного етіопатогенезу, передусім — обгрунтування схем лікування при вогнищевих ураженнях головного і спинного мозку, відділ нейропатоморфології пропонує методичну та практичну науково-діагностичну співпрацю.

Згідно існуючих світових стандартів і з метою підвищення методичного і науково-практичного рівня науково-дослідних робіт і дисертаційних робіт в науково-дослідних роботах базово сформовані напрямок – нейропатоморфологія, що сприяє спільним міжвідомчим і міггалузевим науково-дослідним розробкам та виконанню окремих фрагментів НДР з функціонуючими і атестованими підрозділами нашої установи.

Відділ нейропатоморфології пропонує:

Застосування стандартних і спеціальних (відповідно до мети дослідження) методик приготування і забарвлення препаратів для світлової мікроскопії (різних тканини);
Методики приготування і забарвлення зразків для електронної мікроскопії (різних тканини);
Імунофенотипування пухлин (з акцентом на нервову тканину) відповідно до мети і завдань дослідження.

Сучасні методами світлооптичного і електронно-мікроскопічного дослідження; морфометричні дослідження патогістологічних препаратів світлооптичних та електронограм на системі аналізу зображень IBAS [Німеччина], методами статистичної обробки одержаних даних із застосуванням пакета STATISTICA 6.1 і електронних таблиць MS Excel 2007 та вбудованих специфічних макросів (фахівцями зі спеціалізацією — статистичні дослідження в біології і медицині).

Електронна мікроскопія на ЕМ-400Т фiрми “PHILIPS” [Нідерланди] та 100-01 Сумского ОАО „SELMI”, [Україна] сумісно з системою аналізу зображень з застосуванням цифрової фотокамери і програмного забезпечення фірми «Кappa opto-electronics GmbH» [Німеччина] Kappa ImageBase Manuals, version 2.7.2 .

Фотореєстрацію та архівування (оцифровка) для об’єктивізації виявлених змін (цифрова мікрофотозйомка та фотодрук).

Інформація для пацієнтів

Діагностичні послуги відділення

У відділі нейропатоморфології проводяться комплексні морфологічні дослідження стаціонарних пацієнтів ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ», а також самозвернень пацієнтів, які мають скерування й обгрунтування щодо необхідності проведення патогістологічного дослідження лікарями-консультантами нейрохірургічного, неврологічного і онкологічного профілю.

Відділ нейропатоморфології надає консультативні діагностичні послуги — фахова інтегральна оцінка випадків, оперованих в інших лікувальних закладів (за попереднім узгодженням регламенту досліджень, залежно від характеру матеріалу).

Основні морфологічні методики

 • Прижиттєва морфологічна діагностика захворювань нервової системи при видалені операційного матеріалу (біопсій, в тому числі пункційних);
 • Якісне проведення морфологічних досліджень згідно існуючих стандартів, переліку, затвердженого діючим законодавством|наказ-інструкціями|, і положень|становищ| установи.
 • Динамічний контроль за ефективністю лікування і прогностична оцінка маркерів перебігу захворювань і патологічних процесів нервової системи на матеріалі біопсій (нозаморфоз і патоморфоз);
 • Внутрішня і зовнішня референтна оцінка (контроль якості) біопсій нейропатоморфологічного профілю.
 • Діагностика захворювань при аутопсіях зі встановленням танатогенезу і причин фатальних ускладнень;
 • Експертна оцінка складних клініко–діагностичних випадків і клініко-патологоанатом паралелі при патології нервової системи.
 • Впровадження прогресивних форм роботи, нових методів і методик досліджень і вимірювань, які мають високу точність і діагностичну надійність.
 • Підвищення якості морфологічних досліджень шляхом систематичного проведення внутрішнього контролю вимірювань у відділі.
 • Діяльність лабораторії електронної мікроскопії спрямована на якісну оцінку ультраструктури при різних видах патології нервової системи (загальної нейробіології і нейропатології, нейроонкології), згідно наукових планів установи та на договірних умовах (за узгодженням з науковою частиною установи). Виконуються електронно-мікроскопічні, морфометричні дослідження: дослідження ультраструктурних, характеристик клітин тканин нервової системи (експериментальні дослідження при моделюванні порушень мозкового кровообігу, запально-дегенеративних уражень ЦНС, травм різного ступеня тяжкості, пухлин ЦНС, передусім — гліом) із вивченням лікувального ефекту різних фізико-хімічних та біологічних (ЕНТ) чинників для об’єктивізації їх впливу. Методи електронної мікроскопії (інтраопераційне вилучення тканини в спеціальний розчин) дозволяють диференційовано оцінити і ідентифікувати гістогенез пухлин ЦНС та ПНС (в тому числі рідкісних їх варіантів).
 • Методична допомога у проведенні морфологічних досліджень згідно планів НДР, міждисциплітнарних науково-дослідних розробок, наукових програм, дисертаційних робіт (за узгодженням з науковою частиною Інституту).

Дослідження у відділі проводяться на сучасній апаратурі: апаратно – програмний комплекс для морфологічних досліджень “Leica Microsystems CMS GmbH” (Німеччина), мікроскопи Zeisse “Axio Lab.A1” з комплектацією “A-Plan” 10x,20x 40x and 100x (Німеччина), Axiophot «OPTON» (Німеччина). Електронний мікроскоп ПЭМ-100-01 фірми „SELMI” (Україна). Система аналізу зображень САЗ-01 АВН з програмним забезпеченням «Кappa opto-electronics GmbH» ([Німеччина). Об′єкт-мікрометр „Carl Zeiss”, Ультрамікротом Reichert Jung.

З питаннями щодо консультації гістологічних препаратів (проведення додаткових морфологічних досліджень) з метою встановлення вірогідного морфологічного діагнозу звертатися за тел. 044 483-92-08 (відділ нейропатоморфології, Малишева Т.А.) або на електронну адресу morpho.neuro@gmail.com

Інформація для лікарів

На базі відділу нейропатоморфології проводяться:

 • референтна оцінка і диференціальна діагностика патологічних процесів нервововї системи (патогістологічна діагностика);
 • курси інформації та стажування для лікарів патологів, нейрохіруругів, лікарів –інтернів, клінічних ординаторів.

Цикли

 • Анатомія нервової системи та мікрохірургічна анатомія головного мозку;
 • Морфологічна діагностика цереброваскулярних захворювань;
 • Гістологічна діагностика об’ємних уражень головного і спинного мозку.

Курси проводяться фахівцями відділу, які мають досвід роботи в галузі загальної патології, нейропатоморфоогії та анатомії нервової системи. Тривалість – 2 тижні (для лікарів, що володіють морфологічними методами). Після закінчення курсів видається сертифікат про проходження курсів інформації та стажування на робочому місці до диплому державного зразка (за попереднім узгодженням з науково- організаційним відділом устаови).

Лабораторія електронної мікроскопії має значний досвід і можливості проведення дослідження у напрямках: диференціальної морфологічної діагностики інтракраніальних пухлин із корелятивними показниками структурних морфометричних характеристик різних клітин нервової системи (особливості мікрооточення, фонової метаболічної патології, молекулярних змін та ступеню злоякісності й активності інвазивності пухлин), цереброваскулярна патологія (вроджені, набуті, індуковані), черепно-мозкова травма та її наслідки (аспекти репаративних процесів у нервовій тканині) та травматичних уражень периферійних нервів, запально-дегенеративні ураження ЦНС, епілепсія та епістани; вади розвитку центральної нервової системи, екопатологія (радіаційна патоморфологія нервової та нейрооендокринної систем), ефекти експериментального застосування мезенхімальних і нейральних стовбурових/прогеніторних клітин (НСК), клітин ембріональних і постнатальних.

З питаннями щодо курсів стажування звертатися за тел. 044 483-92-08 (відділ нейропатоморфології, Малишева Т.А.) або 044 483-91-98 (науково-організаційний відділ, Йовенко Т.А.)

Відділ атестований на право проведення вимірювань показників об’єктів у Держспоживстандарті України.

Оновлено 18.02.2023

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko