Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділення нейроофтальмології

Задояний Леонід Володимирович 044 483-81-83


Задояний Л.В.

Завiдуючий – к.м.н. Задояний Леонiд Володимирович (з 1991 р.).

Нейроофтальмологічна служба інституту заснована в 1950 р. Першою завiдуючою була к.м.н. Л. М. Зозуля (1950-1990 рр.).

Практична дiяльнiсть – дiагностика уражень зорово-нервового шляху при рiзних захворюваннях ЦНС та вiдновлювальне лiкування уражень зорового нерва.

Головнi напрями наукових дослiджень – дiагностика та лiкування уражень зорово-нервового шляху при рiзних видах нейрохiрургiчної патологiї, наслiдках черепно-мозкової травми та радiацiйного ураження головного мозку.

тел. 044 483-81-83

Відділення розташоване у 6 корпусі (див. план Інституту нейрохірургії).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko