Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділ нейробіохімії


Тел. 044-483-35-92

E-mail: vigvasileva@gmail.com

Як знайти: Інститут нейрохірургії, 1 корпус, 7 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).


Васильєва Ірина Георгіївна

начальник відділу

біолог-біохімік
канд. біол. наук, старший дослідник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4321-5354

Чопик Наталія Григорівна

біолог-біохімік
канд. біол. наук, провідний науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1024-1556

Олексенко Наталія Павлівна

біолог (цитологія, гістологія, ембріологія)
старший науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3267-4961

Шуба Ірина Миколаївна

біолог-біохімік
старший науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4385-4877

Цюбко Ольга Іванівна

біохімік
науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0138-4643

Дмитренко Анжела Борисівна

біолог-біохімік
молодший науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0141-3697

Макарова Тетяна Анатоліївна

біолог-хімік
молодший науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5203-450X

Основні напрямки наукових досліджень відділу нейробіохімії

Дослідження генетичної схильності до дегенеративних процесів у між хребцевому диску за результатами генотипування генів колагенів: COL1A1 (rs1800012), COL2A1 (rs2276454), COL2A1 (rs1793953), COL9A (rs1135056), COL11A1 (rs1676486) та гену рецептору колагенів VDR ( rs2228570).

Дослідження властивостей тромбоцитів для підсилення хемотаксису нейрональних клітин, збагаченого тромбоцитами 3D матриксу на основі фібрину, регенераційних властивостей збагаченої тромбоцитами плазми з метою покращення терапії при травмах ЦНС та периферичної нервової системи.

Типування гліальних пухлин за поліморфізмом IDH для прогнозу тяжкості захворювання, прогнозу виживання, оптимізації терапії.

Дослідження мутацій в гені EGFR та експресії PTEN для обґрунтування призначень мішень – орієнтованої терапії.

Дослідження експресії гену MGMT та для обґрунтування оптимальних режимів хіміотерапії гліом темозоламідом.

Дослідження експресії металопротеіназ MMP2 та MMP9 для прогнозу міграції онкоклітин.

Дослідження експресії генів MDR, MRP, LRP, GSTP; генотипування GSTT, GSTM, для прогнозу хіміорезистентності з метою оптимізації підбору хіміопрепаратів .

Дослідження експресії гену CD133 для типування гліальних пухлин за кількістю стовбурових онкоклітин, що дозволяє об’єктивно оцінювати ступінь злоякісності нейропухлин.

Дослідження нейротропних вірусів з використанням ампліфікаційних методів ( EBV, CMV, HSV ½, VZV, HHV-8, HHV-6, HHV-7, JCV,BKV, SV-40, HTLV, MV, HuCoV) ( диференційна діагностика гліальних пухлин та вогнищевих енцефалітів, діагностика вірусологічних невралгій трійчастого нерва).

Дослідження генетичної схильності до ішемічного та геморагічного інсульту за результатами генотипування MTHFR (C677T), MTHFR (A1298T,) MTRR (A66G), eNOS (4a/4b), eNOS (G894T), eNOS(T786 C), протромбіну (G20210A), FV( –G1691A), β-фібріногену (C148T), AGT (M235T), AGT (T174M), ACE (ID-поліморфізм), MTR (A2756G). Вивчення відновлювального потенціалу після інсульту за результатами експресії гену CD105.

Оновлено 30.08.2022

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko