Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Бактеріологічна лабораторія


E-mail: tirinabac@ukr.net

Як знайти: Інститут нейрохірургії, 31 корпус (див. Карта проїзду та план Інституту).


Ткачик Iрина Петрiвна

завідувачка відділення (з 1991 р.)

лікар-бактеріолог,
кандидат мед. наук,
старший науковий співробітник

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0777-0716

Діагностичні послуги, які надаються у лабораторії

• бактеріологічні (мікологічні) дослiдження клiнiчного матерiалу, отриманого вiд пацієнтів з нейрохірургічною патологією;
• визначення чутливостi виділених збудникiв до антибіотиків та антимікотиків;
• монiторинг антибiотикорезистентностi патогенів з використанням програмного забезпечення iнформацiйної мережi ВОЗ — ВОЗНЕТ-5;
• обстеження епiдемiчно небезпечних об’єктiв зовнішнього середовища відділення реанімації і нейрохiрургiчного стацiонару.

Основним напрямком наукових досліджень бактеріологічної лабораторії є обґрунтування рацiональних протоколiв емпiричної та цiлеспрямованої антибiотикотерапiї iнфекцiйних ускладнень у хворих з нейрохiрургiчною патологiєю в пiсляоперацiйний перiод.

До уваги фахівців
Публікація, присвячена профілактиці післяопераційним інтракраніальним ускладненням з позицій доказової медицини «Профілактика інтракраніальних запальних ускладнень в нейрохірургії»

Оновлено 14.02.2023

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko