Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Зозуля Юрій Панасович


Зозуля Юрій Панасович (23.12.1927–24.11.2021) – нейрохірург, доктор мед. наук (1966), проф. (1968), член-кореспондент НАН України (1991), академік НАМН України (1994).

Закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут (ВМІ) (1950 р.).

У 1950  р. в складі найкращих випускників ВМІ був запрошений проф. О.І.Арутюновим працювати в Інституті нейрохірургії. Ст. наук. співроб. (1956). З 1954 до 1964 р. — головний лікар Інституту, керівник відділу нейроонкології, з 1964 до 1993 р. — заступник директора Інституту з наукової роботи, з 1993 до 2013 р. – директор Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України, з 2013 до 2019 р. – радник директора, з 2019 до 2021 р. – провід. наук. співроб. відділу спінальної нейрохірургії.

Канд. мед. наук (1954). У 1966 р. захистив докторську дисертацію на тему “Кровопостачання пухлин головного мозку і зміни мозкового кровобігу”. Учень акад. О.І.Арутюнова.

Віце-президент НАМН України (1993-2015), дійсний член Нью-Йоркської академії наук, Президент Української Асоціації нейрохірургів (1993-2013), член Всесвітньої і Європейської асоціації нейрохірургів, почесний член Асоціації нейрохірргів Російської Федерації, голова наукової ради з клінічної медицини НАМН України, головний редактор “Ukrainian Neurosurgical Journal” (1995-2013), член редколегії “Журналу Академії медичних наук”, “Вопросы нейрохирургии” та 10 інших медичних журналів, член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президенті України, голова координаційної ради “Здоров’я людини”, член експертної ради в галузі нових біотехнологій, методів діагностики та лікування при Міністерстві освіти та науки України.

Нагороджений 3 орденами і 5 медалями. Відмінник охорони здоров’я (1958). Заслужений діяч науки (1978). Нагороджений почесною грамотою Верховної ради України (2000). Лауреат Державних премій України в галузі медицини (1996, 2002), премії НАН України ім А.А.Богомольця (2000). Нейрохірург вищої категорії.

Основні напрямки наукової діяльності: нейроонкологія, клінічна патофізіологія мозкового кровообігу, судинна нейрохірургія, проблеми нейротрансплантації, розробка методів хірургічних втручань при різних видах патології головного мозку.

Автор 675 наукових робіт, у тому числі 26 монографій, 50 авторських свідоцтв. Під його керівництвом виконано 40 докторських і кандидатських дисертацій.

Основні наукові праці: Туберкуломи головного мозку (1959), Мозковий кровообіг при пухлинах півкуль головного мозку (1972). Метастатичні пухлини головного мозку (1977), Оперативні втручання при захворюваннях головного мозку (1986), Атлас операцій на головному мозку (1986), Краніоорбітальні пухлини (1988), Судинна нейрохірургія (1990), Лазерна нейрохірургія (1992), Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная защита при патологии головного мозга (2000), Спинальные сосудистые опухоли и мальформации (2000), Нейрогенная дифференцировка стволовых клеток (2005), Глиомы головного мозга (2007), Опухоли спинного мозга и позвоночника (2010), Про діяльність Президії НАМН України (2013).

Похований у Києві на Берковецькому кладовищі (ділянка № 40).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko