Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Шамаєв Михайло Іванович


Шамаєв Михайло Іванович (29.03.1926—24.09.2013) – патоморфолог, патологоанатом, доктор мед. наук (1984), проф. (1993).

Закінчив Київський медичний Інститут (1949), аспірантуру при кафедрі топографічної анатомії і оперативної хірургії (1953) того ж інституту.

Учасник Великої Вітчизняної війни.

З 1953 по 1961 р. працював асистентом кафедри нормальної анатомії Київського медичного Інституту. З 1961 р. працював в Київському НДІ нейрохірургії: старший науковий співробітник, керівник створеної ним лабораторії топографічної і мікрохірургічної анатомії нервової системи (1961–1986). У 1986-2013 рр. – головний науковий співробітник, керівник відділу нейропатоморфології.

Канд. мед. наук (1958); старший науковий співробітник (1970). В 1984 р. захистив докторську дисертацію “Зміни мозкових судин при гліомах півкуль великого мозку”.

В 1992 р. йому присвоєно звання проф. за спеціальностю “Патологічна анатомія”. Патологоанатом вищої категорії.

Відмінник охорони здоров’я. Заслужений діяч науки і техніки України (2001). Нагороджений 3 медалями.

Основні напрямки наукової діяльності: топографічна і мікрохірургічна анатомія; судинні, пухлинні, травматичні та радіаційні ураження нервової системи.

Автор 171 наукових робіт, співавтор 3 монографій. Під його керівництвом виконано 7 докторських і 15 кандидатських дисертацій.

Член Української та Европейської ассоціацій нейрохірургів, член редколегії Українського нейрохірургічного журналу.

Основні роботи: Морфологічні особливості судин головного мозку при геморагічних та ішемічних інсультах (1965), Васкуляризація нейроектодермальних пухлин різного ступеню злоякісності (1971), Зміни мозкових судин при гліомах півкуль великого мозку (1983), Морфологічні зміни головного мозку під впливом внутрішнього радіаційного опромінення (1993), Критерії смерті мозку у нейрохірургічних хворих (1998), Мікрохірургічна ендоскопічна анатомія шлуночкововї системи головного мозку(2000), Патогенетичний підхід до лікування гормонозалежних менінгіом головного мозку (2003), Особливості топографії та мікрохірургічної анатомії петроклівальних менінгітом суб-супратенторіальної локалізації (2004), Detection of polyomavirus DNA in human brain tumors (2004).

Похований у Києві на Байковому кладовищі.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko