Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Семенова Віра Михайлівна

Семенова Віра Михайлівна (22.02.1940—13.06.2018) – доктор мед. наук (1993), зав. лабораторією культивування тканин Інституту нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України (1992-2018).

Закінчила Київський медичний інститут (1965).

З 1965 р. працювала в Інституті нейрохірургії: лікар-науковий співробітник відділу нейропатоморфології (1965–1972), мол. наук. співроб. (1972–1986).
Канд. мед. наук (1972), ст. наук. співроб. (1987–1992). З 1992 р. — керівник лабораторії культивування тканин, головний науковий співробітник.

В 1993 р. захистила докторську дисертацію “Экспериментально-морфологическая оценка еффективности антибластической терапии глиом головного мозга”.

Відмінник охорони здоров’я.Нагороджена 2 медалями.

Основні напрямки досліджень: нейропатоморфологія ЦНС, експериментальна нейроонкологія, клітинна експериментальна нейробіологія.

Автор 155 наукових публікацій, співавтор 4 монографій, автор 8 раціоналізаторських пропозицій. Співкерівник 2 кандидатських дисертацій. Член Російської Асоціації клітинних культур (з 1992), член Європейської Асоціації тканинних культур (з 1993).

Основні роботи: Некоторые особенности пролиферативной активности макроглиальних опухолей мозга в культуре тканей (1982), Взаимодействие ембриональной нервной ткани с глиальной опухолью при их совместном культивировании и трансплантации в мозг (1997), Фотодинамическая терапия опухолей головного мозга: еффект в культуре глиоми (штамм 101.8) (2000), Изучение индукции дифференцировки клеток, полученных из эмбрионального и постнатального мозга в условиях культивирования in vitro (2004), Нейральные стволовые клетки головного и спинного мозга взрослого организма (2005).

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4151-676X

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/R-9267-2017

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006404515

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=67TsQNAAAAAJ&hl=en

Похована на Південному кладовищі м. Києва.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko