Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Педаченко Георгій Опанасович


Педаченко Георгій Опанасович (17.07.1923 – 26.07.2001) – доктор мед. наук (1965), проф. (1966), завідуючий кафедрою (1960–1993) і проф. кафедри (1993–1999) нейрохірургії Киівського інституту удосконалення лікарів. З 1969 по 1987 р. (за сумісництвом) — керівник відділу нейротравми і судинної патології головного мозку Київського Інституту нейрохірургії. Учень О.І.Арутюнова. Один із засновників сучасної нейрохірургії в Україні і в СРСР. Піонер розвитку перкутанної церебральної ангіографії, фармакоангіографії, хірургічного лікування судинних захворювань головного мозку, вивчення впливу алкогольної інтоксикації та вікового фактору на перебіг черепно-мозкової травми та її хірургічне лікування.

Закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут (1950).

Учасник (гвардії рядовий), інвалід Великої Вітчизняної війни.

По закінченні медичного інституту запрошений проф. О.І.Арутюновим до Київського НДІ нейрохірургії. Клінічний ординатор (1950–1951), головний лікар (1951–1952), мол. наук. співроб. (1953–1954), ст. наук. співроб. (1954–1956), керівник клінічного відділу (із 1956) Інституту нейрохірургії. З 1956 р. — асистент (за сумісництвом), з 1957 р. — доцент, а з 1960 р. по 1993 р. — завідуючий кафедрою нейрохірургії Київського інституту удосконалення лікарів.

В 1953 р. захистив дисертацію “Ангиография в диагностике опухолей больших полушарий головного мозга” на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук, а в 1965 р. захистив докторську дисертацію “Хирургическое лечение мозговых геморрагических инсультов”.

Член Президії Правління (1982–1988) і Почесний член (з 1988) Всесоюзного наукового товариства нейрохірургів. Голова Правління Київського міського і обласного товариства нейрохірургів (1983–1989). акад. Нью-Йоркської академії наук (1995).

Нагороджений 2 орденами та 16 медалями.

Основні напрямки наукової діяльності; церебральна ангіографія, судинна патологія, пухлини і травматичні ураження головного мозку.

Автор 519 наукових праць, 37 монографій і учбових посібників, 30 винаходів. Під його керівництвом виконано 3 докторських і 34 кандидатських дисертацій.

Основні монографії: Мозговой геморрагический инсульт (1972), Кровоизлияния в мозжечок (1975), Острые нарушения мозгового кровообращения (1980), Черепно-мозговая травма при алкогольной интоксикации (1982), Сосудистая нейрохирургия (1990), Справочник по нейротравматологии (1994), Современные представления о патогенезе закрытой черепно-мозговой травмы (1996), Клиническое руководство по черепно-мозговой травме (1998), Алкогольная интоксикация в клинике неотложной нейрохирургии и неврологии (2000).

Кабінетом Міністрів України та Київською міською державною адміністрацією в 2005 р. прийнято рішення встановити меморіальну дошку “видатному нейрохірургу, одному із засновників вітчизняної нейрохірургії” проф. Г.О.Педаченку на будівлі, де він працював понад 50 років.

Похований у Києві на Берковецькому кладовищі. Наказом Міністерства культури України від 22.11.2012 № 1364 могила Г.О. Педаченка занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko