Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Орлов Юрій Олександрович


Орлов Юрій Олександрович (15.12.1941—30.10.2015) – лікар-нейрохірург, доктор мед. наук (1983), професор.

Народився 15 грудня 1941 р. у Махачкалі (Дагестан).

Закінчив Вінницький медичний інститут (1965).

Протягом 50 років працював в Київському інституті нейрохірургії: аспірант (1965–1968), молодший науковий співробітник (1968–1980), старший науковий співробітник (1980–1989), керівник відділу нейрохірургії дитячого віку (1990-2015).

Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Трудности и ошибки в диагностике уровня локализации экстрамедуллярных опухолей” (1969), докторську дисертацію на тему: “Травматиеские внутричерепные кровоизлияния у лиц пожилого и старческого возраста” (1984).

Нейрохірург вищої категорії, головний дитячий нейрохірург МОЗ України (1997-2014).

Основні напрямки наукової діяльності: дитяча нейрохірургія, нейроонкологія, нейротравматологія, судинна та спинальна нейрохірургія.

Ініциатор введення окремої спеціальності “дитяча нейрохірургія” (1997) і формування дитячої нейрохірургічної служби в Україні. Засновник та керівник науково-дослідної лабораторії “Дитячий нейрохірургічний центр”.

Член редакційної колегії журналів “Український нейрохірургічний журнал”, “Сучасна педіатрія” та деяких інших вітчизняних і зарубіжних медичних видань.

Автор 285 наукових публікацій, в том числі 4 монографій и 35 патентів.

Член експертної Ради ВАК України. Під його керівництвом виконано одна докторська та 10 кандидатських дисертацій. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).

Похований у Києві на Лісовому кладовищі.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko