Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Носов Анатолій Тимофійович


Носов Анатолій Тимофійович (13.10.1935—24.11.2010) – доктор мед. наук (1985), проф. (1995), головний науковий співробітник, керівник лабораторії електронної мікроскопії Інституту нейрохіруругії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України (з 1991).

Закінчив Київський медичний інститут (1964), аспірантуру (1972).

З 1972 р. працював в інституті геронтології, НДІ переливання крові та НДІ урології і нефрології старшим науковим співробітником лабораторії електронної мікроскопії.

Канд. мед. наук (1972). В 1985 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Морфо-функциональная оценка жизнеспособности трансплантированых почек”.

Основні напрямки наукової діяльності: трансплантація нирки та ембріональної нервової тканини, патоморфологія та ультраструктурні зміни нервової системи, ендокринних залоз та статевих органів, радіаційна патоморфологія нервової та ендокринної систем, патогенез черепно-мозкової травми, ультраструктурні та патогенетичні зміни тканин головного мозку під впливом високоенергетичного лазерного випромінювання.

Автор 150 наукових робіт і співавтор 6 монографій. Під його керівництвом виконано 3 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

Основні роботи: Возрастные и атеросклеротические изменения сонных артерий человека (1971), Оценка жизнеспособности трансплантированных почек (1984), Клиническая морфология в урологии и нефрологии (1990), Післярадіаційна енцефалопатия (1993), Современные представления о патогенезе черепно-мозговой травмы (1996), Ультраструктурные изменения ткани головного мозга при лазерной коагуляции (1996), Хронічний вплив малих доз опромінення на нервову систему (1998), Вплив малих доз інкорпарованого Cs–137 на нейроендокринну систему (1998), иммунная система головного мозга (1999), Чорнобиль. Зона відчуження. (2001).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko