Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Мєстєчкіна Ася Яківна


Мєстєчкіна Ася Яківна (30.05.1918—?.11.2003) – біохімік, доктор біол. наук (1966).

Народилася у м. Києві.

Закінчила Київський університет (1941).

Працювала у Київському університеті (1944–1945), завідуючою біохімічною лабораторією у Київському науково-дослідному нейрохірургічному інституті (1950–1965), старшим науковим співробітником у Київькому НДІ ендокринології та обміну речовин (1965–1979).

Вивчала роль вітаміну Е у розвитку м’язової дистрофії, нейрохімічні процеси, обмін білків та їхні фізіко-хімічні властивості, вміст та метаболізм амінокислот, активність енергетичних процесів у різних структурах мозку.

Основні роботи: Биохимические особенности отека и набухания при опухолях головного мозга (Вопросы нейрохирургии. 1957. Т. 21, № 2); Зміна вмісту вільних амінокислот у тканині мозку та плазмі крові кролів під впливом гідрокортизону (Український біохімічний журнал. 1975. Т. 47, № 3); Пептид-гідролазна активність у субклітинних фракціях мозку кролів за умов адреналектомії та введення гідрокортизону та АКТГ (Український біохімічний журнал. 1977. Т. 49, № 4); Изме­нение активности тирозинаминотран-сферазы в тканях кроликов при различном уровне кортикостероидов в организме (Практическая эндокринология. 1977. Т. 23, № 1).

© Джерело: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=64282

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko