Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Квітницький-Рижов Юрій Миколайович


Квітницький-Рижов Юрій Миколайович (10.10.1921–15.07.1993) – український гістолог, патоморфолог, ембріолог. Д-р мед. наук, професор.

Закінчив Київський медичний інститут (1945), де і почалась (на кафедрі гістології та ембріології) його наукова, практична та викладацька діяльність.

З 1953 по 1963 р. працював старшим науковим співробітником лабораторії патоморфології Київського НДІ нейрохірургії. Протягом багатьох років розробляв морфологічні аспекти проблеми набряку головного мозку. З 1958 по 1964 р. за сумісництвом очолював редакцію біології та медицини Української Радянської енциклопедії. З 1964 р. протягом 28 років керував лабораторією нейроморфології, а згодом об’єднаною лабораторією морфології Київського НДІ фармакології і токсикології. Вивчав структурні реакції нейроглії та нейронів за умов впливів хімічних факторів, займався проблемою морфологічної диференціальної діагностики токсичних та гіпоксичних енцефалопатій.

В 1964 р. захистив докторську дисертацію на тему “Морфологічна характеристика набряку і набухання головного мозку”.

Основні напрямки наукової діяльності: нейроморфологія, ембріологія, патанатомія, токсикологія, історія медицини.

Автор більш ніж 200 наукових праць. Під його керівництвом виконано 3 докторські і 5 кандидатських дисертацій.

Основні роботи: Отек й набухание головного мозга (1974), Современное учение об отеке и набухании головного мозга (1988), Петр Иванович Перемежко (1985), Некрополи Києва (1993).

Похований у Києві на Берковецькому кладовищі.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko