Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Хомицька Людмила Пилипівна


Хомицька Людмила Пилипівна (21.02.1929—02.11.1975) – канд. мед. наук (1964), біохімік.

Народилася 21 лютого 1929 р. у м. Ізюм на Харківщині.

Закінчила Київський медичний інститут (1952), після чого працювала лікарем-терапевтом в Якутії. Повернулася до Києва та впродовж 1956-1960 р.р. була аспірантом кафедри біохімії Київського медичного інституту.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив комплексного препарату вітамінів Р і С (галаскорбіна) на функцію щитоподібної залози» (1964).

В Київському НДІ нейрохірургії очолювала відділ біохімії з 1965 р. до 1975 р., була старшим науковим співробітником.

Під її керівництвом успішно впроваджувалися нові біохімічні методики для забезпечення наукових та лікувально-діагностичних потреб інституту. Досліджувала вплив пухлин мозку та їхнього хірургічного лікування на стан ендокринної системи організму.

Автор понад 40 наукових праць, працювала над докторською дисертацією.

Основні роботи:
• Чувствительность к преднизолону у пациентов с опухолями диэнцефало-гипофизарной области. Вопросы нейрохирургии. 1971. PMID: 4327348.
• Выделение катехоламинов при опухолях полушарий головного мозга в до и послеоперационном периодах. Вопросы нейрохирургии. 1973. PMID: 4360228.
• Функциональное состояние коры надпочечников и симпато-адреналовой системы до и после хирургического лечения болевых синдромов. Вопросы нейрохирургии. 1970. PMID: 5528588.
• Функция глюкокортикоидов надпочечников при удалении опухолей полушарий головного мозга. Вопросы нейрохирургии. 1972. PMID: 4356365
• Состояние центральной регуляции глюкокортикоидной функции надпочечников при опухолях головного мозга. Проблемы Эндокринологии. 1976. PMID: 179082.

Похована у Києві на Берковецькому кладовищі (ділянка № 44).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko