Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Лабораторія електронної мікроскопії

044 483-82-35


Створена в 1962 р. Є базовою лабораторiєю АМН України. Лабораторiєю керували д.м.н., проф. В. П. Тушевський (1962-1990), д.м.н., професор А.Т.Носов (1990–2010).

Лабораторiя оснащена сучасними електронно- мiкроскопiчними приладами i обчислювальною технiкою (ЕМ-400Т фiрми “PHILIPS”, ультрамiкротомами LKB III i Reichert, системою аналiзу зображень IBAS-2000 фiрми “OPTON”.

Головнi напрями наукових дослiджень:

 • дослiдження динамiки ультраструктурних змiн тканини головного мозку при порушеннях мозкового кровообiгу;
 • дослiдження ультраструктурних змiн нейронiв головного мозку при експериментальному набряку-набуханнi;
 • визначення на ультраструктурному рiвнi основних морфофункцiональних критерiїв життєздатностi нервових клiтин у процесi їх iшемiчного пошкодження;
 • дослiдження гiстогенезу пухлин головного мозку i визначення основних електронно-мiкроскопiчних характеристик клiтин пухлини;
 • дослiдження явища апоптоза нервових та пухлинних клiтин пiд дiєю рiзних фiзико-хiмiчних факторiв;
 • дослiдження ультраструктурних i цитоензимохiмiчних характеристик тканини головного мозку експериментальних тварин у динамiцi посттравматичного перiоду;
 • дослiдження структурно-функцiонального стану тканини головного мозку при iмплантацiї ембрiональної нервової тканини;
 • дослiдження ультраструктурних особливостей змiни тканини головного мозку при природжених вадах розвитку ЦНС;
 • ультраструктурнi дослiдження iмунних властивостей нервових клiтин головного мозку в онтогенезi;
 • дослiдження ультраструктури ураженого периферичного нерва при трансплантацiї ембрiональної нервової тканини;
 • дослiдження ультраструктурних змiн нервових та пухлинних клiтин пiд дiєю високоенергетичного лазерного випромiнювання.

тел. 044 483-82-35

Лабораторія розташована у 1-му (адміністративно-лабораторному) корпусі (див. план Інституту нейрохірургії).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko