Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділ патентно-ліцензійного пошуку та міжнародних відносин


Тел. 044 483-94-19 (з питань патентів), 093 147-81-05 (з питань міжнародних відносин)

E-mail: nakhaba91@ukr.net , Malysheva.neuro@gmail.com

Як знайти: Інститут нейрохірургії, 1 корпус, 7 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).


Нахаба Олександр Олександрович

начальник відділу,
кандидат мед. наук

Малишева Олександра Юріївна

доктор філософії, старший науковий співробітник,
відповідальна за роботу підрозділу міжнародних відносин

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5737-7883


Відділ патентно-ліцензійної роботи як самостійний підрозділ iнституту існує з 1980 року. До організації відділу винахідницькою та раціоналізаторською роботою керували проф. Б. А. Пельц (до 1975 р.), головний інженер-патентознавець, заслужений винахідник України А. Г. Савенко (1980-1989) та інженер-патентознавець Людмила Іванівна Рязанова (1989-2008).

За час роботи відділу одержано 308 авторських свідоцтв, патенти Росії, США, Австралії, Аргентини.

У відділі створено галузевий патентний фонд, що налічує понад 250 тис. описів до авторських свідоцтв і патентів країн ближнього зарубіжжя, близько 200 тис. одиниць реферативної інформації по провiдних країнах світу.

Відділ здійснює науково-медичне керівництво та бере участь у проведенні патентно-інформаційних досліджень на всіх етапах виконання НДР, виявляє охороноздібні технічні рішення, забезпечує їх правовий захист.

У 2024 р. до складу відділу було включено відділ міжнародних відносин, завданням якого є реалізація міжнародної діяльності Інституту нейрохірургії. Робота підрозділу зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків.

Основними завданнями підрозділу міжнародних відносин є:

• Організація, адміністрування та здійснення заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань освіти та науки

• Організація й адміністрування міжнародної співпраці в межах договорів про партнерство із зарубіжними університетами, установами, клініками

• Аналітична діяльність у сфері вдосконалення управління міжнародними зв’язками

• Здійснення консультативної підтримки працівникам Інституту щодо можливостей участі у проходженні закордонних стажувань

• Інформаційна підтримка та контроль процесу стажування іноземних фахівців за спеціальністю «нейронауки і нейрохірургія», навчання за різними напрямками нейрохірургії та суміжними спеціальностями у Інституті

• Надання відповідей на запити і консультації щодо умов прийому на навчання, безпосередніх умов навчання, напрямів підготовки за спеціальністю «нейрохірургія», щодо нострифікації дипломів іноземних громадян в МОН України

• Забезпечення проведення рекламно-інформаційної роботи з метою розповсюдження інформації про наукову і освітню діяльність Інституту

• Організації та координація роботи з інформування кандидатів щодо участі у міжнародних заходах, що проводяться у сфері освіти та науки

Оновлено 14.05.2024

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko