Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Лікування

Відділення нейрохірургії дитячого віку перейти на сторінку відділення

Аномалія Кіарі
Астроцитоми мозочка
Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома)
Енцефалоцеле
Інтракраніальні лікворні кісти
Кавернозні мальформації центральної нервової системи
Краніосиностоз
Краніофарінгіома
Пухлини пінеальною області
Інтрамедуллярні пухлини спинного мозку
Пухлини стовбура мозку
Екстрамедулярні пухлини хребтового каналу
Внутрішньочерепні і внутрішньохребетні абсцеси і гранульоми
Пухлини хребта
Факоматози
Шунт-інфекції
Струс головного мозку
Забій головного мозку легкого ступеня тяжкості
Забій головного мозку середнього ступеня тяжкості
Забій головного мозку тяжкого ступеня, дифузне аксональне ушкодження
Травматичні епідуральні гематоми
Травматичні субдуральні гематоми
Хронічні субдуральні гематоми
Посттравматичні кісткові дефекти черепа
Посттравматичесна назальна лікворея
Вогнепальні проникаючі поранення голови мирного часу
Вогнепальні поранення м’яких тканин голови мирного часу
Вогнепальні непроникаючі поранення голови мирного часу
Посттравматичний абсцес головного мозку
Посттравматична гідроцефалія
Гідроцефалія
Гліома зорових шляхів
Внутрішньошлуночкові крововиливи і постгеморагічна гідроцефалія
Епілепсія
Медулобластома
Хронічні субдуральні гематоми
Супратенторіальні астроцитоми
Хоріоїдпапілома головного мозку
Черепно-мозкова травма в гострому періоді
Кефалогематома
Пухлини III шлуночка головного мозку
Spina bifida

Відділення транссфеноїдальної нейрохірургії перейти на сторінку відділення

Аденоми гіпофіза, включно із орфанними захворюваннями – Акромегалія, Гігантизм, Хвороба Кушинга, тощо
Краніофарінгіоми, кисти кишені Ратке
Базальні менінгіоми, що підлягають розширеним транс назальним ендоскопічним та високотехнологічним малоінвазивним транскраніальним доступам
Хордоми, хондросаркоми, пухлини основи черепа
Вторинні ураження селлярної ділянки, що підлягають транс назальному хірургічному лікуванню
Складні випадки назальної ліквореї

Відділення субтенторіальної нейроонкології перейти на сторінку відділення

Аномалія Арнольд-Кіарі
Астроцитоми задньої черепної ямки різного ступеня малігнізації
Гемангіобластоми задньої черепної ямки
Епендимоми задньої черепної ямки різного ступеня малігнізації
Епідермоїдні пухлини, арахноїдальні кісти в ділянці задньої черепної ямки
Пухлини мозкової оболонки в ділянки задньої черепної ямки
Метастатичні пухлини в ділянці задньої черепної ямки
Пухлини черепних нервів в ділянці задньої черепної ямки
Плексуспапілломи задньої черепної ямки різного ступеня малігнізації
Гідроцефалія
Медулобластома
Невралгія трійчастого, язикоглоткового нервів
Гемілицевий спазм
Синдром Меньєра
Есенціальна пароксизмальна артеріальна гіпертензія
Пухлини стовбура мозку
Пухлини краніобазальної інтра- і екстракраніальних локалізації (невриноми, менінгіоми яремного отвору, гломусні пухлини, хордоми, хондроми ската, пухлини краніоспінальної локалізації)

Відділення позамозкових пухлин перейти на сторінку відділення

Мікрохірургічне лікування екстрамедуллярних пухлин будь-якої локалізації (базальні, конвекситальні, парасагіттальні), в тому числі і злоякісні, продовжений ріст і рецидиви
Безопераційне – нехірургічне (медикаментозне) лікування гормонозалежних менінгіом
Множинні менінгіоми основи і великих півкуль головного мезга
Комбіноване і комплексне лікування менінгіом з використанням новітніх технологій
Мікрохірургічне лікування краніоорбітальних пухлин, інтраорбітальних пухлин, хірургічне лікування екзофтальму, зі здавленням і без здавлення зорових нервів і хіазми
Хірургічне лікування краніофаціальних пухлин, пухлин навколоносових пазух, передньої і середньої основи черепа
Доброякісні і злоякісні пухлини основи черепа
Пухлини голови та шиї будь-якої локалізації, включаючи продовжений ріст і рецидив
Хірургічне і не хірургічне (проведення ефективної поліхіміотерапії в залежності від чутливості пухлин) лікування внутрішньомозкових пухлин (метастазів раку, астроцитом, гліобластом, меланом і ін.) будь-якої локалізації, як первинних, так і з продовженим ростом, мікрохірургічні операції з використанням ультразвукового аспіратора і ефективної безконтактної аргоно-плазмової (безкровної) коагуляції
Хірургічне і не хірургічне лікування арахноїдальних кіст
Лікування гідроцефалії з проведенням мініінвазивних та лікворошунтуючих операцій
Ліпосакція і ліпоаспірація ділянки голови і шиї
Підтяжка, корекція м’яких тканин голови та шиї
Блефаропластика верхньої і нижньої повіки з максимальною корекцією
Мінімально інвазивний і класичний ліфтинг (хірургічна підтяжка) верхньої, середньої і нижньої зони обличчя
Реконструктивні операції при пухлинах голови і шиї з естетичної корекцією
Реконструктивно-пластична і естетична мікрохірургія голови, обличчя та шиї
Заміщення малих, середніх і великих дефектів тканин голови і шиї будь-якої локалізації з використанням кісткових цементів, пластмас, титанових сіток, біологічного клею, переміщених шкірно-м’язово-кісткових клаптів, використання реваскуляризованих аутотрансплантантів
Реконструктивні мікрохірургічні і естетичні операції при пухлинах голови і шиї з використанням вільних клаптів, шкірних ременів, новітніх методик балонного розтягування шкіри
Комбіновані реконструктивні мікрохірургічні операції при злоякісних пухлинах голови і шиї, після безуспішних втручань, проведенні променевої і хіміотерапії

Відділення ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії перейти на сторінку відділення

Аденоми гіпофіза, новоутворення хіазмально-селярної локалізації
Пухлини шлуночків мозку, паравентрикулярні внутрішньомозкові пухлини з поширенням в порожнину шлуночкової системи головного мозку
Пухлини краніофаціальної локалізації (пухлини носової порожнини, навколоносових пазух з інтракраніальним ростом, пухлини дна передньої і середньої черепних ямок з екстракраніальним ростом), а також менінгіоми, хордоми основи черепа, пухлини кавернозного синуса, які підлягають видаленню із застосуванням ендоскопічної техніки
Кістозні пухлини гемісфер головного мозку
Пухлини задньої черепної ямки, невриноми слухового нерва, які поширюються у внутрішній слуховий прохід і підлягають видаленню з застосуванням ендоскопічної техніки

Відділення внутрішньомозкових пухлин перейти на сторінку відділення

Клініка спеціалізується на лікуванні пухлин, що вражають рухові, чутливі і мовні зони головного мозку.
Всі обстеження проводяться відповідно до світових стандартів нейрорадіології.
Мультимодальна діагностика допомагає підібрати індивідуальну схему лікування для кожного пацієнта
У клініці розроблені і впроваджені комбіновані хірургічні методи лікування пацієнтів з найбільш складними доброякісними і злоякісними пухлинами головного мозку:
Гліобластома
Астроцитома
Олігоастроцитома
Олігодендрогліома
Епендимома
Фібросаркома
Гемангіома
Менінгіоми
Метастази раку
Каверноми
Арахноїдальні кісти
Клініка займає лідируюче місце серед нероонкологічних установ з поєднаного інтраопераційного застосування навігаційних і лазерних технологій.
Унікальний дослідницький досвід і новітні наукові розробки дозволяють зменшити ризики ускладнень і забезпечити високу якість життя пацієнтів.

Відділ ад’ювантних методів лікування пухлин ЦНС перейти на сторінку відділення

Гліобластома
Астроцитома (I-III ст. злоякісності)
Олігоастроцитома (II-III ст. злоякісності)
Олігодендрогліома (II-III ст. злоякісності)
Епендимома (II-III ст. злоякісності)
Гліосаркома
Метастази раку різних нозологій

Відділення радіонейрохірургії перейти на сторінку відділення

Невриноми черепно-мозкових нервів
Менінгіоми
Артеріовенозні мальформації
Кавернозні ангіоми
Аденоми гіпофіза
Метастази
Невралгія трійчастого нерва
Гліоми (I-III ст. злоякісності)
Епендимоми
Пінеалома
Хордома
Краніофарінгіоми
Гемангіоми

Відділення відновлювальної нейрохірургії перейти на сторінку відділення

Наслідки травматичних, компресійно-ішемічних, інфекційно-токсичних ушкоджень периферичних нервів і плечового сплетення
Відновлювальне лікування при пошкодженнях лицевого нерва
Наслідки травматичного пошкодження спинного мозку і його корінців:
– післятравматичний больовий синдром
– спастичність
– порушення функції тазових органів
– післятравматичний стеноз спинномозкового каналу
– післятравматична нестабільність хребта
– порушення анатомічної цілісності спинного мозку
Захворювання хребта, в тому числі остеохондроз
Пухлини периферичної нервової системи і спинного мозку:
– невринома
– нейрофіброма
– саркома
– астроцитома
– гемангіома
– менінгіоми та інші
Невропатичні больові синдроми, невралгії:
– невралгія трійчастого нерва
– синдром карпального каналу
– синдром кубітального каналу
– інші нейрокомпресійних синдроми
– післяопераційні невропатичні больові синдроми
– ампутаційний больовий синдром
Спастичність м’язів кінцівок і спастична кривошия
Дитячий церебральний параліч

Відділення функціональної нейрохірургії перейти на сторінку відділення

Різні форми епілепсії
Дитячий церебральний параліч
Паркінсонізм
Змішані форми мимовільних рухових розладів
Окремі види психічних порушень
Спастична кривошия

Відділення невідкладної судинної нейрохірургії перейти на сторінку відділення

Ішемічний інсульт і його наслідки
Оклюзійно-стенотичні ураження відділів церебральних артерій
Оклюзійно-стенотичні ураження інтракраніальних відділів церебральних артерій
Хвороба Мойамойа
Артеріальна дисекція
Геморагічний інсульт
Субарахноїдальний крововилив внаслідок розриву артеріальних аневризм головного мозку
Асимптомні артеріальні аневризми головного мозку
Артеріальні аневризми головного мозку з псевдотуморозная типом перебігу
Артеріовенозні мальформації головного і спинного мозку
Дуральні артеріовенозні мальформації (фістули)
Кавернозні мальформації центральної нервової системи
Каротидно-кавернозні співустя (спонтанні, посттравматичні)
Рясно васкуляризовані внутрішньомозкові і позамозкові пухлини головного і спинного мозку
Ангіоми краніофаціальної локалізації

Відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї перейти на сторінку відділення

Субарахноїдальний крововилив
Внутрішньомозковий крововилив
Нетравматичний внутрішньочерепний крововилив
Інфаркт мозку
Інсульт, що не уточнений як крововилив чи інфаркт
Закупорка і стеноз прецеребральних артерій, що не приводять до інфаркту мозку
Закупорка і стеноз церебральних артерій, що не приводять до інфаркту мозку
Розшарування мозкових артерій
Аневризма мозку
Церебральний атеросклероз
Атерома артерій мозку
Прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія / Хвороба Бінсвангера
Хвороба Мойамойа
Негнійний тромбоз внутрішньочерепної венозної системи
Гостра цереброваскулярна недостатність
Ішемія мозку (хронічна)
Цереброваскулярна хвороба, неуточнена
Вроджені аномалії (вади розвитку) системи кровообігу
Судинна деменція
Аневризма сонної артерії
Церебральна амілоїдна ангіопатія
Церебральний артеріїт
Наслідки цереброваскулярних хвороб
Гідроцефалія

Відділення патології спинного мозку та хребта перейти на сторінку відділення

Грижі міжхребцевих дисків шийного, грудного, поперекового відділів хребта
Спондилолистез, сколіоз, аномалії хребта та спинного мозку
Гемангіоми хребців
Пухлини хребта і спинного мозку (інтрамедулярні, екстрамедулярні)
Сирингомієлія
Наслідки спінальної травми
Больові синдроми різного генезу
Судинна патологія хребта та спинного мозку
Ендоскопічне видалення гриж міжхребцевих дисків
Техніка мікродискектомії на поперековому, шийному, грудному відділах хребта
Хірургічні технології протезування міжхребцевих дисків рухомими протезами
Комплекс передніх і передньобокових підходів до усіх відділів хребта
Мікрохірургічні технології при інтрамедулярних, екстрамедулярних пухлинах
Методи лікування сирингомієлії і аномалій краніовертебрального переходу (Чіарі і ін.)
Хірургічні методи видалення краніовертебральних пухлин
Ендоскопічне видалення пухлин спинного мозку та хребта
Нові методи стабілізації хребта при травмі, остеопорозі
Вертебропластика хребців
Кіфопластика
Хірургічне лікування спінальних больових синдромів
Діагностика, ендоваскулярні та мікрохірургічні методи лікування артеріовенозних мальформацій спинного мозку, спінальних судинних пухлин

Відділення малоінвазивної і лазерної спінальної нейрохірургії перейти на сторінку відділення

Грижі міжхребцевих дисків на поперековому, грудному та шийному рівнях
Спондилолістез
Нестабільність хребта
Спондилоартроз
Стеноз хребетного каналу
Больові синдроми невідомого генезу
Захворювання тіл хребців, такі як агресивні гемангіоми, остеопоротичні і травматичні компресійні переломи, мієломна хвороба, метастатичні ураження
Новоутворення хребтового каналу

Відділення нейротравми перейти на сторінку відділення

Гостра черепно-мозкова травма (струс головного мозку, забій головного мозку різного ступеня тяжкості, оболонкові і внутрішньомозкові гематоми)
Вогнепальне поранення голови
Хронічна субдуральна гематома
Наслідки черепно-мозкової травми (кістковий дефект черепа, назальная і вушна лікворея, травматичний парез лицевого нерва, травматичне ураження зорового нерва, вегетативний стан)
Спонтанна назальна лікворея
Абсцеси головного мозку
Субдуральна емпієма
Гідроцефалія
Арахноїдальні кісти головного мозку, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія

Відділення нейрореабілітації перейти на сторінку відділення

Відновлювальне лікування нейрохірургічних хворих у післяопераційний період
Порушення функції черепних нервів (III, VI, VIII, IX, X, XII пар), рухових, статокоординаторних, мнестичних порушень, порушень функцій тазових органів і т. д. у нейрохірургічних хворих

Група хронічного болю перейти на сторінку відділення

Больові синдроми:
Мігрень та інший головний біль (не пов’язаний з підвищенням артеріального тиску)
Лицевий біль
Біль у шиї, в тому числі з ірадіацією в потиличну ділянку, лопатку, плече або руку
Біль у ділянці плеча, руки
Біль у грудній клітці, в тому числі після герпетичної інфекції
Біль у спині (нижній частини спини), в тому числі з ірадіацією в сідниці та ноги (на фоні дегенерації міжхребцевих дисків; дегенерації чи артрозі міжхребцевих фасеткових суглобів; гриж міжхребцевих дисків, що не потребують операції; стенозі хребтового каналу)
Біль у ділянці кульшового (коксартроз) і колінного суглобів та в ногах
Тазовий біль, в тому числі й після урологічних та гінекологічних операцій
М’язовий біль різної локалізації
Біль після травм і операцій, у тому числі операцій на хребті
Комплексний регіональний больовий синдром

Увага! Кошти за платні медичні послуги і благодійні внески для ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України" можливо сплатити он-лайн за наступними реквізитами:

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko