Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділення нейрореабілітаціі

Степаненко Ірина Володимирівна 044 483-82-19


 Цимбалюк В.І.
 Степаненко І.В.
 Цимбалюк В.І.
Степаненко І.В. 

Науковий керiвник – член-кор. АМНУ, лауреат Державної премiї, заслужений дiяч науки й технiки України, д.м.н., проф. Цимбалюк Вiталiй Іванович (з 1998р.).
Завiдуюча вiддiленням – д.м.н. Степаненко Ірина Володимирiвна (з 1987 р.).

Вiддiлення створене у 1987 роцi. Реабiлiтацiйне лiкування нейрохiрургiчних хворих розпочалось в iнститутi з вiдкриттям кафедри реабiлiтацiї нейрохiрургiчних i неврологiчних хворих (завiдуючий проф. Л. Є. Пелех), яка базувалась в iнститутi з 1969 по 1980 р.

Головнi напрямки лiкувальної дiяльностi:

– вiдновне лiкування нейрохiрургiчних хворих у пiсляоперацiйний перiод з використанням медикаментозних, фiзiотерапевтичних та комбiнованих методыв лыкування;
– лiкування порушень функцiї черепних нервiв (III, VI, VIII, IX, X, XII пар), рухових, статокоординаторних, мнестичних порушень, порушень функцiй тазових органiв i т. інш. у нейрохiрургiчних хворих.

Головнi напрями наукових дослiджень:

– вивчення ефективностi рiзних немедикаментозних методiв вiдновлювального лiкування при невролого-нейрохiрургiчнiй патологiї;
– вивчення особливостей порушення функцiї головного мозку в осiб, якi зазнали дiї iонiзуючої радiацiї внаслiдок аварiї на ЧАЕС.

Докладніше про відділення нейрореабілітації читайте тут.

 

тел. 044 483-82-19

reabilit@ukr.net

Відділення розташоване у 5 корпусі (див. план Інституту нейрохірургії).
© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko