Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділення нейрорентгенології

Робак Олег Петрович 044 483-06-68


Робак О.П.
Завiдуючий вiддiлом – Робак Олег Петрович (з 1991 р.).

Вiддiл заснований у 1950 р. Керiвниками його були: д.м.н., проф. Я. І. Гейнiсман (1950 – 1959), к.м.н. Т. Д. Подольський (1959 – 1968), старший науковий спiвробiтник Ц. М. Сорочинський (1968 – 1985), к.м.н. Г. С. Даниленко (1985 – 1991).

Щорiчно вiддiлом здiйснюється близько 8000 комп’ютерних томографiй, 1200 рентгенконтрастних дослiджень, 1300 магнiтно-резонансних томографiй.

Велику консультативну допомогу вiддiл надає медичним закладам України. Головнi напрями дiяльностi: забезпечення дiагностичних дослiджень при нейроонкологiчних захворюваннях, травмах ЦНС, судиннiй патологiї головного мозку, вадах розвитку ЦНС у дiтей.

тел. 044 483-06-68

Відділення розташоване у 6 корпусі (див. план Інституту нейрохірургії).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko