Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділ нейрорадіології та радіонейрохірургії

Чувашова Ольга Юріївна 044 489-50-34


Чувашова О.Ю.

Начальник відділу — доктор медичних наук, старший науковий співробітник Чувашова Ольга Юріївна.

Чувашова О.Ю. закінчила 1-й лікувальний факультет Національного медичного університету ім. О. О.Богомольця за спеціальністю “Лікувальна справа” у 1995 р. з відзнакою. Після закінчення університету – лікар-рентгенолог відділення нейрорентгенології Київського НДІ нейрохірургії (1995 р.).

У 996 р. закінчила інтернатуру та атестована в Київському державному інституті удосконалення лікарів на лікаря-спеціаліста за фахом “Радіологія”. З 1996 по 2000 р. – аспірантка кафедри медичної радіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю “Променева діагностика та променева терапія” на тему “Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія в діагностиці гліом півкуль головного мозку”. 1999-2000 рр. – лікар-рентгенолог кабінету загальної рентгендіагностики та інтраскопії відділення нейрорентгенології Інституту нейрохірургії і відділу магніторезонансної томографії Клініко-діагностичного центру “Здоров’я літніх людей” АМН України. З 2001 р. донині – заступник директора з наукової роботи ДУ “Науково-практичного центру променевої діагностики ” АМН України.

З 2005 р. – завідувач відділу нейровізуалізуючих досліджень з кабінетом МРТ ДУ “Інститут нейрохірургії” АМН України.

У 2001 р. нагороджена премією Першого конгресу науково-технічних проектів “Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву”.

У 2005 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника з спеціальності “Променева діагностика та променева терапія”. З 2007 р. має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності “Організація і управління охороною здоров ‘я”, а з 2009 р. – вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності “Променева діагностика та променева терапія”.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.23 «променева діагностика, променева терапія» «Функціональна магнітнорезонансна томографія в оцінці змін рухової зони кори головного мозку та діагностичному супроводі нейрохірургічних втручань з приводу внутрішньочерепних пухлин».

Основні напрямки наукової діяльності: дослідження порушень церебральних функцій у нейроонкологічних хворих; патологія мозку і судин.

Автор 121 наукової праці.

12.08.2011

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko