Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділ ад’ювантних методів лікування при пухлинах центральної нервової системи


Тел. 044 483 95 73, 044 483 94 13
E-mail: oleksandr.glavatskyi@gmail.com
Сайт: http://tumortreatment.kiev.ua/
Як знайти: Інститут нейрохірургії, 5 корпус, 5 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).


Про відділ
Відділ організований в 2014 р., є структурним підрозділом Інституту нейрохірургії НАМН України, створений для проведення наукових досліджень, клініко-діагностичної та лікувальної роботи, впровадження та застосування новітніх технологій антибластичної хіміо- та таргетної терапії, променевих та радіохірургічних методик, імуноонкотерапії при пухлинах центральної нервової системи. Нейромоніторинг за хворими проводиться із застосуванням нових комплексних методів нейровізуалізуючих досліджень: МРТ, МРТ-перфузія, МРС, МСКТ, МСКТ-перфузія, ПЕТ, ОФЕКТ, тощо.

Основне завдання відділу – забезпечення завершеного циклу лікування хворих в умовах Інституту при:
– гліобластомах та гліосаркомах, астроцитомах, олігоастроцитомах , олігодендрогліомах, епендімомах, менінгіомах (I – III ступеня анаплазії)
– вторинних метастатичних ураженнях мозку, що підлягають як хірургічному, так і консервативному лікуванню.

Штатні лікарі та наукові співробітники

Главацький Олександр Якович
Главацький Олександр Якович, д-р. мед. наук, професор, начальник відділу.
Главацький Олександр Якович працює в Інституті нейрохірургії понад 35 років. Володіє всім арсеналом нейрохірургічних втручань, спеціалізується на нейроонкології. За цей час провів декілька тисяч операцій, використовує сучасні хірургічні технології. Пріоритетним в його практичній діяльності є вчасне застосування ад’ювантних, неоад’ювантних, конкомітантних режимів антибластичної терапії, що сприяє покращенню результатів лікування. Основним напрямком в науковій діяльності є дослідження з визначення генетично зумовленої чутливості або нечутливості до антибластичних препаратів, імунотерапевтичних засобів, радіочутливості, що дозволяє застосовувати персоніфікований підхід у виборі тактики лікування в кожному окремому випадку онкозахворювання і таким чином значно збільшити шанси на якісне та тривале життя.
Професор Главацький О.Я. – автор та співавтор понад 370 наукових праць, під його керівництвом захищено сім дисертаційних робіт.
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0889-9762
Бондарук Ольга Сергіївна
Бондарук Ольга Сергіївна – кандидат медичних наук, більше двадцяти років працює в галузі онкології, багато років присвятила паліативному лікуванню хворих та оптимізації протибольової терапії.
Є фахівцем як в радіаційній онкології так і в хіміотерапії. Більше десяти років займається проблемами хіміопроменевого лікування поширених стадій злоякісних пухлин, а також лікуванням ускладнень хіміо- та променевої терапії. Має багатий досвід клінічної роботи.
Автор понад 100 наукових праць, в тому числі трьох керівництв та довідника. Проходила стажування з радіохірургії в США та Німеччині, є фахівцем з проведення стереотаксичної радіохірургії та радіотерапії пухлин різних локалізацій (головний мозок, кістки, легені, печінка, наднирники).
Лещенко Юрій Миколайович
Лещенко Юрій Миколайович – хірург-онколог, проходив очну аспірантуру на кафедрі онкології Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика, м. Київ (2006 р.).
Стажувався в медичних центрах Європи та США (Мюнхен, Гамбург, Барселона, Відень, Віченза, Ніцца, Варшава, Сан-Франциско, Лондон, Франкфурт-на-Майні, Будапешт). Приймав участь у міжнародних багатоцентрових рандомізованих дослідженнях протипухлинних препаратів, що застосовуються у лікуванні онкологічних захворювань (рак молочної залози, легенів, підшлункової залози тощо).
Автор понад 30 наукових робіт, 5 патентів на винахід.
Експертною радою Державного експертного центру при МОЗ Кураїни схвалений на роль головного дослідника (PI) в рандомізованих міжнародних клінічних дослідженнях імунних протипухлинних лікарських засобів:
1. Код дослідження MK-3475-355
Рандомізоване, подвійне-сліпе дослідження ІІІ фази для порівняння лікування пембролізумабом (МК-3475) у комбінації з препаратами хіміотерапії та лікування плацебо у комбінації з препаратами хіміотерапії у пацієнтів з раніше нелікованим місцево-рецидивуючим неоперабельним або метастатичним потрійно-негативним раком молочної залози (KEYNOTE-355), «Мерк Шарп Енд Доум Корп.» дочірнє підприємство «Мерк Енд Ко., Інк.», США (Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., USA);
2. Код дослідження МК-3475-033
Багатонаціональне, багатоцентрове, рандомізоване відкрите дослідження ІІІ фази, пембролізумабу в порівнянні з доцетакселом у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень, що раніше лікувалися, код дослідження: МК-3475-033, cпонсор: «Мерк Шарп Енд Доум Корп.», дочірнє підприємство «Мерк Енд Ко., Інк.» (Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc.), США
3. Код дослідження R2810-ONC-1624
Міжнародне, рандомізоване, відкрите дослідження фази 3 для оцінки препарату REGN2810 (антитіла до PD-1) порівняно з хіміотерапією на основі препаратів платини як терапії першої лінії в пацієнтів із розповсюдженим або метастатичним PD-L1-позитивним недрібноклітинним раком легень.

Оновлено 15.03.2019

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko