Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділ ад’ювантних методів лікування при пухлинах центральної нервової системи


Тел. 044 483 95 73, 044 483 94 13

E-mail: oleksandr.glavatskyi@gmail.com

Як знайти: Інститут нейрохірургії, корпус 4, поверх 1 (див. Карта проїзду та план Інституту).


Главацький Олександр Якович

начальник відділу

лікар-нейрохірург,
доктор мед. наук, профеcор

oleksandr.glavatskyi@gmail.com

Тел. +380 67 466 34 73

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0889-9762

Хмельницький Геннадій Владиславович

лікар-нейрохірург,
кандидат мед. наук

kh31_g@hotmail.com

Тел. +380 67 900 19 69

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9854-3681

Земскова Оксана Володимирівна

науковий співробітник,
радіаційний онколог, радіолог, променевий терапевт, онколог,
канд. мед. наук

oxzemskova@gmail.com

Тел. +380 95 575 05 75

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9462-8330

Тесленко Дмитро Сергійович

науковий співробітник, лікар-нейрохірург,
кандидат мед. наук

info@pituitary.com.ua

Тел. +380 50 175 03 03,
+380 97 175 03 03

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5882-641X

Про відділ

Відділ організований в 2014 р., є структурним підрозділом Інституту нейрохірургії НАМН України, створений для проведення наукових досліджень, клініко-діагностичної та лікувальної роботи, впровадження та застосування новітніх технологій антибластичної хіміо- та таргетної терапії, променевих та радіохірургічних методик, імунотерапії дендритно-клітинною вакциною при пухлинах центральної нервової системи.

Основне завдання відділу – забезпечення повного циклу лікування хворих в умовах Інституту з подальшим супроводом та динамічним спостереженням при:

– дифузних гліальних пухлинах таких як: гліобластоми, астроцитоми, олігодендрогліоми;

– епендімомах, менінгіомах, первинних лімфомах ЦНС та інших первинних пухлинах головного мозку;

– вторинних метастатичних ураженнях мозку, що підлягають як хірургічному, так і консервативному лікуванню.

Нейромоніторинг за хворими проводиться із застосуванням сучасних мультипараметричних нейровізуалізуючих методів досліджень.

Гліобластома є найбільш поширеною злоякісною пухлиною головного мозку у дорослих, для якої характерний вкрай агресивний перебіг та негативний прогноз з низькими шансами на довгострокову виживаність. Стандартизоване мультимодальне лікування, яке включає резекцію гліобластоми в максимальному безпечному обсязі з ад’ювантною хіміо-променевою терапією, продемонструвало статистично достовірні переваги в проспективних багатоцентрових рандомізованих дослідженнях.

Відділ забезпечує стаціонарну допомогу нейроонкологічним хворим у відповідності з міжнародними протоколами надання спеціалізованої допомоги хворим на гліальні пухлини мозку із використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірургічного, променевого та хіміотерапевтичного лікування.

Набутий досвід переконливо свідчить на користь саме комплексного лікування при цих пухлинах, про що красномовно свідчать результати лікування хворих на гліобластому. Виживаність при гліобластомах при одній тільки хірургії становить в середньому 3-4 місяця, при поєднанні хірургії з радіотерапією виживаність збільшується в середньому до 10-12 місяців. Врахування молекулярного профілю пухлин при призначенні антибластичної хіміотерапії дозволяє значно збільшити ці терміни.

На сьогоднішній день відділ має понад 150 спостережень пацієнтів з гліобластомами з виживаністю більше 2-х років, що отримали комплексне лікування за загальноприйнятим міжнародним протоколом.

Виживаність становила:
˃ 3-х років – 60,0 %,
˃ 4-х років – 32,3 %,
˃ 5-ти – 26,2 %,
˃ 6-ти – 20,7 %,
˃ 7-ми – 10,8 %,
˃ 8-ми – 9,2 %,
˃ 9-ти – 6,2 %
10 років – 3,0 %

Визначальними факторами були радикальність хірургічних втручань та застосування антибластичної хіміо- та таргетної терапії.

Відділом розроблені стандарти лікування гліобластоми, що є найбільш поширеною злоякісною пухлиною головного мозку у дорослих, для якої характерний вкрай агресивний перебіг та негативний прогноз з низькими шансами на довгострокову виживаність, що затверджені наказом МОЗ України від 16.05.2023 № 903 “Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Гліобластома»” https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-16052023–903-pro-zatverdzhennja-standartiv-medichnoi-dopomogi-glioblastoma

Оновлено 01.08.2023

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko