Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділ науково-медичної інформації

Третяк Ігор Богданович 044 483-82-63


 Третяк І.Б.
Третяк І.Б.


Керiвник – к.м.н. Третяк Ігор Богданович (з 1998 р.)

Вiддiл науковомедичної iнформацiї органiзовано у 1976 роцi з метою забезпечення iнформацiйних потреб iнституту. Його керiвниками були: К. Є. Рудяк (1976-1993), М. Р. Костюк (1993-1994), В. В. Омельченко (1995-1996), І. Ю. Медяник (1996-1998).

З 1995 року робота вiддiлу науковомедичної iнформацiї була спрямована на впровадження комп’ютерних технологiй пошуку, користування та обробки наукової iнформацiї.

Вiдпрацьована методика роботи у таких серверах комп’ютерної мережi, як “Pab Med”, “AVICENNA”, “MEDLINE”, “NIH”, через якi отримується необхiдна iнформацiя.

тел. 044 483-82-63

lib.neuro@gmail.com

Відділ розташований у 1-му (адміністративно-лабораторному) корпусі (див. план Інституту нейрохірургії).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko