Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділення нейрореабілітаціі


Тел. 044 483-82-19
e-mail: reabilit@ukr.net
Як знайти: Інститут нейрохірургії, 5 корпус, 6 поверх (див. Карта проїзду та план Інституту).Степаненко Ірина Володимирівна
лікар-невропатолог,
доктор мед. наук,
завідуюча відділенням
Вiддiлення створене у 1987 роцi. Реабiлiтацiйне лiкування нейрохiрургiчних хворих розпочалось в iнститутi з вiдкриттям кафедри реабiлiтацiї нейрохiрургiчних i неврологiчних хворих (завiдуючий – проф. Л.Є. Пелех), яка базувалась в iнститутi з 1969 по 1980 р.

Головнi напрямки лiкувальної дiяльностi:

– вiдновне лiкування нейрохiрургiчних хворих у пiсляоперацiйний перiод з використанням медикаментозних, фiзiотерапевтичних та комбiнованих методів лікування;
– лiкування порушень функцiї черепних нервiв (III, VI, VIII, IX, X, XII пар), рухових, статокоординаторних, мнестичних порушень, порушень функцiй тазових органiв i т. інш. у нейрохiрургiчних хворих.

Головнi напрями наукових дослiджень:

– вивчення ефективностi рiзних немедикаментозних методiв вiдновлювального лiкування при невролого-нейрохiрургiчнiй патологiї;
– вивчення особливостей порушення функцiї головного мозку в осiб, якi зазнали дiї iонiзуючої радiацiї внаслiдок аварiї на ЧАЕС.

Оновлено 19.05.2017.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko