Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Нейрохірургічні події, організовані ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”

З‘їзди нейрохірургів України
1. Перший з’їзд нейрохірургів України (Київ, 23-26 листопада 1993 р.)
2. ІІ з’їзд нейрохірургів України (Одеса, 14-18 вересня 1998 р.).
3. ІІІ з’їзд нейрохірургів України (Алушта, 23-25 вересня 2003 р.).
4. IV з’їзд нейрохірургів України (Дніпропетровськ, 27-30 травня 2008 р.)
5. V з’їзд нейрохірургів України (Ужгород, 25 – 28 червня 2013 р.)
6. VI з’їзд нейрохірургів України (Харків, 14-16 червня 2017 р.).
7. VII з’їзд нейрохірургів України (11 – 18 травня 2021 р., Київ, Україна – Сіде, Туреччина).
8. I Всеукраїнський з’їзд з радіохірургії та стереотаксичної променевої терапії. – Київ, 4-5 червня 2021 року

Міжнародні конгреси та школи
1. ІІІ Міжнародний Конгрес нейрохірургів країн Причорномор’я – Одеса, 12-14 жовтня 2001 р.
2. Міжнародні освітні курси з ендоскопічної нейрохірургії Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств (проведені за окремим розпорядженням Кабінету Міністрів України (№ 177 р від 9 березня 2011 року). – Одеса, 25-27 квітня 2012 р.
3. Симпозіум та 3-і освітні курси WFNS в Україні (Сучасні можливості нейрохірургічних технологій в нейроонкології) – Одеса, 25-26 квітня 2013 р.
4. Mastery of Operative Techniques Course for Neurosurgeons Kyiv, Ukraine Thursday, April 13, 2017.
5. Симпозіум «Нейрохірургія болю» в рамках Дев’ятого Британсько – Українського симпозіуму з анестезіології та інтенсивної терапії (BUS-9) – Київ, 20 квітня 2017 р.
6. ІІ школа з клінічної нейрофізіології в рамках VI Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я» на платформі VIІI Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» («Актуальні питання електроміографії (ЕМГ), сучасні методи неінвазивної стимуляції мозку»). – Київ, 27-28 квітня 2017 р.
7. І практичний курс «Основи мікрохірургічної техніки» – Київ, 17-18 листопада 2017 р.
8. ІІІ школа з клінічної нейрофізіології (Вибіркові питання електроміографії (ЕМГ). Порушення нервово-м’язової передачі. Метаболічні міопатії на прикладі хвороби Помпе). – Київ, 1 грудня 2017 р.
9. ІІ практичний курс «Основи мікрохірургічної техніки» – Київ, 26-27 квітня 2018 р.
10. Українсько-ізраїльський семінар «Updates in Pediatric Neurosurgery Kyiv» – Київ, 21 травня 2018 р.
11. Міжнародний симпозіум «Нейрохірургія болю» в рамках 3-го Східно-Європейського Конгресу з Болю. – Київ, 07-09 червня 2018 р.
12. Українсько-ізраїльський семінар «Малоінвазивна хірургія головного й спинного мозку». – Київ, 06 липня 2018 р.
13. ІІІ практичний курс «Основи мікрохірургічної техніки» – Київ, 09-10 листопада 2018 р.
14. Лекції та майстер-клас із застосування технології “Кріоанальгезія” в лікуванні хронічних больових синдромів. – Київ, 27 листопада 2018 р.
15. ІV практичний курс «Основи мікрохірургічної техніки» – Київ, 12-13 квітня 2019 р.
16. VI школа з клінічної нейрофізіології з міжнародною участю «Актуальні питання електроміографії (ЕМГ). Травма нервів; туннельні синдроми; диференційна діагностика плексопатій та радикулопатій». Київ, 20-21 квітня 2019 р.
17. Міжнародний курс «Гідроцефалія та інтракраніальні кісти» з майстер-класом по нейроендоскопії та Симпозіум «Дитяча нейроонкологія і молекулярна генетика». – Київ, 12-14 червня 2019 р.
18. Training course EMG (advanced) за участю Pascal Proot (Belgium). – Київ, 22-23 червня 2019 р.
19. Навчальний курс «Основи програмування глибинної мозкової стимуляції». – Київ, 28-29 серпня 2019 р.
20. Міжнародний симпозіум «Нейронауки і біль: від фундаментальних досліджень до клінічної практики». – Київ, 20 вересня 2019 р.
21. VІI школа з клінічної нейрофізіології з міжнародною участю ” Spine pathology and EMG» – Київ, 08 жовтня 2019 р.
22. Міжнародний симпозіум “Bridging clinical medicine and nanotechnology – advancing the network in nanomedicine for education, research and innovation in the Baltic Sea Region (nanoBSR)”. – Київ, Україна, 5-6 березня 2020 р.
23. Міждисциплінарні семінари з нейроофтальмології «Нейроофтальмологічні уікенди» (онлайн формат):
• Частина 1. Особливості анатомії зорового аналізатору через призму практики. Значення комп’ютерної периметрії у нейроофтальмологічній діагностиці – 18 грудня 2020 р.
• Частина 2. Особливості ліквородинаміки. Інтракраніальна гіпертензія. Застійні диски зорових нервів. Застійний диск, неврит, ішемія. Діагностики та диференційної діагностики. – 19 грудня 2020 р.
• Частина 3. Біль в оці та періорбітальній ділянці. Міждисциплінарний погляд. Неврологічні аспекти офтальмалгій. Офтальмологічні аспекти офтальмалгій. – 22 січня 2021 р.
• Частина 4. Нейроофтальмологічні аспекти раптової втрати зору. Лікування офтальмологічних захворювань з раптовою втратою зору. – 23 січня 2021 р.
• Частина 5. Дипопія та окорухові порушення. Особливості нейроофтальмологічної симптоматики. Офтальмологічні аспекти косоокості. – 26 лютого 2021 р.
• Частина 6. Особливості окорухових порушень у нейрохірургічних та неврологічних хворих. Лікування уражень окорухових нервів. –27 лютого 2021 р.
• Частина 7. Захворювання зорового нерву – 26 березня 2021 р.
• Частина 8. Компресійна оптична нейропатія. Атрофія зорових нервів різного генезу. – 27 березня 2021 р.
• Частина 9. Клінічні випадки. Складності нейроофтальмологічної діагностики. – 23 квітня 2021 р.
• Частина 10. Рідкісні клінічні випадки в нейроофтальмології. – 24 квітня 2021 р.
• Частина 11. Клінічні випадки в нейроофтальмології. – 22 травня 2021 р.
24. Школа-семінар клінічної нейрофізіології з міжнародною участю «ЕНМГ підходи до діагностики полінейропатій. Розбір клінічних випадків». – Київ, 23 квітня 2021 р.

Науково-практичні конференції нейрохірургів України
1. Всесоюзна науково-практична конференція «Травма центральної нервової системи» – Одеса, 29 вересня – 1 жовтня 1991 р.
2. Науково-практична конференція – Харків,19-20 травня 1992 р.
3. Научно-практическая конференция нейрохирургов Украины (Актуальні питання організації та надання нейрохірургічної допомоги хворим із травматичними ушкодженнями периферійних нервів) – Київ, 14–15 квітня 1994 р.
4. Науково-практична конференція нейрохірургів України (Актуальні питання організації і надання спеціалізованої допомоги хворим з нейрохірургічними формами цереброваскулярної патології) – Дніпропетровськ, 22–23 вересня 1994 р.
5. Науково-практична конференція нейрохірургів України (Актуальні питання організації та надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги дітям) – Ужгород, 25–26 травня 1995 р.
6. Перша конференція нейрохірургів Республіки Крим – Керч, 5-6 червня 1995 р.
7. Науково-практична конференція нейрохірургів України (Підвищення ефективності та розширення методичного забезпечення інструментальної діагностики різних форм нейрохірургічної патології) – Львів, 23–24 жовтня 1996 р.
8. Науково-практична конференція нейрохірургів України (Нові технології оперативних втручань в нейрохірургії. Малоінвазивна нейрохірургія. Актуальні питання гострої хребетно-спинномозкової травми) – Донецьк (Слав’яногорськ), 01–02 жовтня 1997 р.
9. Науково-практична конференція нейрохірургів України (Травматичні ушкодження периферійної нервової системи та їх наслідки. Розробка стандартів в нейрохірургії.
10. Нова міжнародна класифікація новоутворень головного мозку.) – Луганськ, 04–07 жовтня 1999 р.
11. Науково-практична конференція «Нейроімунологія в неврології та нейрохірургії» (Київ, 25-26 квітня 2000 р.).
12. Науково-практична конференція нейрохірургів України (Профілактика і лікування нозокоміальної (внутрішньолікарняної) інфекції. Профілактика і лікування гнійно-запальних ускладнень після нейрохірургічних втручань. Комплексне лікування епілепсії) – Івано-Франківськ (Яремче), 20–21 вересня 2000 р.
13. Науково-практична конференція нейрохірургів України (Діагностика та лікування тунельних неврологічних синдромів. Проблеми діагностики та лікування стенозу хребтового каналу. Наслідки впливу аварії на ЧАЕС на структури нервової системи та шляхи їх подолання) – Житомир (Дениші), 17-19 вересня 2002 р.
14. Науково-практична конференція нейрохірургів, неврологів, психіатрів та наркологів України (Питання етапності в діагностиці та лікуванні цереброваскулярних захворювань, епілепсії та болю) – Миргород, 24-26 листопада 2003 р.
15. Конференція ортопедів-травматологів, нейрохірургів і неврологів України (Актуальні проблеми діагностики й лікування дискогенних і спондилогенних нейрокомпресійних синдромів) – Харків, 17-19 травня 2004 р.
16. Науково-практична конференція нейрохірургів України (Актуальні питання невідкладної нейрохірургії) – Тернопіль, 21-23 вересня 2005 р.
17. Науково-практична конференція нейрохірургів України (Нові технології в нейрохірургії) –Ужгород, 26-28 квітня 2006 р.
18. Науково-практична конференція нейрохірургів України «Критерії якості життя хворих після нейрохірургічних втручань» – м. Коктебель (АР Крим), 27-28 вересня 2007 р.).
19. Науково-практична конференція нейрохірургів України «Нейрохірургічні аспекти діагностики та лікування нейрогенних больових синдромів» – м. Коктебель (АР Крим), 17-18 вересня 2009 р..
20. Науково-практична конференція нейрохірургів України «Проблеми реконструктивної та відновної нейрохірургії» (за участі НДІ нейрохірургії ім. акад. М.Н. Бурденка РАМН) – м. Партеніт (АР Крим), 7-8 жовтня 2010 р.
21. Конференція нейрохірургів України за участі Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України «Сучасні принципи лікування нейроонкологічних захворювань. Перспективи розвитку функціональної нейрохірургії» – м. Судак (АР Крим), 14-16 вересня 2011 року.
22. Конференція “Нові технології в нейрохірургії” в рамках Міжнародного медичного форуму (Використання лінійного прискорювача Trilogy в нейроонкології. Використання нейронавігації в нейроонкології. Використання імплантованих нейростимуляторів у відновній нейрохірургії. Застосування вітчизняних лікворошунтуючих систем в дитячій нейрохірургії. Нові технології в судинній нейрохірургії. Можливості відновної нейрохірургії при травмі спинного мозку.) – Київ, 27-30 вересня 2011 р.
23. 5-а Міжнародна конференція з проблем судинної нейрохірургії та хірургії основи черепа – Київ, 06-08 вересня 2012 р.
24. Конференція нейрохірургів України «Досягнення нейрохірургії останнього десятиріччя» в рамках Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» – Київ, 26-27 вересня 2012 р.
25. Науково-практична конференція «Інноваційні технології в медицині» в рамках IV Міжнародного медичного форуму – Київ, 18 квітня 2013 р.
26. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання надання спеціалізованої допомоги хворим з гострою травмою і захворюваннями периферичної нервової системи» (Діагностика при захворюваннях та травмах периферичних нервів. Хірургія нервів. Хірургія плечового сплетення. Хірургія лицевого нерва. Використання методик довготривалої електростимуляції в хірургії нервів та плечового сплетення. Лікування хворих з невгамовними больовими синдромами. Ортопедична корекція наслідків ушкоджень плечового сплетення та периферичних нервів. Епідеміологія травматичних уражень та захворювань периферичної нервової системи ) – Ужгород, 25-26 вересня 2014 р.
27. Конференція «Концепції діагностики та лікування ускладненого лицевого болю» в рамках наукової програми 23-ї Міжнародної медичної виставки «Охорона здоров’я» – Київ, 01 жовтня 2014 р.
28. Науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії» в рамках V Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» (Нейромодуляційні технології. Ендоскопічні методи в нейрохірургії. Радіонейрохірургія. Нейронавігація. Новітні технології в нейрореабілітації. Нові технології в хірургії хребта. Інноваційні технології в діагностиці та лікуванні невролого-нейрохірургічної патології.)– Київ, 14-15 жовтня 2014 р.
29. Науково-практичний семінар «Особливості надання нейрохірургічної допомоги в умовах АТО» в рамках ІV Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я» на платформі VІ Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» – Київ, 15 квітня 2015 р.
30. Науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії» (Сучасні методи лікування в нейрохірургії і суміжних спеціальностях) в рамках ІV Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я» на платформі VІ Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» – Київ, 16 квітня 2015 р.
31. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Актуальні питання лікування гліом головного мозку» – Львів, 16-18 вересня 2015 р.
32. Конференція «Нові тенденції в нейрохірургії» з лекційним курсом ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» в рамках 24-ї міжнародної виставки «Охорона здоров’я» (Пухлини гіпофіза. Мікрохірургічне, ендоскопічне і радіохірургічне лікування. Ангіокаверноми головного мозку. Радіо- та мікрохірургічне лікування. Сучасні методи лікування в нейрохірургії і суміжних галузях.) – Київ, 30 вересня 2015 р.
33. III науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії» (Відновлювальна нейрохірургія при бойових ураженнях нервової системи. Сучасні підходи до періопераційного ведення нейрохірургічних хворих. Сучасні методи лікування в нейрохірургії і суміжних галузях) – Київ, 19 квітня 2016 р.
34. Науково-практична конференція «Сучасні аспекти лікування аденом гіпофізу» – Київ, 20-21 квітня 2016 р.
35. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи» – м. Кам’янець-Подільський, 15-16 вересня 2016 р.
36. Спільна конференція нейрохірургів і оториноларингологів «Актуальні проблеми
нейрохірургії і оториноларингології» в рамках 25-ї міжнародної виставки «Охорона здоров’я». – Київ, 5 жовтня 2016 р.
37. IV науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії» в рамках VI Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я» на платформі VIІI Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» – Київ, 25-26 квітня 2017 р.
38. Науково-практична конференція «Орфанні захворювання нервової системи. Діагностичні та нейрохірургічні аспекти». – Київ, 18 травня 2017 р.
39. Науково-практична конференція «Новітні досягнення нейрохірургії» в рамках 26-ї Міжнародної медичної виставки «Охорона здоров’я» – Київ, 4 жовтня 2017 р.
40. Науково-практична конференція «Posterior fossa/Cranial base neurosurgery». – Київ, 28-29 травня 2018 р.
41. Науково-практична конференція нейрохірургів України «Організація та сучасні принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим на мозковий інсульт» – м. Вінниця, 5-7 вересня 2018 р.
42. V Науково-практична конференція «Сучасні методи надання медичної допомоги при бойових пошкодженнях і медико-соціальна реабілітація учасників АТО». Київ, 17 квітня 2019 р.
43. Науково-практична конференція «Інноваційні технології в нейрохірургії». Київ, 17 квітня 2019 року
44. Конференція «Інтервенційне лікування болю». – Київ, 16-17 травня 2019 р.
45. 2nd Posterior Fossa/Cranial Base Neurosurgery Meeting and Pituitary Workshop. – Київ, 31 травня – 1 червня 2019 р.
46. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Високі технології в підвищенні якості життя нейрохірургічних хворих» – Київ, 23 – 25 жовтня 2019 р.
47. Конференція з питань стереотаксичної та функціональної нейрохірургії з міжнародними учасниками «Передові технології покращення життя пацієнтів». Київ, Україна, 11-13 червня 2020 року.
48. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтервенційне лікування болю 2020» в рамках XI Міжнародного медичного форуму. – Київ, 17 вересня 2020 р.
49. Науково-практична конференція з міжнародною участю Ophthalmic Hub 2020. Нейроофтальмологічна секція (онлайн формат). – 30-31 жовтня 2020 р.
50. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Реалізація творчого спадку А.П. Ромоданова в розвитку сучасної нейрохірургії» – проведена в форматі форуму-вебінару «Славетні дати нейрохірургії України».– Київ, 13-14 листопада 2020 р.
51. Науково-практична конференція з міжнародною участю Ophthalmic Hub 2021. Нейроофтальмологічна секція (змішаний офлайн-онлайн формат). – Київ, 01-02 жовтня 2021 р.
52. Вебінар (онлайн конференція) «Складності діагностики уражень нервів верхньої кінцівки. Розбір клінічних випадків» – Київ, 10 грудня 2020 р.
53. Вебінар (онлайн конференція) «Складності діагностики уражень нервів верхньої кінцівки. Розбір клінічних випадків» – Київ, 25 листопада 2020 р.

Семінари-наради
1. Семінар-нарада обласних нейрохірургів України (Стандарти надання нейрохірургічної допомоги населенню України) – Київ (Конче-Заспа), 04–05 травня 2002 р.
2. Семінар-нарада обласних нейрохірургів України (Сучасні проблеми нейрохірургії) – Одеса, 15-17 вересня 2004 р.
3. Семінар-нарада обласних нейрохірургів України (Реформування системи охорони здоров’я в Україні і завдання нейрохірургічної галузі. Сучасні підходи до стандартизації та до оцінки якості надання нейрохірургічної допомоги) –2 червня 2005 р.
4. Семінар-нарада обласних нейрохірургів України (Нозокоміальні інфекції в нейрохірургії. Стандарти нейрохірургічного лікування. Реформування викладання нейрохірургії згідно з Болонським процесом) – Луцьк, 07-08 вересня 2006 р.
5. Семінар-нарада обласних нейрохірургів України (Актуальні питання розвитку нейрохірургічної служби в регіонах України) – Одеса, 14-15 вересня 2009 р.
6. Робоча нарада головних позаштатних спеціалістів України із спеціальності «нейрохірургія» і «дитяча нейрохірургія» (Актуальні питання розвитку нейрохірургічної служби в умовах реформування галузі і економічної кризи) –Ужгород, 19-21 травня 2010 р.
7. Нарада головних позаштатних фахівців із спеціальності «нейрохірургія» та «дитяча нейрохірургія» (Реформування системи підготовки спеціалістів-нейрохірургів в Україні відповідно до Європейських стандартів: що зроблено і що треба зробити. Реформування системи надання медичної допомоги в пілотннх регіонах України – нейрохірургічна складова. Завдання нейрохірургічної служби в умовах реформування медичної галузі України. Підсумки діяльності нейрохірургічної служби в 2011 році та перспективи її розвитку в 2012 році, рейтингова оцінка нейрохірургічних відділень) – Київ, 25 травня 2012 р.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko