Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділення гнійної нейрохірургії та запальних ускладнень

Гавриш Руслан Васильович 044 483-96-14


 Чепкій Л.П.
 Гавриш Р.В.
 Чепкій Л.П.
Гавриш Р.В. 

Підрозділ відділу анестезіології та інтенсивної терпапії

Науковий керiвник вiддiлу – лауреат Державної премiї, заслужений дiяч науки й технiки України, д.м.н., проф. Чепкiй Леонард Петрович.
Завiдуючий вiддiленням – к.м.н. Гавриш Руслан Васильович.

Вiддiлення створено у 1995 роцi. У вiддiленнi проводиться лiкування нейрохiрургiчних хворих iз запальними ускладненнями, якi виникають у дооперацiйний i пiсляоперацiйний перiод з урахуванням особливостей мiкрофлори, визначенням її чутливостi та резистентностi до сучасних антибактерiальних препаратiв.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko